Yönetim ve Anlamak

Yönetim ve Anlamak
Dinlemesini bilin. Problemi anladığınızı hissettirin. Problemin anlaşıldığını düşünen bir "ast" problemden dolayı bezginliğe düşmez ve problemin halledilmesi sürecinde olumlu görevler ve tavırlar yüklenir. Problemin anlaşılmadığını düşünen "astlar" probleme yeni bir bilinmeyen olarak bizatihi katılırlar.
Grubun "birbirini yıkayan el gibi" olmasında sizin anlama isteğinizin ve anlama kabiliyetinizin rolü büyüktür. Gerek hissetme gerekse teşhis yoluyla anlama kabiliyeti gösteremeyen bir "üst"ün kendisi büyük problemdir.
Anlamak ve bunu hissettirmek bir yönetim görevidir. Bu görevin teknik ayrıntısı anlama sonrasında gösterilecek tavırdır.
Size belli bir önem derecesi ile sınıflandırılarak getirilen problemi anlamış olabilirsiniz ancak probleme verdiğiniz önem derecesi problemi getirenin verdiği dereceden düşük olabilir. Bu takdirde aradaki farkla ilgili görüşlerinizi ve gerekiyorsa talimatınızı gerekçeli olarak derhal dile getirmelisiniz.
Her problem aktarıcı, problemin kendi verdiği önem derecesinde kabulünü ister. Aynı önemle karşılanmayan bir problemin yeterince anlaşılmadığını düşünür.
Öyleyse problem hakkındaki gerekçeli görüşünüzün anında bildirilmesi teknik zorunluluktur.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Yönetim - Anlamak -

Yorumlar