Yöneticilik Eğitimi

Yönetim, idare ve liderlik kavramları çoğu zaman birbirine karıştırılır ya da aynı şey sanılır. O nedenle bunlar arasındaki belli ayrımları belirginleştirmekte yarar vardır.
Yöneticinin Görevine Biçimsel Yaklaşım
Yönetim, firmanın insan ve madde kaynaklarıyla verimli bir şekilde çalışarak, amaçlanan örgütsel hedeflere ulaşmanın bilimsel sanatıdır. O nedenle yönetim, ister bir şirket, isterse bir sendika, cezaevi ya da hastane olsun, her türlü organizasyonda olmazsa olmaz bir süreçtir.
Yöneticinin görevi, öncelikle yapılması gerekeni saptamak, sonra da, ister demokratik, isterse otokratik ya da bir başka tarzda, bunun yapılmasını sağlamaktır. Yöneticinin sorumluluğu, genel hedeflere ulaşmak için gerekli firma girdilerinin temin edilmesini sağlamak ve organizasyonun bütününün çalışmasını iyileştirmek için bu girdilerle öteki bölümlerin girdilerini koordine etmektir. Bütün bunların ötesinde yönetici bir değişim etmenidir; performansı artıran ve çalışma grubunun gelişmesini destekleyen, kendi yokluğunda söz konusu olmayacak yenilikler getirir. Eğer böylesi yenilikler yönetici olmaksızın gerçekleşiyorsa, bu durumda yönetici yüksek unvanlı bir gözlemciden başka bir şey değildir ve kendisine muhtemelen hakkettiğinden fazla bir ödeme yapılmaktadır. Yöneticinin sorumluluklarının standart bir listesi şöyle sıralanabilir:
1.  Yönetici planlar; çünkü düşünürler önceden düşünmezse, uygulayıcılar zaman ve enerjilerine değecek yapacak bir şey bulamaz. Yönetici, olanaklı olduğu ölçüde kontrol edebilmek, sunacağı fırsatlardan yararlanmak (gelecek her zaman yalnızca hazırlıklı olanlara fırsat sunar) ya da en azından kurbanı olmamak için geleceği ön-görmeye çalışır.
2.  Yönetici, firmanın insan gücünü, sermayesini, makinelerini, yöntem ve malzemelerini hedeflere en büyük verimlilik ve en düşük kayıpla ulaşılacak şekilde, iyi bütünleşmiş birimler halinde örgütler.
3.  Yönetici yalnızca günlük işlerin yapılmasını sağlamakla yetinmez, daha da önemlisi, firmanın insan kaynaklarının artan bir zenginleşme getirecek şekilde gelişmesini güvence altına alır.
4.  Yönetici, yetki dağıtarak, gerekli işlevleri belirleyerek, özel görevlere kadro atayarak, kilit insanlara yaratıcılık için özerklik tanıyarak, kabul edilebilir çıktılar için ölçütler saptayarak ve sonuçları bu ölçütlerle karşılaştırıp hesap sorarak yönetir.
5.  Yönetici, birleşmiş bir bütün olarak iş görebilmeleri için birey ve grupların çalışmasını koordine eder.
6.  Yönetici, işle ilgili bazı ihtiyaçlarını karşılayarak, örnek sunarak ve bir işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma atmosferi yaratarak, örgütsel hedeflere ulaşmak için insanların kendisiyle ve birbirleriyle işbirliği yapmasını sağlar.
7.  Yönetici, düzeltme girişimleri için gerekli geçerli verileri kendisine mümkün olduğu kadar erken sunacak ve performansı, politika ya da iyilikseverlikten çok adalet temelinde ödüllendirmesini ya da cezalandırmasını sağlayacak bir geri-besleme sistemi oluşturarak kendine bağlı insanların çabalarını denetler.
8.  Yönetici insanların çalışmasını biçimsel ve biçimsel olmayan tarzda gözden geçirir ve değerlendirir; buradaki amacı, yalnızca firmanın gereklerini karşılamak değil, aynı zamanda onların organizasyon için daha üretken ve daha değerli hale gelmesine yardımcı olmaktır.
9.  Yönetici insanları, yapılması gereken şeyleri istekli olarak yapacakları ve tersi durumda sıradan bir kalitede yapılacak şeylerin en iyi kalitede yapılacağı şekilde yönlendirir.
10. Yönetici, sahip olduğu başlıca dört kaynağı zaman, bilgi, yetenek ve davranış, sonunda kendisinin ve firmanın mümkün olan en iyi yatırım getirişini elde edeceği firmanın yatırdığı dolarlara karşılık en azından adil ve uygun bir kâr sağlayacağı şekilde kullanır.

Yöneticilik Eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için  0(232) 422 59 54 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal kocluk - şirket koçu - firma koçu - kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk hizmetleri - koç - yöneticilik eğitimi - yönetici - eğitim - yöneticilik kursu -

Yorumlar