Öğrencileri Mesleğe Yönlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Öğrencileri Mesleğe Yönlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Meslek, insan hayatının bütünü etkileyen önemli bir olgudur. Meslek seçimindeki temel amaç, kişiye gelecek yaşamında mutluluk sağlayacak bir alan sunmaktır. Böylesine önemli bir karar öncesinde öğretmenler öğrencilerine yardımcı olmalı ve onlar kabiliyet ve niteliklerine göre ilgi duydukları mesleğe yönlendire-bilmelidir.
Kuşkusuz bunun en önemli yolu da, Öğrencileri iyi tanımaktan geçmektedir. Bunun da ötesinde, öğretmenler öğrencilerin kendilerini tanımaları konusunda da onlara büyük ölçüde yardımcı olmalıdır.
Öğretmenin öğrencilerin okul içinde ve okul dışında geçirdiği
süre içinde iyi bir gözlem yaparak
 Başarıyı sağlayan \   onları yakından tanımaya çalışması ve yeteneklerini keşfedebilmesi zamanı geldiğinde öğrencilerini kendilerine en uygun mesleğe yönlendirebilmesinde büyük avantaj sağlar.
Bilinen bir gerçektir ki, günümüzde iyi bir meslek sahibi olmak eskisine oranla çok daha önemli hale gelmiştir.
Başarıyı   sağlayan   en   önemli etken   motivasyondur   ve   insanın
en önemli etken motivasyondur ve insanın işinde motive olabilmesi, büyük ölçüde işini sevmesine bağlıdır. Bu sağlanabildiği takdirde insanlar mutlu oldukları gibi verimli de olabileceklerdir.  Bu sağlanabildiği takdirde insanlar mutlu oldukları gibi verimli de olabileceklerdir.
Öğrencilerin gelecek yaşamda yapmayı düşündükleri meslek ile bireysel nitelikleri arasında bir uyum olmalıdır. Meslek seçiminde Meslek seçiminde önemli olan bir başka nokta da, kişilerin ilgili duydukları meslek alanında başarılı olabilecek ruhsal, biyolojik ve fiziksel imkanlara sahip olmalarıdır.
Önemli  olan bir başka nokta da, kişilerin   ilgili   duydukları   meslek alanında başarılı olabilecek ruhsal, biyolojik ve fiziksel imkanlara sahip olmalarıdır. Bir meslek kişiye ne kadar ideal gelirse gelsin, birey, o mesleğin gerektirdiği ruhsal, biyolojik ve fiziksel özelliklere sahip değilse başarılı olması söz konusu olamaz. Bu açıdan, öğretmenler öğrencilerini bir mesleğe yönlendirirlerken şu noktalara dikkat etmelidirler:
1. Öğrencinin Fiziksel Özellikleri
?  Cinsiyet, yaş, boy, ağırlık, O Sağlık durumu,
? Gelişme ve büyüme özellikleri, O Enerjiklik durumu, D Görünüşü, ses tonu,
?  Bedensel özellikleri, varsa engelleri,
2. Kişilik Özellikleri
?  Zeka durumu,
? Özel yetenekleri, O Davranış özellikleri,
?  Sosyal olgunluk derecesi,
? Tavırları, ilgileri, değerler sistemi,
? ihtiyaçları, gayeleri, umutları, motivasyon seviyesi,
? Heyecan dengesi, duygusal olgunluğu,
? Kılık, kıyafet, temiz ve tertipliliği,
? Başkaları ile diyalog kurma yeteneği.
3. Akademik Özellikleri ve Okul Faaliyetleri
? Okuldaki genel başarı derecesi, O İyi ve zayıf olduğu dersler,
?  Boş zamanlarını değerlendirme ilgileri, hobileri,
?  Kültür ve sosyal faaliyetlere katılma arzusu, O Çalışma tarzı ve alışkanlıkları,
? İş tecrübesi.
4. Sosyal Şartlar
? Ailenin sosyo-ekonomik durumu,
?  Ailenin ihtiyacı.
Yukarıda sıralanan özelliklerin hiçbirini dikkate almadan yapılacak herhangi bir mesleğe yönlendirme eğilimi, ileride o kişinin mutsuz olmasına neden olabilir.
Yapılan araştırmalar da insan yaşamında kendini en erken belli eden yeteneklerin resim, müzik ve mekanik gibi alanlar olduğu ve bu yöndeki eğilimin 11 yaş civarında kendini belli ettiği görülmüştür. İnsan yaşamında kendini belli eden ikinci ilgi alanının matematik olduğu ve 14'lü yaşlarda ortaya çıktığı ve son olarak 16-17'li yaşlarda bilimsel yeteneklerin ortaya çıkmaya başladığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin bu ayrıntıya dikkat ederek öğrencilerini tanımaya çalışmaları, üstün yetenekli bir kısım öğrencilerin erken keşfedilmesine fırsat verecektir.      Meslek insanın
sadece kişisel yaşamı üzerinde değil, etrafı ile olan ilişkilerinde de belirleyici bir etkiye sahiptir, insanın toplum
içindeki statüsünde icra ettiği mesleğin büyük rolü olduğu gözardını  edilemez.insanlığa hizmet etmeye hazır yeni bir yeteneğin keşfedilmesi demektir. Bilindiği gibi, insanı diğer canlılardan farklı kılan en önemli özellik, göstereceği başarı veya başarısızlıkla sadece kendi hayatını değil, ailesinin, toplumun, devletin veya insanlığın kaderini de değiştirebilecek kudret ve kabiliyette olmasıdır. Hangi işi yapıyor olursa olsun, mesleğinde başarılı olanlar, dünyanın kaderini değiştirecek olaylara da imza atabilirler.
Mesleğini sevmeyen bir kişinin o alanda başarılı olması ve yeni bir çığır açması mümkün değildir. İnsanların kabiliyetlerine uygun bir meslek sahibi olmaları, onların meslekteki başarılarını olumlu yönde etkiler ve işlerini severek yapmalarına imkan verir.
Meslek insanın sadece kişisel yaşamı üzerinde değil, etrafı ile olan ilişkilerinde de belirleyici bir etkiye sahiptir. İnsanın toplum içindeki statüsünde icra ettiği mesleğin büyük rolü olduğu gözardı edilemez. Öğrencileri bunun anlatılması ve bilgi toplumunda geçerliliğini koruyacak meslekler konusunda yönlendirilmeleri öğrenciler için gelecekteki yaşamları adına altın değerinde bilgiler olacaktır.
 Abraham Lincoln'un Oğlunun Öğretmenine Yazdığı Mektup
"Öğrenmesi gerekli biliyorum; tüm insanların dürüst ve adil olmadığını, fakat şunu da öğret ona:
Her alçağa karşı bir kahraman, her bencil politikacıya kendini adamış bir lider vardır. Her düşmana karşı bir dost olduğunu da öğret ona.
Zaman alacak biliyorum, fakat eğer öğretebilirsen, kazanılan bir doların, bulunan beş dolardan daha değerli olduğunu öğret ona.
Kaybetmeyi öğrenmesini öğret ve kazanmaktan neşe duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu. Eğer yapabilirsen, sessiz kahkahaların gizemini öğret ona.
Bırak erken öğrensin zorbaların görünüşte galip olduklarını... Eğer yapabilirsen; ona kitapların mucizelerini öğret. Fakat ona; gökyüzündeki kuşların, güneşin yüzü önündeki arıların ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği zamanlar da tanı...
Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona.
Ona kendi fikirlerine inanmasını öğret, herkes ona yanlış olduğunu söylediğinde dahi...
Nazik insanlara karşı nazik, sert insanlara karşı sert olmasını öğret ona.
 Herkes birbirine takılmış bir yönde giderken, kitleleri izlemeyecek gücü vermeye çalış oğluma.
Tüm insanları dinlemesini ve sadece iyi olanları almasını da öğret...
Eğer yapabilirsen üzüldüğünde bile nasıl gülümseye-bileceğini öğret ona.
Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret. Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına inananlara dudak bükmesini öğret ona ve aşırı ilgiye dikkat etmesini...
Ona, kuvvetini ve beynini en yüksek fiyata satmasını, fakat hiçbir zaman kalbine ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğret.
Uluyan bir insan kalabalığına kulaklarını tıkamasını öğret.
Ona nazik davran ama onu kucaklama. Çünkü, ancak ateş çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar cesarete sahip olsun. Bırak cesur olacak kadar sabrı olsun.
Ona her zaman kendisine karşı derin bir inanç taşımasını öğret. Böylece insanlığa karşı da derin bir inanç taşıyacaktır... Bu, büyük bir taleptir, ne kadarını yapabilirsen bir bakalım..."
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]
 
 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar