felsefik sözler ile ilgili arama sonuçları

Eklenme Tarihi: 2012-05-22
Kategori: Sözler  
Friedrich Wilhelm Nietzsche Sözleri

Friedrich Wilhelm Nietzsche (d. 15 Ekim 1844 - ö. 25 Ağustos 1900), "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengidönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof. Nietzsche'nin felsefe öğretisi, kendi çağına tümden bir karşı çıkış olarak görülmektedir. Kendisinin bütün derdi, insanı akılcılığın kıskacından kurtarıp kendisi üzerinden düşünmesini sağlamaktır. Ona göre Tanrı ölmüştür ve insanlar Dünya'da yapayalnız kalmışlardır. Bu yüzden insanlar Tanrı'dan bekledikleri umut ve istekleri bir kenara bırakıp kendilerini Dünya'ya adamalılar. Böylelikle düşünce ile yaşam arasında bağ kurulması daha kolay olur. Nietzsche, insanlara yeni değerler getirmeye çalışarak güçlü insanların egemenliğinde, çoğunluktan ibaret olan ve sürü olarak nitelendirdiği insanlıkta ilerlemenin mümkün olduğunu ileri sürmüştür. Sürü kendini feda ederek üst insanı belirleyecektir. Üst insan benim diyebilen, kendi gözleriyle gördüğü gerçekliği belirleyen insan olarak görülmektedir. Bütün varlığın

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
FELSEFENİN DİĞER ALANLARLA İLİŞKİSİ

I. FELSEFENİN BİLİM, DİN VE SANATLA İLİŞKİSİ a) Felsefe ve Bilim : İlk ağlarda felsefe ile bilim birleşik durumdaydı. Filozof aynı zamanda bilim adamı idi. Tm bilimler, matematik başta olmak zere farklı zamanlarda felsefeden ayrılmışlardır. Felsefe ile bilim arasında bir takım paralellikler, farklılıklar ve ilişkiler vardır. Ama bakımından ikisi de verilmiş hazır bilgiyle yetinmez. Sistemli

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
FELSEFENİN ANLAMI

Felsefe, Eski Yunancada bilgi sevgisi ya da bilgelik sevgisi anlamına gelen Philosophia szcğnden gelmektedir. Phila = sevme, sophia = bilgi anlamındadır. Felsefe terimi ise Philo-sofhia szcğnn Arapa'ya uyarlanmış halidir. Trke'ye de Arapa'dan olduğu gibi gemiştir. Felsefeyi genel olarak; varlığın ilk nedenlerini ve temel ilkelerini araştıran, sistemli, dzenli, birleştirici, btnleştirici, tutarlı, eleştirel bir bilgi ve dşnme biimi olarak tanımlayabiliriz. Felsefe, insan, evren ve değerleri aıklamak

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
FELSEFENİN GEREĞİ

- Gemişten, Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu Dşnce, insanla birlikte varolmuştur, felsefenin gemişi insanlık kadar eskidir. Felsefe tarih boyunca insanlığa yeni bakış aıları kazandırmış insanın kendisini ve dış dnyayı anlamasına yardımcı olmuştur. Gnmzde felsefe; bilim, sanat ve etik (ahlk) alanlarında eskisinden daha ok varlığını hissettirmekte ve bu alanların gelişmelerinde yeni roller oynamaktadır. Felsefe, sorgulam