Motivasyon Sözleri

o    Douglas Mallach'ın sözleri bu konuyu çok güzel ifade ediyor.
"Dağ tepesinde bir çam olamazsan, vadide bir çalı ol... Fakat, oradaki en iyi çalı sen olmalısın!"
Çalı olamazsan bir ot parçası ol, bir yola neşe ver...
Bir misk çiçeği olamazsan, bir saz ol!... Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın!...
Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapılacak büyük işler var. Küçük işler var... Yapacağınız iş, size en yakın olan iştir.
Cadde olamazsan patika ol!
Güneş olamazsan yıldız ol!
Kazanmak yahut kaybetmek ölçü değildir.
Sen, her neysen, onun en iyisi olmalısın!...
"Arkadan yürüyenler asla yönetici olamazlar."

o    Hun İmp. Atilla "İnsanın yaptığı herşey, amaçlarının ifadesidir."

o    Herbert G. Hicks "Yönetim öğrenilebilen, ama öğretilemeyen bir sanattır."
 
o    İsabel Werner "Zafer ilerdedir. Siz yürüdükçe, zorlukların ayaklarınızın altında eridiğini göreceksiniz."
 
o    Herbert N. Gasson"Zirveye oynayın! Enerjinizin nelere muktedir
olduğunu kavrarsanız başarı sizi izlemeye başlar."
 
o    Rajneesh Bhagwan "Her,insan yalnızca anladığı şeyi duyar."             
 
   J. Volfgang V. Goethe."Siz zannetiğiniz gibi değilsiniz, düşünceleriniz gibisiniz."
 
   Norman Vincent Peale "Yalnız kendisini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir."
 
   Cenap Şehabettin "Kendine hükmedemez sen, zamana da hükmedemezsin."
 
o    Gerald Achenbach "Önce kendi yanlışlarınızdan söz ediniz."
 
o    Dale Carnegie "Deniz ve nehirlerin, yüzlerce dağ sellerinden faydalanmaları, daima kendilerinin onlardan daha aşağı seviyelerde bulunmaları yüzündendir."
 
   Lao Tse "Kimliksiz insan gerçek değildir."
 
o    Kierkeguard. "Belirsizlik karşısında anlayışlı olmak, becerikli kişilerin ortak özelliğidir."
 
   Michael Mc Carkey "İyi şeyleri hep bir arada yaşama arzusu, kötü sonuçlar doğurabilir."

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :başarı - iletişim - insan kaynakları yönetimi - kalite - motivasyon - motivasyon nedir - motivasyonu - motivasyonun - planlama - toplam kalite yönetimi - verimlilik - yönetimi - motivasyon sözleri - motivasyon hikayeleri - motivasyon teknikleri -

Yorumlar