Motivasyon

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  M  -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI - M- MACİD: (Ar.) Er. - Şan ve şeref sahibi olan kimse. İyi ahlaklı. Ulu. MACİDE: (Ar.) Ka. - (bkz. Macid). MAĞFİRET: (Ar.) Ka. - Allah'ın kullarının gnahlarını bağışlaması, rtmesi. MAHBUB: (Ar.) Er. 1. Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen, sevgili. 2. Mahbub-i Hda, (Allah'ın sevgilisi) Hz. Muhammed (s.a.s). MAHBUBE: (Ar.) Ka. - Muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen. - (bkz. Mahbub). MAHFER: (Fars.) Ka. - Ay aydınlığı, ay ışığı. MAHFİ: (Ar.) Er. - Gizli, saklı. MAHFUZ: (Ar.) Er. Korunmuş, gzetilmiş. Gizlenmiş, saklanmış. MAHİN: (Ar.) - (bkz. Hz. Peygamberin isimleri). MAHİNEV: (Fars.) Ka. - Yeni ay, aya, hilal. MAHİNUR: (Fars.) Ka. 1. Ayın nuru, ışığı. 2. Ay yzl gzel. MAHİR: (Ar.) Er. - Maharetli, hnerli, elinden iş gelir, becerikli. MAHİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Mahir). MAHİZAR

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  L  -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -L- LCEREM: (Ar.) Ka. 1. Şphesiz. 2. Besbelli, elbette. LAİN: (Tr.). 1. Bir cins şahin. 2. Sarp, yalın. 3. Şiddetli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. LAHİB: (Ar.) Er. - Aık yol. LHİK: (Ar.) Er. 1. Yetişip ulaşan. 2. Eklenen. 3. Yenisi. LAHİKA: (Ar.) Ka. - (bkz. Lahik). LHZA: (Ar.) Ka. 1. Bir bakış, bir gz atma. 2. Gz kırpacak kadar zaman an. 3. Bir kez gz kırpma. LAJVERDİ: (Fars.) Ka. 1. Lacivert. 2. Koyu mavi değerli bir ss taşı. LALE: (Fars.) Ka. 1. Zambakgillerden, uzun yapraklı, gzel ve eşitli renklerde iekli soğanlı bir bitki. 2. Eskiden sucuların boyunlarına asılan iki ucu lale gibi kıvrak demir halka, pranga. 3. Ağatan meyve koparmaya yarayan ucu atallı sırık. LLEFAM: (Fars.) Ka. - Lale renginde. LLEGUN:

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  E -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -E- EBAN: (Ar.) Er. - Eban b. Osman b. Affan: Hz. Osman'ın nc oğlu olup valilik etmiştir. Cemel vakasında Hz, Aişe'ye refakat etmiştir. EBBEDULLAH: (Ar.) Er. - Allah ebedi eylesin, daim eylesin. EBECEN: (Tr.) Er. - Akıllı ocuk. EBED: (Ar.). - Sonu olmayan gelecek. - İsim olarak kullanılmaz. EBER: (Ar.). - Hayırlı, şerefli, faziletli. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. EBHER: (Ar.) Er. - En parlak. EBRA: (Ar.) Er. 1. rkme, kama. 2. Birden bire lme. EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, z sz doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. mer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hseyin. EBRU: (Fars.) Ka. 1. Kaş. 2. Bulut renginde, buluta benzer, bulut gibi dalgalı, bulutlu. 3. Kağıt zerine kendine has usulle yapılan,

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  D -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -D- DADAŞ: (Tr.) Er. 1. Erkek kardeş. 2. Delikanlı, babayiğit. DAFİ: (Ar.) Er. l. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten. DAĞAŞAN: (Tr.) Er. - Dağaşan. DAĞDELEN: (Tr.) Er. - (bkz. Dağaşan). DAĞHAN: (Tr.). - Eski Trklerde dağ tanrısı. - İsim olarak kullanılmaz. DAĞTEKİN: (Tr.) Er. - (bkz. Dağaşan). DAHHAK: (Ar.) Er. - ok glen, ok glc. - Daha ok lakab olarak kullanılır. DAHİ: (Ar.) Er. - stn zeka sahibi. DAHİYE: (Ar.) Ka. - (bkz. Dahi). DAİM: (Ar.) Er. - Devamlı srekli, her zaman. DALAN: (Tr.) Er. 1. Biim, şekil. 2. İnce, narin, zarif. DALAY: (Tr.) Ka. - Deniz. DALAYER: (Tr.) Er. - Deniz adamı. DALDAL: (Tr.) Er. - Kahraman, yiğit- DALGA: (Tr.). 1. Denizin yel esince oynayıp k

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  Ç -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -- AĞA: (Tr.). - ocuk. AĞAAR: (Tr.) Er. - ağ aacak kimse. AĞAKAN: (Tr.) Er. - ağı yakalayan, ağdaş. AĞAN: (Tr.) Er. - Bayram, şenlik. AĞANAK: (Tr.) Er. - Krfez, liman. AĞAR: (Tr.) Er. 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve ksteği. 3. Doğan kuşu. AĞATAY: (Tr.) Er. 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Trklerine, lehelerine dayanılarak verilan ad. - ağatay Han: Cengiz Han'ın 2. oğlu ağatay. Mslmanlara ve dinin emirlerine karşı politika uygulamakta ve Moğol yasasını tatbik etmekteydi. Gusl abdestini yasaklamıştı. Hristiyan dostu olarak bilinmektedir. Marco Polo kendisinin vaftiz edildiğini kaydetmiştir. AĞILI: (Tr.). 1. ağla ilgili. 2. akıl. 3.

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  C -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -C - CABBAR: (Ar.) Er. - (bkz. Cebbar). CABGU: (Ar.) Er. 1. Efendi, 2. Bey. 3. İleri gelen, saygın kimse. CABİR: (Ar.) Er. - 1. Cebreden, zorlayan. 2. Galip gelen. 3. Aziz ve kuvvetli olan. Allah'ın hkmlerini uygulamada g kullanan. 4. Kırıkı, kırık sancı. Cabir b. Abdullah b. el-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Bey'atından sonra mslman oldu. Rasulullah'ın bulun savaşlarına katıldı. Sahabenin bilginlerindendi. Kendisinden ok sayıda hadis rivayet edilmiştir. CABİRE: (Ar.) Ka. - (bkz. Cabir). CABİYE: (Ar.) Ka. 1. Hazine (bkz. Semahat). 2. Şam'ın gneybatısında, avlan'da bir yer. 3. Havuz. CAFER: (Ar.) Er. - Kk akarsı. ay. Cafer b. Muhammed: Lakabı es-Sadık olup 12 imamın 6.'ncısıdır. Muhammed b. el-Bakır'ın yerine imamete gemiştir. Caf

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER -  B -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -B- BABA: (Tr.) Er. 1. Kendi dlnden ocuğu olan erkek. 2. Birinci dereceden erkek akraba. 3. Koruyucu, velinimet. 4. Saygı ifadesi olarak yaşlılara verilen unvan. 5. Ecdad, Ata. 6. Tekke byğ. 7. Zencilerde grlen saraya benzer bir hastalık. - Baba Oru. Oru Reis. Trk denizcisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın lakabı. BABR: (Tr.) Er. 1. Bbrlenme. 2. Hkmdar. - Babrşah. Zahirettin Muhammed (1483-1530). Hindistan'daki Trk-Hint İmparatorluğu'nu kuran kişi. BADE: (Fars.) Ka. - Şarap, iki. İsim olarak kullanılmaz. BADEM: (Fars.) Ka. 1. Glgillerden lkemizin her blgesinde yetişen ağa. 2. Bu ağacın yaş ve kuru yenen meyvesi. BADİ: (Fars.) Er. 1. Rzgara veya havaya ait. 2. Geici. Badi Ahmed (1839-1908). T&

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
İSİMLER - A -

İSİMLER- İSİMLERİN ANLAMLARI -A- BAD: (Fars.) Er. 1. Şen, bayındır. 2. (Ar.) Sonsuz gelecek zamanlar. ABAD: (Fars.) Er. - Şen, bayındır, mamurlukla ilgili. Abadı Mehmet elebi. Trk hukuk bilgini (1555). ABAKA HAN: (Tr.)- İlhanlı hkmdarı Hlagu'nun oğlu. ABAY (Tr.) Er. - Beceri. Sezgi, anlayış, dikkat. Abay Kunanbayoğlu. Kazak Trk şiirinin kurucusu. ABAZA: (Tr.) - Karaay-erkes zerk blgesinde yaşayan mslman bir halk. - Abaza Hasan Paşa, Osmanlı vezirlerinden. ABBAD: (Ar.) Er. -Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaınan. -Abbad b. Bişr. Ashab'dan. ABBAS (Ar.) Er: 1. Sert, atık kaşlı kimse. 2. Arslan (bkz. Esed, gazanfer, şiir). - Abbas b. Abdlmuttalib. Raslullah (s.a.s)'ın amcası, Mekke'nin fethinde msl&uu

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
Motivasyon Sözleri

o Douglas Mallach'ın szleri bu konuyu ok gzel ifade ediyor. Dağ tepesinde bir am olamazsan, vadide bir alı ol... Fakat, oradaki en iyi alı sen olmalısın! alı olamazsan bir ot parası ol, bir yola neşe ver... Bir misk ieği olamazsan, bir saz ol!... Fakat gln iindeki en canlı saz sen olmalısın!... <

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
Başarı Hikayesi - Yaydan Çıkan Ok Gibi

Bir kadın komşularından birisi hakkında bir dedikoduyu yayıp duruyordu. Birka gn iinde btn ky bu dedikoduyu duydu. Dedikodunun kurbanı derinden yaralandı ve incindi. Dedikoducu kadın daha sonra yaptığından pişman oldu ve ok zld. Hatasını nasıl tamir edebileceğini sormak iin bilgeye gitti. Pazara git dedi bilge. Bir tavuk al ve onu kestir. Eve dnerken tylerini yol ve yol boyunca yere at. Nasihatin garipliğine sasırsa da, denileni yaptı kadın. Ertesi gn bilge bu defa şu tavsiyede bulundu: Şimdi git ve dn attığın btn o tyleri topla ve bana getir. Kadın aynı yolu izledi, ama umutsuzluk ve korku iinde grd ki, rzgar btn tyleri uurup gtrmşt. Saatler sren arayışın sonunda elinde sadece birka tyle dnebildi.

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
 SUBLİMİNAL (BİLİNÇALTI) TELKİN

SUBLİMİNAL (BİLİNALTI)TELKİN CDLERİ Subliminal mesaj, kelime anlamıyla başka bir objenin iinde gml bir işaret yada mesaj olarak adlandırılabilir. Yani anlayacağınız gibi insanın ilk algılama durumunda gizli kalarak, bilincin değil de, bilinaltının algılaması zerine tasarlanmıştır. İlk olarak ıkışı reklam sektr sayesinde ortaya ıkmıştır. 1950 li yıllarda Amerikada James Vicary adlı reklamcı, sinema salonlarında bu subliminal mesaj yntemini denemiş ve patlamışmısır ve kola sat

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
NLP'NİN TÂRİHİ

JOHN ve RICHARDİN HİKAYESİ: Her şey 1972 yılında Santa Cruz' da ki Kalifornia niversitesinde John Grinder ile Richard Bandler' in tanışıp, arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim Asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Geştalt terapisine ok ilgi duyuyordu. Arkadaşı Bob Spitzer' in yayınevi Science and Behaviour Books iin Fritz Perls' in Geştalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya dkyordu. Bu yazı^ daha sonra Eyewitness To Therapy adlı kitabın temelini oluşturdu. Bob Spitzer' in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık dostları oraya gelip, bazen gnlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson' un orada kaldığı dnemde, Bandler malikaneye gidip Bateson' un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu alışmalara katılanlar genellikle ğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar dyorlardı. Richard, John ile temas kurarak Geştalt &cced

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
NLP'ye giriş—Neuro Linguistic Programming

İnsanlarla kendi dilleriyle konuşma teknik ve prensipleri, Neuro Linguistic Programming teknolojisinin belli te-melleriyle ortaya ıkmıştır. Richard Bandler ve John Grin-der tarafından 1970'lerin başlarında geliştirilen NLP, temelde karşı taraf hakkında hızlı ve etkili şekilde rapor oluşturma yntemidir. Konu hakkında ok sayıda kitap okuduktan ve zel bir NLP kursuna katıldıktan sonra, NLP'yi hayret verici ve ok faydalı buldum. Bir aıdan, yukarıda bahsettiğim karşı tarafın sylediklerini tekrarlama tekniği, NLP'de yer almaktadır. Ama bundan daha fazlasıdır. NLP'de, bize insanlar olarak aldığımız bilgileri farklı zihniyetle ve genellikle bunlardan biriyle incelediğimiz NLP'ye GirişNeuro Linguistic Programming ğretilir. Bu l, İşitsel, sesleri duyarak; Grsel, grerek; Kinestetik, dokunarak ya da hissederek. Genellikle, karşı tarafa sylediğimiz s&oum

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
Başarı Hikayesi - Çoban

Bir zamanlar Basra'da tek uğraşı oğluyla ilgilenmek ve ona gzel bir eğitim vermek olan yaşlı bir adam vardı. Adam butun parasını oğlunun eğitimine harcadı. Delikanlı birka yıllığına uzaklara gitti ve meşhur bir niversitede zamanın byk alimlerinden eğitim aldı. Tahsilini bitirip dnme zamanı geldi. Yaşlı adam oğlunu kapıda bekliyordu. Oğlu eve geldi ve babasının elini pt. Oğlunun gzlerinin iine bakan adam byk bir hayal kırıklığına uğradı. Ama bu duygusunu belli etmeden: Neler ğrendin, oğlum? diye sordu. ğrenilebilecek herşeyi ğrendim, baba cevabını verdi oğlu. Peki ğretilemeyecek olanı ğrendin mi oğlum? Delikanlı babasının neden bahsettiğini anlamamıştı. İster istemez Hayır dedi. Babası: O halde, oğlum git ve ğretilemeyecek olanı ğren. Delikanlı hocasına gitti v

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
Psikoloji Sözlük  - A -

PSİKOLOJİ-SZLK- TRKE A A POSTERİORİ : Doğruluğu ancak gzlem ve deney ile ispatlanan bilgi. A PRİORİ (Priority): Doğruluğu ancak gzlem ve deney gerektirmeyen bilgi. A TİPİ KİŞİLİK (Type A Personality) : Sabırsızlık, huzursuzluk, rekabetilik, saldırganlık ve birok şeyi bir anda başarmak arzusundan dolayı duyulan şiddetli bir zaman baskısı hissiyle karekterize edilen kişilik tipi. ACI DUYARLIĞI (Algesia): Acı veren duyumları algılama gc. ACİL NORMLAR (Emergent Norms) : Bir ayaklanma veya isyan sırasında durumun geliştirilmiş yeni tanımıdır. AIK ANLAM (Denotative Meaning) : Bir kelimenin belirtilen anlamı ya da szlk tanımı. AIK ATIŞMA (Manifest Conflict) : Aık atışma, atışma halindeki tarafların fiilen gsterdikleri davranışa işaret eden at

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
BEYİN GÜCÜ

Daha anlayışlı bir şekilde konuşmak, hesapları hızla yapabilmek, sorduğunuz soruya verilen cevabın arkasında ne olduğunu fark edebilmek ve ona gre davranabilmek sizce de iyi olmaz mı? Kk de olsa, bu tr ayrıntıların hayatımızı değiştirebileceğini bir gerektir. Bu ayrıntıları hayatınıza katmak iinde beyninize yaptıracağınız ufak egzersizler yeterli olacaktır. Bu egzersizlerin yanında bir de yediklerinize biraz dikkat etmeniz iyi olur. Beynin ihtiya duyduğu besinlerin başında makarna, pirin, patates ve ekmek gibi karbonhidratlar geldiğini unutmayın. Marilyn Vos Savant dnyanın IQ'su en yksek insanı olarak 228 puan ile Guinness rekorlar kitabına girmiştir. IQ sunun bu kadar yksek olmasının nedenlerinin Beyin Jimnastiği: Beynin Gcn Artırmak ve 12 Haftada IQ'nuzu Geliştirmek adını verdiği kitabında şyle anlatıyor: Aklınızın sınırsız ka

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: Motivasyon  
 Motivasyon ve Nöro-Linguistik Programlama (NLP)

MOTİVASYON Motivasyon ve Nro-Linguistik Programlama (NLP) Nro-Linguistik Programlama (NLP) karmaşık grnr, fakat insanların yanlış davranış kalıplarını terk etmelerini ve bylece kendilerini yeniden programlayabilmeleri iin g bulmalarını sağlar. Sınırsız G adlı kitabında Anthony Robbins, NLP'yi 'hem szl hem szsz dilin sinir sistemimizi nasıl etkilediğinin incelenmesi... kısaca, istediğiniz sonuları retmek iin beyninizin en uygun şekilde nasıl alıştırılacağı bilimi' olarak tanımlamaktadır. NLP'nin işlevi, davranışınızı neyin tetiklediğini ve grsel, işitsel veya kinestetik (dokunma) ynelimli bir kişi olup olmadığınızı belirlemeniz konusunda kendisini gsterir. rneğin, grsel ynelimli bir kişi oğunlukla grsel dil kullanır: Sorunu gryorum..., &q

Gösterilen Makale 21-37 (Toplam Makale 37)
Sayfa:1 - 2