Reiki Çakralar

Çakra sözcüğü son zamanlara kadar fazla bilinen ve kullanılan bir kelime değildi ancak şimdilerde insanların ilgisini çekmeye başladı. Çok kişi bu konuda bilgi sahibi olmak ve vücudundaki çakraları en iyi şekilde kullanmak için araştırma yapıyor.
Burada çakralar hakkında kısa ve genel bilgiler vermek istiyorum. Çakra, tekerlek veya çark anlamına gelen bir kelimedir ve Sanskritçe'den alınmıştır. Sanskritçe eski bir Hint dilidir. Gözle göremediğimiz enerji bedenimiz üzerindeki çarka benzeyen delikler çakralardır. Geniş ağızları vardır, enerji bedenine yaklaştıkça ağızları daralır. Çakraları kesik koniye benzetebiliriz. Enerji kaynağından yayılan enerjileri enerji bedene ulaştırma görevini üstlenmişlerdir. Kutsal enerjilerin vücudumuza girmesini sağlayan kapılar olarak düşünülebilir. Her çakra vücudun değişik bölgesine enerji taşır ve o bölgeden sorumludur. Ancak vücut bir bütün olduğundan, bütün çakralar birbirine bağlı olarak çalışır. Bu kapılardan birinde problem olduğu ve kapı etkili çalışamadığı zaman, bedende enerji akışı tam olamaz, hastalıklar başlar.

Değişik araştırma grupları, değişik sayıda çakranın varlığından söz eder. Ancak genel olarak kabul edilen, ana çakraların yedi tane olduğu ve bunların yanında birçok küçük çakranın bulunduğudur. Tüm çakraların görevi farklı olup değişik isim, renk ve şekilleri vardır. Nasıl fiziksel bedenimiz varsa, hepimizin enerji bedeni de vardır. Çakralar, fiziksel beden ile enerji bedenimiz arasında iletişim görevini üstlenmişlerdir.
Çakralar bazı kaynaklarda lotus diye de adlandırılır. Lotus çiçeğinin sembolü, bize yaşam enerjisi olan çakranın özellikleri hakkında bilgi verir. Lotus, Asya'da çok fazla çeşidi yetişen ve bizim nilüfer diye adlandırdığımız bir çiçektir. Çiçek ve yaprak kısmı suyun üzerindedir ancak kökleri yüzeyden çok aşağıda, suyun derinliklerindedir. Halbuki çiçek ve yaprakları besleyen, bu görünmeyen köklerdir. Bu, insanların durumuna benzetilebilir. Çakralar insanları besleyen, derinlerdeki köklerdir. Onlar olmadığı zaman yaşam olmaz. Kökler ne kadar sağlıklı ve iyi durumda ise insanın fiziksel ve ruhsal bedeni de o kadar sağlıklı ve iyi durumdadır.
Çakralar, tekerlek veya lotuslar vücudumuzun nerelerindedirler?
Vücudumuzda yedi tane büyük ana çakra mevcuttur. Küçük çakralar çok sayıda olup bunlar hakkında değişik kaynaklar farklı bilgiler vermektedir. 7 büyük çakra şunlardır: Başın hemen üzerinde bulunan hükümdarlık merkezi, alın çakrası, boğaz çakrası, kalp çakrası, güneş sinirağı çakrası, sakral çakra ve kök çakra.
Bu yedi çakranın her biri insanın iç salgı bezlerinden bir tanesiyle çalışır. Çakralar tayftaki bütün renkleri içinde barındırır ama her birinde sadece bir tek renk baskın durumdadır. Temel merkezden başlayarak hükümdarlık merkezine kadar olan renklerin sıralanışı şöyledir: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki - bolluk - enerji - çakra - reiki çakraları -

Yorumlar