sorun ile ilgili arama sonuçları

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
İŞ KADEMELERİNDE RUHSAL STRESLER

Endstriyel alışma dzeni, endstri kesimi yeleri iin nemli lde ruhsal stres kaynağı durumundadır. Bu blmde, toplu işyerinde alışan her kademedeki bireyin, endstriyel iş grmesi nedeniyle etkisi altında bulunabileceği ruhsal stresler gzden geirilecektir. Endstriyel stres, sadece geniş bir kitle teşkil eden alışan kimseler iin değil, aynı zamanda bir btn olarak toplumsal ve ekonomik sonuları nedeniyle de nemlidir. Tekrar belirtelim ki, ruhsal strese karşı diren her insanda değişik derecelerdedir. Aynı stres, bir kişide mide lserine neden olabilirken, diğer kişide nemli bir bozukluk yapmayabilir. Endstrideki ruhsal stresin zelliği zerinde durulmaktadır: 1. Ruhsal stres endstriyel iş gren kesimin her katında vardır. İşi, ustabaşıları,

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Aile Düzeninde Değişme

Endstrileşme, geleneksel aile dzenini değiştirmektedir. Toplumumuzda ataerkil aile dzeninde, ailede tek sorumlu ve yetkili kişi babadır. Eş, kocasından oğu yerde babamız diye bahseder. Babanın diğer aile bireylerine etkisi tartışmasızdır. Endstrileşme ile bu geleneksel aile dzeninin kısmen değişmeye başladığı grlmektedir. Gelir azlığı nedeniyle baba yanında, ince erkek ocuklar da alışmaya başlamak durumunda kal-tıaktadır. Gene gelir azlığına bağlı olarak ailenin kız ocukları da bir oranda alışmaya başlamakta, bunu evin kadınının da alışmaya başlaması izleyebilmektedir. oğu endstri kuruluşlarında uygulanan vardiyalı alışma dzeni ile, alışan bireyler, değişik saatlerde, gecesi gndz belli olmaksızın alışmaktadır. Bu değişme, geleneksel aileyi etkileyebilecek bir durumdu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Konut

Konut sorunu aslında, alışanların kyden kente gelme ve ekonomik yetersizliklerine bağlı olarak ortaya ıkan bir durumdur. Konutlar, genellikle 1-2 odalı, gerekli sağlık koşullarından yoksun, kentin kıyı ve uzak blgelerinde kurulmuştur ve iinde oturan aile yelerinin sayısı da yksektir. Kent hizmetlerinin oğundan ya da tamamından yoksun; yahut kalitesi dşk, miktarı eksik hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Konut eğer kira ise, ayrı bir sorundur. Trkiye'de her yıl yz binlerce kişi kyden kente g etmekte ve bu sayı her yıl artmaktadır. Bu, gecekondularda beliren bir kentleşme krizidir. Ve şphesiz bu sorunun zm lke ynetimi ile ilgili bir durumdur Kyden kente gelip, genellikle endstri kurumlarında alışan, gecekonduda oturanlar, kent hayatının gerektirdiği yeni bir takım adetleri, kylerinden getirmiş oldukları &

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Gastroentestinal Hastalıklar

Gastroentestinal hastalıklar, zellikle peptik lser (mide lseri), genellikle stres ve emosyonel değişikliklerle birliktedir. Belirtmek gerekir ki, son birka on yılda tanı koyma konusundaki gelişmeler, bu konunun iyice anlaşılmasına imkan tanımıştır. Bu konuyu geliştirecek olursak, psikiyatri, koruyucu psikiyatri, endstri psikiyatrisi hatta işletme idaresi de bu srede ok nemli ilerlemeler gstermiştir. Peptik lser hastalığının, ynetici ve uygulayıcının bir hastalığı olduğu konusunda bazı bulgular olmakla birlikte, ciddi epidemiyolojik araştırmalar, peptik lser hastalığının ustabaşılar (foremen) arasında daha yksek oranda bulunduğunu gsteren kanıtlar ortaya koymuştur. Bu bulgular şyle aıklanabilir: Ustabaşılar, diğer alışanların gvenliği ve davranışı iin sorumluluk yklenmektedir. Ayrıca, işiler ve ynetim arasında bir ara rol, tampon rol&u

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Ders Çalıştırma Yöntemleri

Ders alıştırma Yntemleri:ğrenci velilerimizden birisi ocuğunun ders alışmamasından yakınıyordu. Srekli olarak ocuğuna ders alışması gerektiğini sylediği halde ocuğunun aldırış etmediğini sylyordu. Velimize şu soruyu sordum: Bu zamanla kadar yzlerce kez ocuğunuza ders alışmasını syledim; buna rağmen ocuğunuzun ders alışması arttı mı? Velimizin cevabı, Hayır! oldu. Yani izlenen yol yanlıştı. Başka bir yol izlenmeliydi. Ders alış. demek, ocuğa ders alıştırmak iin seilen en kolay yoldur. ncelikle kendimiz zor olanı yapmaya talip olmalıyız; ocuğumuzun ders alışması iin ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır olmalıyız. Atalarımız, Ağa yaşken eğilir. demişler. Ders alışmak bir alışkanlık işidir. Bu alışkanlığı ocuğa kazandı

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Amaçlarınıza Sınır Koymayın

Amalarınıza Sınır Koymayın:Amalarınızı yalnızca kendiniz yargılayabilirsiniz. Bu yargılamadan kaının, nk kendinizi sınırlarsınız. Her yıl yaşlı başlı insanlar niversitelerden mezun olup yeni mesleklere başlıyorlar. Bir arkadaşımın babası altmış beş vaşın-da avukatlığa başladı ve olduka da başarılı oldu. oğu insanın yeniden başlamak iin ok ge dediği altmış bir yaşında hukuk ğrenimine başlamıştı. Hukuku olarak tam yirmi yıl alıştı ve iyi bir isim yaptı. Grandma Moses de resim yapma ya yetmiş sekiz yaşında başlamıştı; doksanına geldiğinde dnyaca nl bir sanatı oldu. Gerek ailesi, gerekse diğerleri bu işe ok şaştılar. Onun resimlerini alacak kadar ileri grşl olanlar ise bugn hayatlarından ok memnunlar. Ne mutlu, yeni bir işe başlamak iin yetmiş sekiz yaşın ge olduğunu dşnmeyen bu kadın

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Söyleşi

Syleşi:Hızlı okuma semineri verdiğim ilkğretim sekizinci sınıf ğrencilerine anne ve babalarının kendilerine nasıl davranmasını istediklerini sordum. ğrencilerin dile getirdiği hususlar, ocuk eğitimi ile ilgili olarak yazılmış kitapları zetler gibiydi. Onların duygu ve dşncelerini aktarırken oluşturdukları cmleleri, kitaba alırken, değiştirmemeye zen gsterdim. ocukların, anne ve babalarından beklentileri: > Kıyaslamayın, Biz şyleydik. demeyin. > Baskı yapmayın. > Yeteneğimize gre ynlendirin. > Ben bu hataları yaptım, sen yapma. demeyin. > Sorunlarımı paylaşın. > Beni planlamayın. > Demokratik olun. > Odamın dzenine karışmayın. > al

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Değişim

İnkar:Değişimin drt aşaması v.ardır.O Birinci aşama inkr-dır. Bu aşamada, olayların eskisi gibi zlemeyeceğini kabul etmekte zorluk ekersiniz. Bir değişim gerektiği ya da bir değişim yapılacağı duyurulmuşsa, bu değişimin gerekleştirilebileceğini kabul etmezsiniz. Eğer gerekleştirilecek değişim sizin istemediğiniz ynde bir değişimse, bu inkar dnemi daha uzun srer. Eğer değişiklik sizin istediğiniz yndeyse, inkarınızı Doğru olduğuna inanamıyorum! Bu kadar iyi bir şeyin gerekleşebileceğine inanamıyorum! gibi szlerle aıklama yoluna gidebilirsiniz. İster uzun ister kısa srsn, inkar aşaması herkesin yaşayabileceği bir sretir. Bu aşamaya takılıp kalmadıka, belli sreyle inkarı yaşamak bir sorun değildir. Diren İnkarı aşıp gerekten bir şeylerin değişmekte olduğunu kabul ettiğiniz zaman diren&c

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Öğretmenin Yapması Gerekenler

ğretmenin Yapması Gerekenler > ğrenciler arasında fark edilebilecek şekilde ayrımlar yapılmamalıdır. > Birka ğrenci n plana ıkarılıp diğerleri pasifize edilmemelidir. > ğrenciler arkadaşlarının yanında uygun olmayan' şekilde tenkit edilmemeli, hakarete maruz bırakılmamalıdır. > ğrencinin sadece eksik yanları değil, başarılı ynleri de grlmelidir. > ğrenciler mitlendirilmeli ve yreklendirilmelidir. > ğretmen zel sorunlarını ğrenciye yansıtmamalıdır. > ğretmen dersine ok iyi hazırlanmalı ve dersini sevdirerek anlatmalıdır. > Dersinin başarıl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Sınırlar

SINIRLARI KENDİMİZ KOYARIZ:Sokrat ğrencilerine şyle demiş: Tek bildiğim şey hibir şey bilmediğimdir. Bu Sokrat'a borlu olduğum birok fikirden biri ve bunu sizinle paylaşacağım. Bir beyaz sayfa alın ve zerine bir daire izin. Byk m yoksa kk bir daire mi izdiniz? Bu sınırlı mı yoksa geniş, sınırsız bir bilince mi sahip olduğunuzu gsterir. Şimdi dairenin tam ortasına bir nokta koyun. Nokta, Evrensel Akıl'ın sonsuz alemindeki idrak noktanızı temsil eder. Siz kendi dnyanızın merkezisiniz. Daire sizinle yaşayan sonsuz hayat'a koyduğunuz sınırlamayı temsil eder. izdiğiniz dairenin byklğ şimdi ilgin gelecektir. Bazıları kck bir daire izerken bazıları tm kğıdı doldururlar. Şimdi daireyi silin. Artık byk ya da kk olmasının hibir ne

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Endişelenme Alışkanlığını Aşmak

ENDİŞELENME ALIŞKANLIĞINI AŞMAK; Geenlerde zorlu bir endişe mptelasiyla ilgili bir şeyler duydum. Yakışıklı, iyi giyimli bir San Francisco'lu beni grmeye geldi. Yardıma ihtiyacı vardı, nk karısı aşırı endişeleniyordu. Adam artık dayanamayacak noktaya geldiğini sylyordu. Ve sonra karısının endişelerinin bir kısmını sıralamaya başladı. Kadın kendi sağlığı, kocasının sağlığı, kocasının işi, para sorunları, sahip oldukları para, evli ocukları, dnyanın durumu, yani her şey konusunda endişeleniyordu. Anlattıklarına gre kadın dnyanın en iyi, en etkili, bir numaralı endişelenme mptelasıydı. Yıllar boyu karısını endişelendirmemek iin her şeyi doğru yapmaya alıştığını sylyordu adam. Sonunda, grnşte endişeye neden olan şeyden daha derin şeyler olduğunu anlamıştı. Grnrde endişelenecek bir şey olmasa da karısı bulup ıkarıyordu bi

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Hangi Mesleği Seçmeliyim?

HANGİ MESLEĞİ SEMELİYİM?Mutluluk;Byk bir kedi, kuyruğuyla oynayan kk bir kediye sormuş: Neden kuyruğunu kovalıyorsun? Yavru kedi, yanıt vermiş: Bir kedi iin en gzel şeyin mutluluk, mutluluğun da kuyruğum olduğunu ğrendim. Bu nedenle onu kovalıyorum, yakaladığımda mutluluğa kavuşacağım. Bunun zerine yaşlı kedi, şyle demiş: Genken ben de mutluluğun kuyruğum olduğuna karar vermiştim; ama bir sre sonra ne zaman onu kovalasam benden uzaklaştığını, ne zaman kendi işime baksam hep peşimden geldiğini fark ettim. Meslekler ve Kişilik zellikleri Bu dnemde vereceğiniz kararla, bir mr boyu yaşamınızı etkileyecek bir mesleğe adım atmak zeresiniz. Acaba, hi sordunuz mu? KARİYER olgunluğuna ulaştım mı? diye. Bakkala gidip hangi deterjanı kullanacağına karar vermek bile bir olgunluk gerek

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Fiziksel Görüntünün Gücü

Fiziksel Grntnn Gcniversite ğrencilerinin, ekici hocalan ekici olmayanlara gre daha başarılı grdklerini biliyor muydunuz? Sorun yaşayan ğrencilerin, ekici hocalardan yardım isteme olasılığı da daha yksek oluyor. En ilginci, bu hocalardan zayıf not alan ğrenciler nadiren hocanın sulu olduğunu dşnyorlar! (Romano ve Bordieri 1989) Birok araştırma, erkeklerin partner ya da eş seerken fıziksel grntye byk nem verdiğini gsteriyor. Genellikle kendi grnşlerine gre fıziksel zellikleri eksik olan kadınları geri eviriyorlar, Ancak R. E. Baber'ın araştırmalarına gre, kadınlar erkekleri seerken fıziksel zelliklerine ok daha az nem veriyor. Peki 1. E. Singer'ın araştırmalarına gre, niversite hocalarının ekici

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Sosyal Kurum Ve Okul

Okulun Bir Sosyal Kurum Olarak Grevleri;Okulun toplumsal grevleri kişileri, toplum iinde alacağı rollere gre bilgi ve beceri bakımından hazırlamaktır. Bu, bir taraftan kişinin daha sonra yapacağı zel bir mesleğin becerilerini kazanmak, diğer taraftan da evrenin kendisinden beklediklerini yerine getirmek, rol sorumluluğunu hissettirmek ve yapabilmeyi ğretmektir. Bir kişinin davranışlarını ve dolayısıyla şahsiyetini, iinde bulunduğu ilişkiler ağı ve sosyal evreyi algılaması belirlemektedir. Bireyin dış evreyi ve ilişkileri algılayıp en uygun adaptasyonu yapabilmesi nemlidir. nk birey kendi değer ve beklenti sistemini dışarıdan aldığı bilgiler zerine kurar. Birey ve evre, birbirlerine zıt dşmeyecek karşılıklı beklenti ve değerler sistemine sahiptirler. İnsan, iinde yaşadığı sosyal ortamı ve kuralları aktif katılımla kendine uydurur

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Tutkuyu Gizleyen Korkular

Tutkuyu Gizleyen Korkular;Tutkunuzu sizden gizleyebilecek iki korku vardır. Birincisi, enerjinizi istediğiniz şeyin gerekleşmesi iin alışmaya değil; istemediğiniz şeyin nlenmesi iin harcamanız nedeniyle, tutkunuzun gizlenmesidir. rnek olarak Murray'i ele alalım. Son yirmi yılını fakir dşmemek iin harcadı, işinde başarılı bir insandı, ama bu onu rahatlatmıyordu; bir işi ne kadar iyi yaparsa yapsın şansının her an ktye gidebileceği korkusunu yaşıyordu. Bundan dolayı, devamlı olarak derin bir kaygı hissediyordu. lserden rahatsızdı; grnrdeki başarılarına rağmen işi ve yaşam tarzından memnun değildi. Murray tutkusunu takip etseydi, hayatını kaındığı şeylerin değil; gerekleşmesini istediği şeylerin evresinde kuracaktı. İkinci olarak, yapmak istediğiniz şeyi bilebilirsiniz, ama bunun getirdiği riskleri gze almaya ekinirsiniz. Tutkunuz doğru

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Stres Yönetimi

Fiziksel evreden Kaynaklanan Stres;Strese yol aan birok farklı faktr vardır, fakat fiziksel evre oğu zaman bu faktrlerden biri olarak algılanmaz. Bu nedenle de strese bağlı olarak gzlenen belirtilerin ana sebebi olduğu anlaşılamayabilir. Byk bir kurumun bilgi işlem departmanında alışan Chuck da bunu anlayamamıştı. Chuck belinde duyduğu byk rahatsızlık ve ağrının nedenini anlayamıyordu. Daha nceden sırtını incitmiş de değildi. Yeni bir yatak satın aldı, ama bu da sorunu zmedi. Konuştuğu arkadaşları bu durumun stresten kaynaklanabileceğini ileri srdler, ama bu dşnce ona pek doğru gelmemişti, nk işini ok seviyordu ve evliliğinden de son derece memnundu. Birka ay kendi bildiği gibi ila kullandıktan sonra doktora gitmeye karar verdi. Sorun hemen aydınlandı. Chuck alışırken tm gn&

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Etkili Okul

ETKİLİ OKULUN İLKELERİ * Okullarda hizmetin ve rnn iyileştirmesini srekli bir ama olarak benimsemek: Btn ocuklar ğrenebilir, btn ocuklar toplumsal yaşama katılmalıdır ve okul ocukları buna gdlemelidir. Btn * ğrencinin Başarısı iin Aile-Okul Birlikteliği okullar ğretimin kalitesini lebilecek işlevsel gstergeler koymalıdırlar. O ğretimde kaliteyi dşren hataların hoş grlemeyeceği felsefesini benimsemek: : Btn ocukların ğrenmesi, yetişkinlerin okulda ne ğreteceğine ve ne yapacağına bağlıdır. Uygulanmayan, işlemeyen, sonu vermeyen politikalar, prosedrler ve uygulamalar terk edilerek, yerine etkili olanlar konulmalıdır. * Kalitenin sağlanması istatistiksel kanıtlar gerektirir: Okulların

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Değişim

Değiştiremeyeceğin Durumu Kabul Et;Thomas Crum, Anlaşmazlığın Sihri (The Magic of Conf-lict) adlı kitabında, şu meşhur Samuray hikayesini anlatır: Hikayenin kahramanı olan Samuray bir ayı tarafından kovalanırken bir uurumun kenarına gelir. Dengesini kaybeder ve tam uuruma yuvarlanmak zereyken bir dala tutunarak kurtulur. Yukarıya doğru bakar ve birka metre tesinde duran ayının eğilerek basma doğru peneler savurduğunu grr. Aşağıya dnp baktığında, sadece yarım metre aşağısında bir aslanın kendisine doğru sıradığını grr. Aslanın peneleri Samuray'ın ayaklarından sadece birka santim uzaktadır. Sımsıkı kavradığı dala baktığındaysa, iki yaban domuzunun dalı kemirdiklerini fark eder. Hayatının bu vahş hayvanlar tarafından, o anda noktalanacağını dşnr. Uzun ve derin bir nefes alır ve o anda, tutunduğu daim yanındaki alılıklar

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Düzenli Olun

Q Mdrnz sizi ağırıp bir nceki haftanın satış rakamlarını istediğinde sz konusu verileri bulamazsanız, stres yaşarsınız. ? Bir toplantıyı programınıza almayı unutup gnlk işinize daldığınız sırada iş arkadaşlarınızdan biri gelip Haydi, toplantıya birlikte gidelim. derse, stres yaşarsınız. ? Sekreteriniz size imzalanacak bir evrak bırakır ve bu evrak 'kaybolursa, yalnız kendinize değil, sekreterinize de stres yaşatmış olursunuz. ? Personelinizden biri tatil iin onay istedi ve siz henz bununla ilgilenemediyseniz, ona stres yaşattınız demektir. Etrafındakilere stres bulaştıran biri olur ıkarsınız. Aşağıda, dzenli olmak iin uygulayabileceğiniz abuk ve kolay bazı yollar bulacaksınız. Masanızı gereksiz şeylerden arındırın. Masanız, zerinde alıştığınız evraklar dışındaki evraklar

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
İş Geliştirme

İş Geliştirme Fayda Sağlar mı?Kendi kendinize sorabileceğiniz bir başka soru da Herhangi bir ara, alternatif yntem veya eğitim alışması, bu işi daha hızlı ve daha kolay yapmamı sağlayabilir mi? sorusudur Varsayalım ki Jerome, bte raporuna katmak iin, eşitli oranlarda cret artışı durumunda btede ne gibi değişiklikler olacağıyla ilgili bir dizi senaryo hazırlıyor ve bu senaryolarla ilgili hesapları kalem, kağıt ve basit bir hesap makinesi kullanarak yapıyordu. Eğer bu hesapları bilgisayarda yapsaydı, değerleri bir elektronik tablolama programı kullanarak otomatik olarak hesaplatabilirdi. Yeni bir ofis malzemesini kullanmayı veya yeni bir yntemi ğrenmek, kısa vadede, hesaplamaları elle yapmaya oranla daha fazla zaman alıcı ve pahalı olabilir, fakat bu iş Jerome'un sık sık yaptığı bir işse, uzun vadede elde edilecek fayda kısa vadede ortaya ıkan maliyeti nemsiz kılacak kadar faz

Gösterilen Makale 381-400 (Toplam Makale 442)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23