sorun ile ilgili arama sonuçları

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
İlişki Koçluğu

Insanlar doğası ve yapısı gereği srekli bir iletişim iindedir. Bu iletişim yaşamın her alaninda gerek ruhsal gerek fiziksel anlamda olduka etkilidir. Kurduğumuz iletişimin kalitesi, yaşamımızda etkili sonular bırakabilmektedir. evremizdeki kişilerle kurduğumuz iletişimin bize hissettirdiğinden ok daha nemli etkileri vardır. Bu nedenle kurduğumuz iletişim bizim yaşam standartlarımızı değiştirebilmektedir. Daha nemlisi bireyin kendisi ile kurduğu i iletişimi ok fazla etkiler ve bu kişinin ruhsal sağlığını bozabilmektedir.

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP Ve Modelleme

NLP 1970li yıllarda dilbilimci John Grinder ve matematiki Richard Bandlerin alışmaları sonucunda ortaya ıkmıştır. NLP nin z modellemeye dayanır. Mkemmel performansa sahip olan başarılı bireylerin nasıl bu kadar başarılı olabildikleri zerinde yoğunlaşmışlardır .Tm insanların belirli bir takım becerileri var, fakat neden bazı insanlar bu beceriler zerinde mkemmelleşmişlerdir? Bu iki bilim adamı, ok detaylı bir şekilde, nl terapistin davranışlarını dikkatle gzlemleyerek modellediler. Bu terapistler, Satir,Perls ve Ericksondu. Modelleme sonucunda bu nl insanın tarzlarının ok farklı olmasına rağmen kullandıkları kalıpların şaşırtıcı derecede birbirleriyle benzer olduğunu grdler. Grinder ve Bandler, bundan sonra başka başarılı insanların da modellerini ıkararak alışmalarını srdrd&uu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Etkin Konsantrasyon

ğrencilerin bir numaralı sorununun konsantrasyon eksikliğiolduğu yapılan btn araştırmalarda ortaya ıkmaktadır. ğrenciler, odaklanma eksiklikleri yznden dersi derste dinlemekte zorlanırlar. Bu yzden evde de planlı ve dzenli alışamazlar. Konsantre olamadıklarını dşnrler ve bunu aşamayacaklarını zannederler.Bu eksikliği kendilerinin ders alışmamalarına zorlayıcı bir sebep olarak grr. Oysa ğrencinin alışma arzusu varsa, konsantrasyon teknikleri alışarak bu sorun aşılabilir. Konsantrasyon eksikliği sorununa ,beyni etkili ve doğru ynlendirme ile zm bulmak mmkndr. nk konsantrasyon sorunu,gerekli teknik ve yntemlerin dzenli uygulanmasıyla zme kavuşabilecek bir sorundur. Konsant

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Etkili İletişim  
İzmir Etkili Ve Güzel Konuşma Kursu

İzmir Etkili Ve Güzel Konuşma Kursunun Amacı: İnsanlar birebir konuşmalarında çok başarılı olabilmektedir.Ancak topluluk önünde herkes konuşamaz.Bunu hemen hepimiz denemişizdir.Toplum önünde konuşabilmek apayrı bir yetenek ister.Bu işin bir de kuralları vardır.Topluluğa nasıl hitap edileceğini bilmeyen bir kişinin konuşmasını, dinleyen olabileceğini düşünmek iyimserlik olur.Her işin kuralları olduğu gibi hitabet sanatının da kuralları vardır.Adından anlaşılacağı üzere Hitabet (etkili ve güzel konuşma) :bir sanattır.Yani Etkili ve güzel konuşabilmek için, hem yetenek, hem de bilgi gerekir. ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA KURSLARININ EĞİTİM İÇERİĞİ NASILDIR İyi bir konuşma için: - İyi bir konuşmacı mı sayılabilirim? Sorusuna cevap aranır. - Kişinin etkili ve güzel konuşma süreciniz sıkı bir incelemeye tabi tutulur. - Kendini tanıma-gücünün farkında olm

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Profesyonel Koçluk

Gelişmiş lkelerde bilgi işlem sektrnn hemen ardından en hızlı şekilde byyen Koluk Hizmeti, istenen performansa ve yaşam memnuniyetine ulaşmak iin ko (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi srecidir. Koluk dnya genelinde ve Trkiye'de hızlı bir şekilde yayılırken haklı olarak gnmzn ve geleceğin en nemli meslekleri arasında gsterilmektedir. Yapılan bazı araştırmalar Koluk sisteminden istifade eden kurumların aynı yıl yatırım bedellerinin altı kat fazlasını kazandıklarını gstermektedir. Bu da bizlere koluğun uzun yıllar boyunca gndemde olacağını gstermektedir. Koluk gelir getiren bir meslek olmasının yanı sıra hayat boyu uygulanabilecek teknikler aracılığıyla profesyonellerini hedeflerine taşıyan sistemli bir uygulama srecidir. Gnmz dn

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
NLP Nedir?

Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve zellikle grdğmz, kokladığımız, hissettiğimiz, tattığımız, işittiğimiz duyuları ifade eder. Bunlar dış dnya ile iletişim kurmak amacıyla kullandığımız aralarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve dşnceler iin ara olarak kullanılan dil yani szckler kastedilmektedir. Programming: Arzu edilen değişiklikleri meydana getirmek zere duygu, dşnce ve davranışlarda zihin yardımıyla yeniden dzenlemeler yapılması kastedilmektedir. NLP, zihnin yeniden dzenlenmesidir. NLP bir bilimdir, NLP bir sanattır. NLP bugne dek ortaya konulan tm ekoller ierisinde nasıl? sorusuna yanıt veren tek metadolojidir. Bugne kadar ki tm ekoller neden kendimizi kt hissettiğimizi, neden kt alışkanlıklarımızdan kurtulamadığımızı, neden hedef

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
NLP ile Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, NLP yöntemleri ile öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini ve kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişim ve gelişim sürecinden oluşur. Zihni yeniden programlayan NLP yöntemleriyle, zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır. Bu çalışma içerisinde çocuğunuz; Kendisini kısıtlayan (çalışkan öğrenciler sevilmez; matematiği hiçbir şekilde anlamıyorum; tembel öğrenciyim; kafam basmaz vb.) inançlarından kurtulur ve özgürleşir. Öğrenme yöntemini tanıyarak mevcut kapasitesini artırır. Hedeflerini net olarak belirler. Kendisine en uygun bölüm ve mesleğin ne olduğunu kavrar. Güçlü olduğu yönleri keşfeder. Kendisini olumlu bir biçimde ifade etmeyi öğrenir, empati becerisini geliştirir. Ailesi ile arasında bulunan bağları güçlenir. Sistemli ders çalı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Aile Koçluğu  
Aile Koçluğu İzmir

Aile kurmaya hazır olmak, aldığımız en önemli kararlardandır. Aile içindeki tüm ilişkilerin sağlıklı kurulması ve geliştirilmesi, toplam kalite anlayışında en büyük paya sahiptir. Birbirimizi sevmek kadar, birbirimizin sevgi dilini anlamak, birey olarak kimliklerimize sahip çıkıp, kimliklerimizi geliştirmek; aile içi iletişimin önemli kesişenlerindendir. Aile koçluğu hizmetimiz, aile olmanın bilinci ile tüm bireylerine kaliteli iletişimi sağlamanın ve kaliteli yaşam sürdürmenin ipuçlarını vererek, yönlendirir. Aile koçluğunda yapılacak çalışmalar, ailenin her bir bireyi için ayrı ayrı düzenlenir. En başta belirlenen hedeflere ulaşmak, tıkanma noktalarını çözmek amacıyla; çalışmalar grup ve bireysel olarak takip edilir. Aile danışmanlığı, aile üyelerinin uzlaşarak birbirlerine yardım etmesine olanak sağlar. Aile içinde her bireyin farklı yanlarını kabul edip, beraber yaşamanın dengesini sağlamaya odaklanır. Bu durumda tedavi gören, bireyler değil, bireyin bağl

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
İzmir Kişisel Gelişim Eğitimi

İletişim Becerilerini geliştirme: Kendimizle ve etrafımızdaki insanlarla kurduğumuzun iletişimin kalitesini yükseltmek, temel iletişim becerilerini hayata geçirmek, kendimizin ve diğerlerinin sözlü ya da sözsüz mesajlarının farkına varmak ve birlikte çalıştığımız/yaşadığımız bireylerle, anlama ve problem çözme becerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmış olan yetişkin eğitimi programıdır. Beden Dili: Beden dili duygu ve düşüncelerimizin bedenimiz üzerine yansımasıdır. Eğitimin amacı kendini doğru ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, etkin dinleme ve empati kurma becerilerini kazandırmak, beden dilinde kültürler arası farklılıklar konusuna dikkat çekmektir. Zaman Yönetimi: Zamanını etkili kullanma tekniklerini kullanarak bireysel verimliliğin nasıl arttırılacağı konusunda rehberlik yapmak ve iş ve özel yaşam içerisindeki öncelikleri belirleyebilmek ve katı

Eklenme Tarihi: 2014-06-26
Kategori: Kariyer Koçluğu  
Koçluk-Mentorluk

Dünyada çok başarılı uygulamaları olan koçluk ve mentorluğun, Türkiye'de de uygulamaları artıyor. Şirketler kendi çalışanlarına destek verecek koç ve mentorlarını kendi içlerinde yetiştirebilecekleri gibi, bu alanda hem kurumsal hem de bireysel olarak eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alabiliyorlar. Ayrıca bireyler de yaşam koçluğu, kariyer danışmanlığı gibi hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Koçluk ve Mentorluk Nedir: Koçluk, istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee-performer) arasında kurulan planlı bir gelişim ve problem çözme ilişkisidir. Koçluk güvene dayalı bir süreçtir ve konu ne olursa olsun sürecin adımları aynıdır. Koçun konu hakkında uzman olması gerekmemekle birlikte süreçte uzman olması şarttır. Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Mentorluk, deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Aile İçi İletişim

Aile içi İletişim: Anne-baba ve çocuk arasındaki olumlu iletişim ailenin mutluluğunu artırır Ayrıca çocuğun bu iletişim tarzını model alarak hayatı boyunca sağlıklı sosyal ilişkiler kurmasına yardımcı olur ve kendini ifade yeteneği ile özgüvenini güçlendirir Aile İçi iletişimin temel ilkeleri şunlardır: *Çocuğunuzun kendisiyle ilgilendiğinizi, ihtiyacı olduğunda yardım edeceğinizi bilmesini sağlayın *Çocuğunuz sizinle konuşmak istediğinde televizyonu kapatın veya gazeteyi elinizden bırakın *Çocuğunuz size önemli birşey söylemeye çalışırken telefon görüşmesi yapmaktan kaçının *Başka insanların özellikle dahil olması gerekmediği sürece, konuşmalarınızı özel tutun * Çocuğunuzla aranızdaki en iyi iletişim etrafta başka insanlar yokken gerçekleşir *Çocuğunuzu başka insanların önünde utandırmak veya güç duruma düşürmek sadece içerleme ve düşmanlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir iletişime değil

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Sınavlara Hazırlık

Sınavlara Hazırlık : Eğitim, bireyleri öngörülen hedefe yönelten ve onlara bilgi, beceri ve davranış değişikliği kazandıran bir işlemdir. Öğretimden farklı olarak, eğitim bireyin sadece bilgisini arttırmayı değil aynı zamanda ona beceri kazandırmayı ve davranışlarını arzu edilen şekilde değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. Kendi yaşantısı yoluyla ifadesiyle yaparak yasayarak öğrenme kastedilmektedir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışını yansıtır. Kasıtlı ifadesi istenen davranışı ortaya çıkartmak, istenmeyen davranışı ortadan kaldırmak, planlı programlı olarak kastedilmektedir. Öğrencilerin sınavla ilgili düşünce ve duygularının bilinçli olarak pozitif yönde değiştirilmesi ve başarıya gitmede kişisel motivasyonun nasıl sağlanacağının uygulamalı olarak öğretildiği programıdır. Bu Programın Faydaları ; • Çalı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Karamsarlık, Kötümserlik, Olumsuzluk

Hayatımızdaki Olumsuzlukları ve Karamsarlıkları Nasıl Aşabiliriz ? • Çevrenizde ne kadar sevildiğinizi düşünebilirsiniz. • Kendinize olan güveninizi yeniden kazanabilirsiniz. • Olumsuz düşüncelerin ve olumsuz davranışların sizi verebileceği zararları düşünün. • Bu hayatta hiçbir şeyin sizden daha değerli olmadığını düşünün. • Negatif yerine olumlu alternatifler geliştirebilirsiniz. • Her zaman yeniden başlangıç yapma ihtimaliniz olduğunu hatırlayın. • Esas sorunlarınızın kaynaklarını bulabilir ve bunları çözmek için gerekli ilk adımı atabilirsiniz. • Olumsuz davranışlarınızdan ötürü duygusal olarak acı çektiğinizi görebilmelisiniz. • Davranışlarınızın başkalarınız üzerinde oluşsan etkilerini gözlemleyebilirsiniz. /

Eklenme Tarihi: 2016-02-02
Eğitim Koçluğu Nedir?

Öğrencinin öğrendiği yöntemler ile okul hayatında ve bütün yaşantısında üstün başarılar elde edilmesi ve uyarlamak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliği sistemidir Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu dönem içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, amaçlara ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin amaçlarına ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Eğitim koçluğunun faydaları nelerdir? →Mo

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
İzmir Aile Danışmanlığı

Eş-evlilik ve aile danışmanlığı evli, nişanlı, birliktelik yaşayan çiftlerle veya bir evde yaşayan tüm aile üyeleri için yapılan danışmalardır. Evlilik öncesi danışmanlık ise evlilik kararı almış çiftlerle hem evlilik öncesindeki hazırlık sürecinde hem de birlikte geçirecekleri hayatlarında sağlıklı bir yol izlenebilmesi adına yapılan danışmanlık faaliyetleridir. Aile üyeleri veya birliktelik yaşayan çiftler arasındaki mevcut iletişim bir sistem içinde var olur ve danışmanlık süreci boyunca da tüm sorunlar ve ilişkiler bu sistem içinde değerlendirilir. Ele alınan her sistem kendi içinde değerlidir ve özeldir. Fakat zaman zaman sistem içerisinde bir takım aksamalar, çatışmalar ya da kopmalar görülebilir. Bu tür zamanlar içerisinde problemleri çözebilmek amacıyla uzman bir kişinin desteğine gereksinim duyulabilir. Aile bireylerinden birinin kaybı durumunda ise eğer kaybedilen kişi ebeveynlerden biri ya da her ikisiyse hayatta kalan aile üyeleri bu durumda büyük üzün

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
NLP İzmir

NLP(Neuro Linguistic Programming),düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır. NLP kısaca beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Bursa Koçluk

Koçluk Nedir? Koçluk kişi ya da kurumların şu an içerisinde oldukları yerden olmayı arzu ettikleri yere geleceğe odaklanarak ve harekete geçerek varmalarını sağlayan bir sistemdir. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılması sürecinde en hızlı yöntemdir. Bu anlam da koçluk hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Koçluk profesyonel bir diyalog ve etkin bir iletişim şeklidir. Koçluk hedefe ulaşmada belirlenen en kısa yoldur… Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, nedenlere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olumsuz açıdan bakmaz, sizi sınırlamaz, sizi cezalandırmaz, geçmişinizi deşmez. Koçluk çalışmaları, kişinin kendi gücünü fark etmesini ve içindeki cevapları bulmasını içerir. Koç; Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine ve sonra da o hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Onları kendi başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya yönlendirir. Daha hı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: YAŞAM KOÇLUĞU  
Yaşam Koçluğu Kursu

Yaşam koçluğu 1990′den beri ABD, İngiltere ve Avustralya’da uygulanmakta olan gelişim ve eğitim sektörünün bir parçasıdır. Ülkemizde son yıllarda gündeme gelmiştir ve yaşamı kolaylaştırıcı özellikleriyle talep edilen bir çalışma şeklidir. Yaşam koçluğu uygulamalarında ilk ve temel uygulama yüzyüze yapılan koçluktur. İletişim açısından en verimli koçluk çalışmasıdır. Uygulama tecrübeleri yüzyüze yapılan ilk görüşmenin bütün koçluk sürecini planlamakta çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Yüz yüze koçluk için kararsız iseniz veya telefon ile iletişim sizin için kolaylık ise, telefonla koçluğun avantajları size cazip geliyorsa tereddüt etmeden telefon koçluğunu seçebilirsiniz. Koçluk sürecinin devamında telefon koçluğunu seçmek sonuçları açısından yüz yüze koçluk kadar etkili olmaktadır. Bireylerin kendi yaşamlarını olumlamak ve yeniden yapılamak konusunda alacakları özel veriler, pratikte pek çok sıkıntının, çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: YAŞAM KOÇLUĞU  
Yaşam Koçu Eğitimi

Yaşam koçluğu uygulamalarında ilk ve temel uygulama yüzyüze yapılan koçluktur. İletişim açısından en verimli koçluk çalışmasıdır. Uygulama tecrübeleri yüzyüze yapılan ilk görüşmenin bütün koçluk sürecini planlamakta çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Yüz yüze koçluk için kararsız iseniz veya telefon ile iletişim sizin için kolaylık ise, telefonla koçluğun avantajları size cazip geliyorsa tereddüt etmeden telefon koçluğunu seçebilirsiniz. Koçluk sürecinin devamında telefon koçluğunu seçmek sonuçları açısından yüz yüze koçluk kadar etkili olmaktadır. Bireylerin kendi yaşamlarını olumlamak ve yeniden yapılamak konusunda alacakları özel veriler, pratikte pek çok sıkıntının, çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşır. İnsan olarak, kendi benliğimizden habersizsek, o zaman kendi seçtiğimiz yolda körü körüne yada rüzgarda savrulan kuru bir yaprak gibi ilerlemek de bir kader olur. Yaşamımızdaki tüm terslikler için hep dışımızdaki insanları suçlamaya alışığızdır. O

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Kurumsal Koçluk  
Kurumsal Koçluk Eğitimi

Koçluk uygulamalarının spor koçluğundan yola çıkılarak ilk olarak büyük şirketlerin yönetim basamaklarında kullanılmaya başlandığını göz önünde bulundurursak, koçluğun kurumsal yapılar içerisinde ne denli etkili bir süreç olduğunu daha iyi bir şekilde analiz edebiliriz. Şirketlerde insanlara benzer birer yapıdır. Değişim ve gelişim firmaların kurumsal yapıları içerisinde ve yönetim basamaklarında sürekli devam eden süreçlerdir. Aile şirketlerinin kurumsal yapıya geçişi, piyasa dinamikleri ile haraket edebilme becerisinin artırılması, kaynak oluşturmak, büyüme, departman oluşturulması ve verimlilik düzeyinin artırılması kurumsal koçluğun kullanıldığı en belirgin alanlardır. Bunların yanında daha büyük firmalarda yönetim basamaklarının geliştirilmesi, satış, üretim, hizmet departmanlarının etkinliğinin artması konusunda koçluk uygulamaları başarıyla yürütülmektedir. Diğer amaçlar; yetersiz performans sorunuyla baş etmek ve verimliliği arttırmaktır. <

Gösterilen Makale 221-240 (Toplam Makale 442)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23