Kurumsal Koçluk

İş yaşamında ister üst düzey olsun, gerekse henüz alt kademede çalışanlar olarak gün boyunca onlarca işle aynı anda uğraşıp, hepsini de en iyi şekilde yapmaya uğraşıyoruz. Fakat ne var ki çoğu zaman işi verimli yapmamızı engelleyen bazı faktörler yüzünden sonuçlar istediğimiz kadar iyi olmayabiliyor. Bunlardan bir kısmı kendimizden bir kısmı ise bizim dışımızdaki etkenlerden kaynaklanır. Genelde nedenleri bilsek bile işin çözümüne nereden ve nasıl başlayacağımız konusunda kararsız kalarak eyleme geçmeyi erteleriz. Bu döngü devam ettikçe memnuniyetsizliklerimiz artarak devam eder ve bir süre sonra ipin ucunu bırakırız. Bunların sonucunda da düşük performanslı çalışanlar ve kurumlar yaratırız.

Peki yüksek performans gösteren bireyleri ve kurumları farklı kılan nedir? Evet mutlaka çeşitli araçlar ve bir takım uygulamalar var. İşte “koçluk” (coaching) dediğimiz yöntem bu uygulamaların en etkinlerinden biri olarak ilk sıralarda karşımıza çıkıyor.

  Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor
  Koç her konuda değil, yöntemler ve koçluk süreci konusunda uzmandır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü danışanın bulmasına yardımcı olan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını, davranışsal becerilerini iyileştirmesini sağlayan kişidir.

Avrupa’da  ve Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışanlara yapılan bu yatırımın kuruma geri dönüşünü nesnel olarak tespit etmeyi amaçlayan araştırmalar yapılıyor. Bir araştırma  şirketinin üst yönetim koçluğu hizmeti verdikleri  1000 müşterileri arasında yaptığı çalışmalar sonucu, bu firmaların verimliliklerinde, hizmet ve ürün kalitelerinde, organizasyonel güçlerinde, müşteri odaklılıklarında ve gelirlerinde önemli artış kaydettikleri saptanmıştır. Bu artışların şirkete olan katkısı, diğer bir deyişle yatırımın getirisi  aldıkları koçluk hizmetinin maliyetinin ortalama altı katı olarak tespit edilmiştir. Yaptıkları çalışma kapsamında üst yöneticilerin %77’si astlarıyla ilişkilerinin, %71’i üstleriyle ilişkilerinin, %67’si takım çalışmasında, %63’ü kendi seviyesindeki çalışanlarla ilişkilerinde, %61’i iş tatmininde, %52’si problem çözme becerilerinde, %44’ü organizasyona bağlılıklarında, %37’si ise müşterilerle ilişkilerinde ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirtmişlerdir.

  Kurumlar çalışanlarının bireysel kalitelerine, kurum içi ve dışı iletişimde gelişime, çatışmalarda uzlaşmaya, performans arttırmaya, motivasyona, stres yönetimine, zaman yönetimine, bireysel yada kurumsal hedeflere ulaşmaya, iş ve özel hayatta bireysel mutluluğa, kişisel gelişim ve değişime odaklanır. Bu tip koçluk; şirket bünyesinde ihtiyacı olan herkese hizmet verir. Kurumsal Koçluk hizmeti kullanan şirketler çalışanlarına sundukları bu gelişim fırsatıyla hem yüksek performansa uzun vadede bir yatırım yapmış olurlar hem de moral ve takım çalışması gibi konularda iyileşmeye olanak tanırlar.

Kurumlar  globalleşen ve hızlı gelişen iş dünyasında çalışanlarının en üst performans göstermesinin başarıları için  vazgeçilmez olduğunu artık bilmektedir. Bu şirketler çalışanlarına kurumsal  koçluk hizmeti aldırarak  kurumun vizyon, değer ve hedeflerine paralel olarak, çalışanlarını bireysel ya da ekip  hedef belirleyip bu amaca koşması için desteklemektedir.

Hedef çalışması doğrudan iş ile ilgili olmakla birlikte koçluk felsefesinin temeli  olan yaşamın diğer bütün alanlarında iyileşme de sağlayarak çalışanın daha üretken,  mutlu,  kendisi ile barışık ve sonuçta kurumuna bağlı olmasını sağlamaktadır.

 Kurumsal Koçluğun yararları:
•    Kurumsal Koçluk, kurumlarda çalışanların  performansını arttırır.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın iletişimi geliştirir.
•    Kurumsal Koçluk, çalışan   stres düzeyini ve gerilimi en aza indirmeyi hedefler.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın sorumluluğunu ve kuruma bağlılığını arttırır.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın zamanını yönetmesini sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanlara geribildirimin önemini fark ettirir.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın kendi davranışlarını keşfetmelerini sağlar, böylelikle kendilerini sınırlandıran inançlarını, varsayımlarını ve davranış kalıplarını fark edip değiştirmelerine yardımcı olur.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanların öğrenmeleri gereken yeni becerilerinin ve güçlü yanlarını tanımalarını sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanların gelişmeye ihtiyaç duyan yanlarını tanımlarını ve iyileştirmelerini sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın kurumun hedefleri ve vizyonları ile uyumlu olmalarını sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, değişim dönemlerinde kişinin değişeme hızlı uyumunu sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanların takım birliği ve takım ruhu geliştirmelerine yardımcı olur.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanların farklı düşünme ve  yeni olasılıklara bakış geliştirmelerini sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanların “kör noktaları” fark etme ve bu noktalarını geliştirmelerini sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın kişisel farkındalığını  ve içgörüsünü geliştirir.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın iş ve yaşam dengesini sağlar.
•    Kurumsal Koçluk, çalışanın zamanlarını etkin yönetip, hedefleri önceliklerine göre sıralamasını  ve bu önceliklere göre çalışmasını sağlar.

  Kurumsal Koçluk Hizmeti ile ilgili detaylı bilgi için 0(232) 422 59 54 numaralı telefonu veya burayı tıklıyabilirsiniz

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kurumsal kocluk - şirket koçu - firma koçu - kurumsal koçluk nedir - kurumsal koçluk hizmetleri - koç -

Yorumlar