sorun ile ilgili arama sonuçları

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: YAŞAM KOÇLUĞU  
Yaşam Koçluğu

Koçluk Nedir? Koçluk, başarı hedefleri belirleme ve hedeflerin gerçekleşmesi sürecinde bir yol arkadaşlığıdır. Kişiyi şimdiki durumundan sonuç odaklı bir hedefine ulaşmasını sağlayacak danışanlık hizmetidir. Koç kimdir? Koç; kişinin sorun ve sorun diye adlandırdığı olgulardan kurtulmasını sağlayan bir yol arkadaşıdır. Yani kişinin kendi içsel farkındalığını meydana çıkarıp onu kullanmasını sağlayacak profesyonel danışmandır. Koç Amaçlanan sonuca ulaşmak için; danışanın kendi cevaplarını bulması, eylem adımlarını belirlemesi ve sonuçlar alması için gerekli süreci en etkin şekilde gerçekleştirmekten sorumludur. Koç, danışanına koşulsuz sevgiyle yaklaşır, tüm danışanlarına eşit ve yüksek değer verir. Danışanını asla yargılamaz, analiz etmez, suçlamaz, eleştirmez. Koçlukta gizlilik ilkesi esastır; danışanıyla ilgili tüm bilgileri bir üçüncü kişiyle asla paylaşmaz. Koç, seans sırasında kendi gündemini, hayatını bir kenara koyar. Koç, tüm iç konuşmala

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
İlişki Koçluğu

İlişki koçluğunun diğer bir yönü de hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol teşkil etmesidir Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmenin yaşandığı karşılıklı iki taraf olmasına rağmen en çok serzenişte bulunan tarafa yönelik uygulanmasıdır. Çünkü böylesi zamanlarda iki bireyle birlikte çalışmak genellikle nadir görülen bir durumdur. Dolayısıyla koçluk alan taraf bu koçluk sürecinde moral ve psikolojik yönden desteklenmekte ve yaşamına normal şekilde devam edebilmesi için belirli donanımlara sahip olabilmesi sağlanmaktadır. Çevremizle doğru iletişimi kurabilmek, partnerimizi bizimle bütünleşmeye programlamak, bedensel, duygusal, zihinsel, ruhsal olarak doymak, ilişkileri doğru şekilde beslemek, korkuları temizlemek içerikli bir programdır. Kime aşık olacağımıza bilinçaltımız karar verir. Bedenimiz bu ilişkiyi deneyimler, duygularımız acı çektirir, mantığı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
İlişki Koçları

Her birey, doğduğu andan itibaren kendisini belirli bir ilişki ağının içinde bulur. Çünkü insan doğası gereği sosyal bir varlıktır. İnsanın sahip olduğu ilişkiler, hayatını, psikolojisini ve yaşam tatminini etkileyen çok önemli bir özelliklere sahiptir. O sebeple yaşadığımız ilişkilerin kalite düzeyi, zaman zaman bizleri depresyona sürüklerken bazen de en mutlu zamanları yaşamamıza sebep olabilmektedir. Akla gelebilecek hemen her ilişki türünde karşılaşılan problemlerde ilişki koçluğu destekleyici bir süreç olabilmektedir. İlişki koçluğunun diğer bir yönü de hemen tüm ilişkiler içerisinde yaşanan problemleri giderici ve bireyi destekleyici bir rol teşkil etmesidir Koçluk sürecinin büyük bölümü benzerlik gösterse de, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmenin yaşandığı karşılıklı iki taraf olmasına rağmen en yoğun şikayet eden tarafa yönelik olarak uygulanmasıdır. Çünkü böylesi zamanlar içerisinde iki bireyle birlikte çalışmak genellikle çok ender görülen bir durum

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Psikoloji  
Bilinci Ve Bilinçdışını Çözümleyen Yaklaşım: Analitik Psikoloji

Analitik psikoloji, Carl Gustav Jung tarafından geliştirilmiş bir psikoloji kuramıdır. Jung, 1907 yılında Sigmund Freud ile birlikte çalışarak, psikanaliz kurama birçok katkı sağlamıştır; ancak 1913-14 yıllarında psikanaliz kuramındaki bazı konulardan dolayı çatışma yaşamış ve Freud'la yollarını ayırarak analitik psikoloji alanında çalışmalar yapmıştır. Jung psikanalitik kuramı, psikanaliz kuramın temelleri üzerine kurmuştur. Dolayısıyla bilinçdışının varlığını kabul etmiş fakat psikanalizin temel unsurlarından olan id, ego ve süperego mekanizmaları yerine bilinç, kişisel bilinçdışı ve kollektif bilinçdışı olmak üzere üç boyutlu bir yapı kabul etmiştir. Kişisel bilinçdışı, bireyin kendine ait oluşturduğu bilinçdışıdır, kollektif bilinçdışı ise, geçmişten gelen yani atalardan genler yoluyla devralınan ortak bilinçdışıdır. Kişisel bilinçdışı, bilinçdışının üst katmanında yer alır; unutulmuş veya geriye itilmiş yaşantılar, istekler, korkular, duygular

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: KOÇLUK  
Para Koçluğu

Bir para koçu insanlara mali yardım konusunda uzmanlaşmış bir yaşam koçudur. Paralarını tasarruf ve harcama sorunları olan insanlar düzgün bir para koçluğu hizmetlerinden yararlanabilir. Para koçluğunda nihai olarak sorumluluk daima danışandadır. Bir para koçu sadece sorunları netleştirip çözüme rehberlik etmede yardımcı olur ya da mevcut birikimle geleceğe yönelik planlar yapmakta yardımcı olur. Para koçu olarak danışanınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri, danışanınızın mevcut mali durumunu değerlendirmesini sağlamaktır, insanlar, zaten ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında bir para koçu hizmetlerini ararlar. Bu durumda, para koçu, objektif bir bakış açısına sahip olmalı yüzde yüz gerçeklik ile yardımcı olmalıdır. Bazen dışarıdan bir bakış açısı, insanların mali durumunu tam olarak anlama ve kabul etmesini sağlar. Para koçu danışanın kendi mali sorunlarına çözüm bulmak için yardımcı

Eklenme Tarihi: 2012-02-22
Güzel Yazılar

Evvel zaman içinde muhteşem bir hükümdarın dünyalar güzeli bir kızı varmış. Kız evlilik çağına gelmiş ama kimseleri beğenmezmiş. Ne kralların oğulları, ne zengin tüccarların oğulları... Kız herkese burun kıvırıyormuş. Bu ülkede yakışıklı ama fakir bir genç de istemiş bu kızı. Tabii ki reddedilmiş. Bu genç başka bir ülkeye gitmiş, çalışmış çok zengin olmuş. Ülkesine yıllar sonra geri donmuş ve kendisini reddeden bu kızı görmek istemiş. Sormuş, soruşturmuş, kızın evini öğrenmiş. Gitmiş evin önünde beklemeye başlamış. Derken kapı açılmış, çirkin bir adam çıkmış. Adam gittikten sonra bizimki kapıyı çalmış. Kız açmış. Genç neden bu kadar çirkin bir adamla evlendiğini sormuş kıza. Kız da onu evin arka bahçesinde bulunan muhteşem bir gül bahçesine götürmüş. "Sorunun cevabini öğreneceksin. Şimdi bu gül bahçesinde en güzel gülü bulup bana getirmeni is

Eklenme Tarihi: 2012-02-21
Kategori: YAŞAM KOÇLUĞU  
Yaşam Koçu Olmak İçin

Hayat koçluğu; psikolojik problemi bulunmayan ve hayatında normal düzeyde davranışlar sergileyen kişilerin hedeflerine daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir, kişisel çözüm hizmetidir. Hayat koçu, Klinik Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanı içerisine giren anormal davranışlarla, psikolojik rahatsızlıklarla ve psikolojik sorunlarla ilgilenmez. Normal davranış sergileyen bireylerin Hayatında nasıl daha başarılı olabileceği konusuyla ilgilenir. Tedavi edici bir süreç değil, geliştiricidir. Koçluk Size Ne Sağlar? Vizyon ve amaç belirlemek, İyi temellendirilmiş hedefler koymak Hedeflere giden yolları çizmek Kariyerlerinde ve mesleklerinde öne geçmek, Daha iyi kararlar almak, Hayatlarınızdaki stresi azaltmak Hayat koçluğunun terapiden farkı bir psikolojik bozukluğu tedavi etmeye çalışmamasıdır, öyle bir durumda bireyi ilgili uzmana

Eklenme Tarihi: 2012-02-23
Kategori: YAŞAM KOÇLUĞU  
Yaşam Koçu Eğitimi İzmir

Günümüz dünyası, yalnızca toplumsal standartların üstüne çıkabilmeyi, başarmış bireylere cömertliğini sunuyor. Önceki başarılarımız bugünümüze yansımıyor. Hiçbir şey başarı kadar kolay bir şekilde kaybedilmez. İş hayatımızda, evimizde ve diğer özel hayatımızda elde etiğimiz başarılar, başarılı kalmamız adına yeterli olmuyor. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya son derece hızlı değişim gelişim süreci içerisinde bize yeni ve daha önce hiç tanımadığımız problemler sunuyor… Bugün karşılaştığımız sorunlar dünkü çözümlediğimiz problemlere neredeyse hiç benzemiyor. Geçmiş hayatımızda öğrendiklerimizle bugün arzu ettiğimiz sonuca ulaşamıyoruz. İş veya özel hayatın standartlarına yetişemeyebiliyoruz. Koçluk kişinin şuanda nerede olduğuna, yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine yönelik olarak kişisel farkındalığı arttırmak suretiyle bir yol haritası belirler. /

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
SINAVDAN ÖNCE: BEKLENTİLER SORUNU...

Hayatımız beklentilerle doludur. Bizim beklediklerimiz, bizden beklenenler, evremizden beklediklerimiz, gelecekten beklediklerimiz, hayattan beklediklerimiz. niversite sınavı gibi hayat kavşaklarında beklentiler daha da yoğunlaşır, davranışlarımız zerinde etkili olur. Beklenti havuzlarımız da bu dnemlerde daha hareketli, daha karışıktır. Beklenti havuzu, karşılıklı beklentilerin etki-tepki mekanizmalarıyla olumlu-olumsuz sonularının yaşandığı ortamdır. Aile, byle bir beklenti havuzudur. Okullar, byle beklenti havuzlarıdır. İşyerleri, ortak yaşama alanları beklenti havuzlarıdır. Onun iin de buralarda yaşanan beklenti 'git-gel' lerine dikkat edilmesi gerekir. * Aile İi Beklentiler

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
SINAVDAN ÖNCE: MESLEK SEÇERKEN...

Mesleğini semek hayatımızın en nemli dnemelerinden birisi. Meslek semek, işini semek, eşini semek hayatımızın byk dnemeleri. Bu dnemeleri nn grmeden, rastlantılarla, yeterince lp bimeden semek, sonradan pek ok zamanın ve enerjinin boşa harcanmasına yol aar. Ancak ne yazıktır ki, yararsız etkilerin ve rastlantıların en ok rol oynadığı olaylar da bu dnemelerde yaşanır. Onun iindir ki, meslek seimi dediğimiz olguya olabildiğince nesnel (objektif) bakmamız gerekir. * ncelikle bizim bilmemiz gereken, sonra da evremize anlatmamız zorunl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Psikiyatrist mi, psikolog mu?

Psikiyatrist mi, psikolog mu? Hangisini semeliyiz? Psikoterapi ne işe yarar? Ruhsal bir sıkıntımız olduğunda bir psikiyatriste mi yoksa bir psikoloğa mı danışmalıyız? İkisinin farkları nelerdir? Psikiyatrist mi, psikolog mu? Ruhsal bir sıkıntımız olduğunda hangisini semeliyiz Danışan: Psikoterapi ne işe yarar bilmiyorum. Psikiyatriste mi gitmeliyim, yoksa size gelmem mi daha doğru? Uzman : Peki ikisinin arasındaki farkı biliyor musunuz? Danışan: Tam olarak bilmiyorum, bazen karıştırıyorum. Anlatırsanız sevinirim. Uzman: Her iki uzman da ruhsal sağlık alanında alışır. Bu nedenle birbiriyle karıştırıldıkları olur. Kısaca anlatmak gerekirse en nemli fark; psikiyatristler, duygusal ve davranışsal sorunların fiziksel kkenli olduğundan yola ıkarak şikayetleri veya sorunları ila yoluyla tedavi eder. Psikologlar ise duygusal ve davranışsal soru

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
İştah

Diyet yapmak istiyorsunuz, hatta diyete başladınız bile, ancak nedendir bilinmez, sanki iştahınız daha aıldı. Hani vardır ya, insanı yasaklar daha da eker. İşte yle bir durum yaşıyorsunuz. O zaman nerilerimize kulak verin. Diyet yapmak istiyorsunuz, hatta diyete başladınız bile, ancak nedendir bilinmez, sanki iştahınız daha aıldı. Hani vardır ya, insanı yasaklar daha da eker. İşte yle bir durum yaşıyorsunuz. Canınız srekli bir şeyler yemek istiyor. Yeme isteği beyinde başlıyor Beyin, vcutta enerjinin azaldığını fark eder etmez alık hissetmemize yol aan kimyasal maddeler salgılıyor. Bunun sonucu doğal olarak biz de yeme gereği hissediyoruz. Ancak beynimizin bu kimyasal maddeleri salgılayan kısmı, aynı zamanda duyguları da kontrol ediyor. İşte, sıkıldığımız veya kendimizi kt hissettiğimizde hemen buzdolabına koşmamızın başlıca sebebi bu. Ayrıca yemeklerin tadı, kokusu v

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
.::: Su Ve Yaşam

Su gereksinimini suyla karşılamak da altın kuralların başında gelir. Su vcudun hidrosyonunu en iyi sağlayacak sıvıdır, hcresel sağlık adına vazgeilmezdir. Vcudumuzun ortalama %70ini oluşturan su optimal sağlık iin olmazsa olmaz gereksinimlerdendir. Vcudun kimyasal ve enzimatik temel işlevlerinin devamı, metabolizmanın detoksifiye edilebilmesi, termal dengelerinin korunması, ruhsal durumun dahi kontrolnde nemli olan su ihtiyaları hergn dzenli olarak karşılanmalıdır. Geliştirilebilen bir yetenek olan su ime alışkanlığınızı her geen gn hedefe daha da yaklaşacak şekilde geliştirmelisiniz. Beslenmede yeterli ve dengeli kuralı su iin de geerlidir kalori hesapları dışında bardak sayma alışkanlıkları da edinmelisiniz. Su gereksinimini suyla karşılamak da altın kuralların başında gelir, zellikle yine yaz aylarında kişiler soğuk kahveler, meşrubatlar, meyve

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
.::: İdeal Uyku Nasıl Olmalı?

Trkiyede 5 milyon kişinin uyku problemi var. Uyuyamayan bir insan verimsiz, uyumsuz, sinirli ve alıngan olabilir. uykusuz insanların hata yapma ihtimallerinin de yksek olduğunu, trafik kazalarının pek oğunun uykusuz direksiyon başına gemekten kaynaklanır. Sağlıklı bir uyku iin neler yapılması gerekiyor. Uyku, insan mrnn neredeyse te birini kapsayan ve organizmanın dinlenmesi ve kendini yenilemesi iin gerekli bir ihtiya. Beynin de dinlenmek iin uykuya ihtiyacı vardır. Bazı kişiler uykunun boş yere harcanmış bir zaman olduğunu dşnr. Hatta az uyumakla vnen ok insan vardır. Bu kişiler hayatımı uyuyarak mı geireceğim derler. Hlbuki bu dşnce hayatımı fazla oksijen tketerek mi geireceğim sorusu kadar yanlıştır. Oysa sağlıklı ve mutlu yaşamamız iin olmazsa olma

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Çocuk Ve Yalan

ocuklarda yalan syleme 6 yaşından itibaren bilinli olur. Anne babalar ocuğun neden yalan sylediğini bilirse yalanı nlemek mmkn olur. Beyazı ile karası ile biz syleyince gerekli olan ama ocuğumuzdan duyduğumuzda dnyanın sonu gelmiş hissine kapıldığımızı sandığımız şey: Yalan sylemek. Kızsak da, cezalandırsak da, ağzına biber srmekle tehdit etsek de ocuklar yalan sylerler. Oysa biz onlara hep yalanın ok kt olduğunu, doğruyu sylediğinde hata yapmış olsa bile kızmayacağımızı tekrarlar ve hep doğruyu sylemelerini isteriz. Bylece onun yalan sylemesini engelleyebileceğimizi sanırız. Oysa bu tr uyarılar onların korkmasına ve kaygılanmasına neden olur. nemli olan ocuğun niin yalan syleme gereği duyduğunu anlayabilmektir. Neden yalan sylerler?

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Ders alışma kavramı ok geniş bir kavramdır. Ders alışırken bazı yntemleri bilmek gerekir. Bu yntemleri bilmemenin başarıyı daima dşrdğ bilinmektedir. Bu yntemler kısaca, 1.Ders alışma alışkanlıklarını tanımak. 2.alışma davranışını etkileyen evresel olayları kontrol altına almayı ğrenmek, (alışma ) (motivasyon) ve dikkat sresini arttırmak 3.Etkin ve sratli okuma yntemi 4. Derste not tutma ve ğretmeni dinleme yntemi 5.Etkin okuma ve tekrar yntemlerinden yararlanarak sınava hazırlık. 6. Etkin alışma yntemleriyle vakit kazanmak. 7. Genel tekrar . Yani kazanılan etkin ve verimli alışma yntemlerinin srekliliğ

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ

Değerli anne-babalar, Her zaman bilinen bir sz vardır: Eğitim ailede başlar Gerekten de ocuğa aile iinde gereken becerileri kazandırmaya alışıyoruz. Ama ne kadarını ve nasıl. Zaten nemli olanda Nasıl sorusunun cevabı. Her aile başarılı ocuklar yetiştirmek ister. Bunun iin ocuklarına mmkn olduğunca iyi bir gelecek sağlamaya alışırlar. Onları iyi okullarda okutmak ister. Bunun iin aile varını yoğunu ortaya koyar tm zverisini ocuğuna verir. Ancak yadsınan bir konu vardır ki oda ocuğun sağlıklı bir kişilik nasıl geliştireceği. Aslında hayatta her şey başarı değildir. nemli olan ocuğun iinde bulunduğu dnemi nasıl atlattığı, nasıl bir kimlik ol

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
:: Elma Ve Sağlık

Dnyada 5 binden fazla tr olan elma, kabuğu, sirkesi, suyu ve iğ haliyle insan yaşamında ok nemli bir besin ve yaşam kaynağı oluşturuyor. Elma uzmanlar tarafından sağlıklı yaşamaya nem veren kişilerin yanından eksik etmeyeceği meyveler arasında gsteriliyor. Organik asitler, fosfor, sodanın yanı sıra, A, B1, B2, C, E vitaminleri bulunan elma, taze meyve, meyve suyu ve sirke olarak kullanılabiliyor. iğ elma kabuğu da yenildiğinde vcuttaki rik asit oranını azaltırken, iğ elma ierdiği organik asitler, soda ve fosfor yardımı ile beyin, karaciğer ve mideyi olumlu etkiliyor. Pişmiş elma ile yapılan hoşaf tr yiyecekler rahatlatıcı olurken kabızlık sorununu da giderebiliyor. Taze elma suyu ile yıkanan kırışık ve prsk deriler canlılık ve tazelik kazanıyor. Ayrıca deri dkntlerine, bbrek, karaciğer rahatsı

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ÖĞRETİM TEKNİKLERİ

TARTIŞMA Gnlk yaşamımızda kk gruplarla tartışma ortamı oğunlukla kendiliğinden ortaya ıkar. Ancak bu tr tartışmaların bireyin zerindeki etkisini kontrol etmek ve bir sonuca bağlamak olduka gtr. Bu nedenle tartışma bir ğretim yntemi olarak kullanılırken, belli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak biimde planlı ve programlı bir şekilde yrtlmesi gerekir. TARTIŞMA NEDİR? Tartışma iki veya daha fazla kişinin belli bir konuda dşncelerini sergileme yoluyla fikir alışverişinde bulunmalarıdır. Tartışma Ynteminin Aşamaları 1. Tartışma Probleminin Seimi: Tartışma problemi seilirken katılımcıların ilgi ve tutumları ile k

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 YEME BOZUKLUKLARI

Anoreksiya nervoza (Yememe hastalığı)... Bulimia nervoza (Kusma hastalığı)... Kontrolsz (Aşın) yeme... İşin kimyası... Tedavi... Bir gereksinim olmaktan ok geleneklerin biimlendirdiği yemek yeme alışkanlığı; hızlı yemek yiyerek, yemek sırasında başka şeylerle ilgilenerek, ya da zamansızlıktan yakınıp ğnler geiştirilerek yeni biimler kazanıyor. ağdaş toplumlarda yeme alışkanlıklarındaki değişimler, yeme bozukluklarına kadar varan birok sorunu karşımıza ıkarıyor. Yeme bozukluklarını iştahsızlık, kusma ve aşırı yeme olarak sıralayabiliriz. Bilim adamları, bu tr sorunların altında yatan toplumsal, psikolojik ve fiziksel nedenleri araştırmaktalar. Bir hastanın tekrar normal yeme alışkanlığını kazanabilmesi iin beslenme uzmanları, psikologlar, psiki- yatristler ve psikofarmakologlar gibi farklı bilim dallarından uzmanların bir arada alışmas

Gösterilen Makale 261-280 (Toplam Makale 442)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23