Koçluk

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Koçluk  
Koçluk Görüşmesi

Koçluk merkezimizde uygulanan profesyonel koçluk çalışmalarımızdan siz de yararlanabilirsiniz. Öncelikle Koçluk programlarının içeriği ile ilgili genel bilgi sahibi olmakta ve koçluğun hangi alanlarda uygulandığını bilip size en uygun alanı seçmenizde fayda var. Koçluk nedir? Koçluk, yaşamın mevcut akışı içerisinde daha doyurucu bir yaşam sürmeyi arzu eden bireylere destek olmayı amaçlayan bir “kişisel gelişim modeli"dir. Yaşı ne olursa olsun her birey kendisi adına güzel, çekici bir gelecek planı yapar. Fakat insanlar bir takım sebeplerle kimi durumlarda bu isteği etkin şekilde yerine getiremeyebilirler. Her bireyin kendisini amaçsız hissettiği, ne yapması gerektiğini bilemediği, hedeflerini net bir şekilde belirleyemediği, kendi öz kaynaklarının farkına varamadığı ya da “Nasıl daha iyi olabilirim?”sorusuna cevap aradığı bazı zaman dilimleri vardır. Yaşamınızın çeşitli alanları içerisinde değişim ve gelişim arzu ediyorsa

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Koçluk  
Koçluk Çözümleri

Gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini iş dünyası her geçen gün daha iyi kavrıyor. “Coaching” kelimesi, İngilizce’de değerli malların bir noktadan diğerine taşınması için kullanılan bir ulaşım aracı olarak tanımlanır. Bu isim ilk kez 1500’lü yıllarda kullanılmış ve halen de kullanılmakta. Bugün “koçluk” kelimesinin iş yaşamındaki kullanım alanına baktığımızda, kelimenin bu orijinal anlamını halen koruduğunu görüyoruz. Koçluk; değerli bir kişinin, yani sizin bulunduğunuz noktadan (şu anki konumunuz)başka bir noktaya (hedefiniz) ulaşmasını sağlayacak araç , hizmet , danışmanlık ve yol arkadaşlığı olarak düşünülebilir.. Öncelikle, ‘değerli bir kişi’ ne demek diye soruyoruz hemen burada. Neye göre ölçülüyor bu değer? Değerli kişi; yani içinde henüz kullanılmamış bir potansiyeli olan, bu potansiyeli kullanılması sağlandığında yeni bir değer yaratabilecek olan

Eklenme Tarihi: 2012-03-21
Kategori: Koçluk  
Profesyonel Koçluk

Profesyonel Koçlar, danışanlarının özel ve meslek hayatlarında hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, sürekli bir ortaklık hizmeti ile çalışmalarını sürdürürler. Kişilere kendi performanslarını ve yaşam kalitelerini arttırmaları için yardımcı olurlar. Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almıştır. Koçlar çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır. KOÇLUK TEMEL YETERLİLİKLERİ Aşağıda yer alan 11 temel Koçluk yeterlikleri, günümüzde Koçların kullandığı beceriler ve yaklaşımları anlamayı destelemek için geliştirilmişlerdir. Temel yeterlikler 4 grupta toplanmıştır. Gruplar, birbiriyle uyumlu yeterliklere bakış açısındaki ortak yönler temel alınarak oluşturulmuştur. A

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Koçluk  
Koçluk Merkezi

"Koçluk Hizmeti", istenen performansa ve yaşam kalitesine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim , değişim sürecidir. Bu süreçte koç danışanına profesyonel yol arkadaşı olacaktır.Yaşam Koçluğu nedenleri araştırmaz ve geçmişe bakmaz. Şimdi bulunulan noktadan varılmak istenen noktaya nasıl geçileceği konusunda çalışmalar yapar. Koçluk süreci nasıl işliyor? Koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir "ortaklık" ilişkisi içersindedir.Karşılıklı sorumluluk ve süreklilik arz eden bir çalışma gerektirir. Koç daha çok danışanına güçlü ve gelişmeye açık yönlerini hedeflerini bulmalarını sağlar. Hedefleri oluşturduktan sonra, hedefe yönelik stratejileri, stratejilere ait eylem adımlarını birlikte tespit ederler. Bu sistemde koçun doğruları değil kişinin doğruları esastır. Koçluk, kişilerin gelişimini hızlandırmak amacıyla yapılandırılmış, etkileşim içerisinde sürdürülen bir s

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Koçluk  
Koçluk Sertifika Programı

Koçluk; Kişisel ya da iş performansınızı düzeltmeye, korumaya ya da geliştirip bireysel sınırlarınızı zorlamaya yönelik çalışmalardır. İnsanlar her zaman, şuanda bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma isteğini taşırlar. Koçluk her şeyden önce kendi içerinizde yaşadığınız bir kişisel farkındalık sürecidir. Bu süreç kararsız kaldığınız veya köşeye sıkıştığınızı zannettiğiniz, kendinizi çaresiz ya da tüm kapıların üzerinize kapandığını düşündüğünüz noktadan sizi çekip çıkarmayı hedefler. Koç, kişinin sahip olduğu yetenekleri keşfedip, onları ortaya çıkararak onları hayatına nasıl uyarlayarak etkili ve kaliteli bir şekilde yaşamasını öğrenmesini sağlar.Yoksa yetenekler kişinin başına çoğu zaman bela olur. Bugün iş liderleri de başarılarını planlarken, hızlı ve değişken iş dünyasında çabalarken, bir koça ihtiyaç duyuyorlar. Son yıllarda bir koçla çalışan öğrencilerin hem okul başarıları ciddi oranda artmakta hem de hedeflerini belirleme

Eklenme Tarihi: 2016-02-02
Kategori: Koçluk  
Uluslararası Koçluk Sertifikası

Koçluk sistemi, kişilerin ve kurumların bugün ki durumları ile gelecekteki olmak istedikleri konum arasındaki mesafenin, hedefe, eyleme ve çözüme odaklanarak kapatılması sistemidir. Koçluk, bireylere veya kurumlara en iyi sonuçları elde etmeleri için destek sağlayan profesyonel bir ilişki sürecidir. Bu süreçte öğrenmenin daha kalıcı olmasının sebebi, hem bireyler hem de kurumlar için aynı olmasıdır. Doğru yanıtları danışanın kendisinin bulması, kendi değerleri ile hareket etmesi ve uygulamalarda kendi güçlü yanlarını kullanmasıdır. Duygularıyla, düşünceleriyle, gerçekleriyle insan, yaşamda sahip oldukları ile hepsi birbirinden farklı, hepsi tek. Kişisel gelişimlerine önem veren, hedef belirlemek ve gözden geçirmek isteyen, kariyerinde yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan, hayallerini gerçekleştirmek isteyen, hayatı anlamlı ve huzurlu yaşamayı hedefleyen bireylere koçluk yapılabilir.

Eklenme Tarihi: 2016-02-02
Kategori: Koçluk  
Sertifikalı Koçluk Eğitimleri

Koçluk nedir? Biz koçluğu “profesyonel yol arkadaşlığı” şeklinde tanımlıyoruz. Kişinin aslında iç dünyası nereye gitmek istediğini biliyor, fakat zaman zaman kişi bunun farkında olamayabiliyor ve gideceği yolculukla ilgili bilinmezlik durumundan çekinebiliyor. İnsanların doğuştan gelen sonsuz potansiyelleri var, fakat çok değişik sebeplerle bunun çok az bir bölümünü kullanıyorlar, vasat ya da konfor alanı içeren alan içerisinde yaşamayı tercih ediyorlar. Bir tarafları da diyor ki yaşamam gereken değişik şeyler var, bu hayatı anlamlı kılacak başka işlerim var diyor, o zaman kişi bu yolculuk için hazır oluyor. Bir koç ta kişiye bu yolculuk esnasında hedefine giderken yol arkadaşlığı yapıyor. Onu sıkılmadan dinliyor, doğru sorular soruyor, gözlem yapıyor, ayna oluyor, hedefini net duruma getirmesine ve anlamlı kılmasına yardımcı oluyor. Sonra da hedefe ya da hedeflere ulaşabilmesi adına strateji ve eylemler bulunmasına yardımcı olarak hedefine varmasını sağlıyor. Bu hedef iş yada özel hay

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Koçluk  
Koçluk Eğitimi PPT

Koçluk, fark ettirme, gelişim, farkındalık ve değişim sürecidir. Doğru iletişim teknikleri ile çözüm odaklı ve "yol gösterici" olmaktır. İnsanların göremediklerini deniz feneri gibi yollarına ışık tutarak görmelerini sağlamaktır. Koçluk çalışması ile bireyin olaylara farklı bir pencereden bakabilmesi sağlanmaya çalışılır. Koçluk, kişiler tarafından çoğu zaman danışmanlık ve terapi ile karıştırılır. Cevapsız sorularımıza cevap ararken problemlerin dev gibi büyüdüğünü ve içinde kaybolduğumuzu düşünürüz. Dostlarımız bize bir şekilde yardımcı olmaya çalışır; ancak bu yardım tarafsız bir bakış açısından çok uzaktır. Koçlar, size ayna tutarlar. Ayna da görülende herhangi bir yorum yoktur. Koçlar, size objektif bir bakış açısı katarlar. Bu bakış açısı ile problemler yargısız ele alınır ve çözüm yol haritası çizilir. Düzenli görüşmeler belirli bir disiplin kazandıracağından sonuç odaklı bir çalışma gerçekleşmiş olacaktır. Koçların Görevleri; D

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
Online NLP ve Koçluk

Online NLP ve Koluk, bilinen ve uygulanan NLP ve Koluk alışmalarından bir farkı olmaksızın internet ortamında, Skype zerinden konuşarak veya telefonla bağlantı kurularak yapılmasını ifade etmektedir. Online NLP ve Koluk alışmasının yz yze yapılan koluk alışmalardan hibir farkı bulunmamaktadır. Gnmz dnyasında en nemli unsurun zaman olduğunu dşndğmzde ve internet ağında yaşadığımızı da gz nne aldığımızda Online NLP ve Koluk alışmalarının ne kadar avantajlı olduğu ve yabancılık ekmeden kolay bir şekilde yapılabilirliği ortaya ıkmaktadır. Avrupa ve Amerika'daki hemen hemen tm Kişisel Gelişim alışma uzmanları ve hatta Psikolog ve Psikiyatristler bile alışmalarını online olarak yapmaktadırla

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
Kendi Kendinizin Koçu Olun

Hayat koları ile alıştıktan sonra olaylara farklı perspektiflerden bakmaya alışın. Bu olduka nemli. Bir şeyi bildiğinizi dşndğnz zamanlarda dahi bilmediğinizi dşnerek hareket etmeye alışın. nyargılarınızı, hkmlerinizi ve varsayımlarınızı sorgulayın. nyargılarınızın ve hkmlerinizin ilişkilerinize engel olmadığından emin olun. Sizin varsayımlarınızın şirketinizin vizyonu ile uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Bylece doğru şirkette ya da doğru pozisyonda alışıp alışmadığınızı da anlayabilirsiniz. Hayat koları yaşamınızda denge oluşturmanızı sağlayacak , bylelikle hedefleriniz gerekleşecek,hayat standartlarınız artacaktır. Hayat koluğu, zaman ynetimi kapsamında ele alınıyor. Ama aslında bu kişinin kendini ynetmeyi ğrenmesi anlamına geliyor. Kişinin amala

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
Kendi kendinizin koçu olun

Sizi bir numara yapacak iyi bir kounuz olmasını istiyorsanız, bir yaşam kouyla alışabilirsiniz. kendinin yaşam kou olmak iin de size nerilerimiz var. Kendi kendine soru sor. Soruları cevapsız bırakma # İyi bir araştırmacı ol. Yenilikleri takip et. # Başarılı kariyer sahibi insanları incele. # Konuşmaktan ok, bakmayı ğren. İyi bir dinleyici ol. zgveni artırıyor; profesyonel bir ko ile alışanların kendilerine olan gvenleri gelişiyor. kolardan yardım alan kişiler daha iyi motive oluyor.yaşamda hayallerine ve hedeflerine daha abuk ulaşabilirsiniz. Unutmayın bir ko yaşamınızın kalitenizi ykseltir. Hayatınıza fark katar. Koluk eğitimi hakkında ayrıntılı bilgiye 0.232.422.59.54 numaralı telefondan ya da

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
 Koçluk

Koluk, kendinizi tanımaya, keşfetmenize yardımcı olur. Koluk, değişim ve dnşmlerin dıştan ie değil iten dışa olduğunu gsterir. Koluk, mutluluğun dışarıda aranmamasını ve eğer isel huzurunuz varsa mutluluk ve kişisel zenginliğin olduğunu kavramanıza yardımcı olur. Bunlara nasıl sahip olacağınızı, kendi zerinizde bir keşif yolculuğuna ıkmanıza yardımcı olan profesyonel bir sretir. Koluk, mutlu yaşam becerisini arttırmaya, isel kaynaklarınıza ulaşmaya, kaynakları istenildiği biimde ve sreklilikte kullanmanıza, hayatınızda yapmak isteyip de yapamadığınız alışmalar ve davranışlar iin aksiyon planı yapmanıza ve her şeyden nce sahip olduğunuz değerlerinizin olduğuna ve bunlarla mutlu olmanıza yarayan, bireylere ve kurumlar

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
 KOÇLUK!

Gemişi 15 yıl olan `coaching mesleği, iş hayatında giderek nem kazanıyor. İş dnyasının koları yneticilere taktik veriyor, ynlendiriyor, motive ediyor. Verimliliği, diğer insanları etkileme, onlarla daha etkili alışma kapasitesini artırıyor. Kişinin potansiyelini aığa ıkararak performansını artırmasına destek oluyor.İş hayatında hazır reetelerin, sihirli formllerin, ok kısa srede etkisini gsteren dhiyane zmlerin olmadığı artık biliniyor. Kendinizde, ekibinizde, işinizde bir değişim ve gelişim istiyorsanız, bunun iin mutlaka zaman ve bireysel emek harcamanız gerekiyor. Koluk, birebir alışma yntemiyle bu değişimin planlı, derin ve kalıcı olarak gerekleşmesini sağlayan dnyadaki en etkili yntemlerden diyerek başlıy

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Koçluk  
 PROFESYONEL KOÇLUK

Yaşam koluğu sporculardan sonra iş ve zel yaşamda da uygulamaya girdi. Sıkıntılarını arkadaşlarına anlatan insanlara akıl verme, yorum ya da eleştiri yapılıyor. Oysa asıl nemli olan kişilerin kendisini ve potansiyelini tanıması. Başvuranların duygu ve dşnceleri hakkında derin bir i grye sahip olmalarını sağlıyoruz. Kişi anlaşıldığını hissettikce problemlerini zmesi, daha doyumlu bir hayat yaşaması kolaylaşıyor. Hayatla başa ıkma becerileri gelişiyor. İyi bir işi, evi, arabası, parası, eşi ve ocuğu olan bir insanın mutlu olması bekleniyor. Oysa birok kişi mutsuz ama neden mutsuz olduğunu bilmiyor. Doğru, gl sorular sormak lazım. Hedefleri ile bulundukları nokta arasındaki farkı tespit etmelerini sağlıyoruz. Yaşam kolarına gelen insanlar mutluluklarını satın alıyor. SAYGIN NLP DANIŞMANLIK INTERNATIONAL kurucusu Profesyonel Ko&cced

Gösterilen Makale 1-14 (Toplam Makale 14)
Sayfa:1