Kaptan Chujiro Hayashi

Tokyo'da açtığı Reiki kiliniğinde 8 tedavi masası ve 16 Reiki Ryoho çalışanı bulunuyordu. Her hastaya iki kişi tarafından enerji gönderiliyordu. Hastalardan ya ücret almış ya da ücret veremiyenlerden klinikte çalışmalarını istemiştir. Hem Usui Sensei hem de Hayashi öğrencilere bilgileri içeren dokümanlar vermiş ve eğitim sırasında not tutmak isteyenlere müsaade etmişlerdir. Bu sistem Takata ile değişmiştir. Takata'ya kadar Reiki eğitimi hiçbir zaman yalnız sözle yapılmamıştır. Hayashi sistemde bazı değişiklikler yapmış ve Batı'da şu anda kullanılan 12 standart el pozisyonunu geliştirmiştir. Bu el pozisyonları, Reiki'nin birkaç uygulayıcı tarafından aynı anda verilebilmesini mümkün kılmıştır. Bu şifa tekniğini kendi kiliniğinde kullanmış ve Reiki'nin hastaya akışını en üst seviyeye çıkardığına ve şifayı hızlandırdığına inanmıştır. Usui Sensei'nin yöntemlerine ilave o-larak klinikteki deneyimlerini raporlar halinde toplamış, bütün bunlardan yararlanarak standart el pozisyonlarını, Reiki aşamalarını ve bu aşamaların sistemlerini hazırlamıştır. Tedavilerine özel diyetler ilave ederek iyileşme sürecinin desteklenmesini sağlamıştır.
II. Dünya Savaşı yıllarında, erkekler savaşa gittiklerinden bilgilerin korunması amacı ile Reiki bilgilerinin kadınlara da öğretilmesi gerektiğine karar vererek bu görev için kendi eşini ve Hawaii'de yaşayan Mrs. Hawayo Takata'yı seçmiştir. Toplam 13 Reiki ustası yetiştirmiştir. 2. Dünya Savaşı'nın başlaması ile kendinin de savaşa çağırılacağını hissetmiş ve insan öldürmek istemediği için intihar ederek yaşamına son vermiştir.
Usui Sensei ve Hawayo Takata arasında bir köprü olmuştur.
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Kaptan Chujiro Hayashi - reiki ustası -

Yorumlar