YENGEÇ BURCU ÇOCUKLAR

YENGEÇ BURCU
 
[22 HAZİRAN] - [23 TEMMUZ]
 
Yengeç Burcu Çocukları
 
Yengeç burcu içe dönük karaktere eğilimlidir.
 
Yengeç burçlular olaylardan çok o olayın iç dünyasında bıraktığı duygusal izlerle ilgilidir. Bir yengeç burçlu sosyal ve arkadaş canlısı olsa bile, ilişkilerinde asıl amacı hissettiği duygulardır. Bu durum yengeç burçluların tüm içtenlikleriyle kendilerini ilişkiye kaptırmalarına sebep olabilir.
 
Kişiliğinde çoğu zaman duygusallık ağır basar.
 
Yengeç burçlularının hayatı okuması, duygularının rehberliğinde olacaktır. Bazen bu durum onun olayları çarpıtmasına veya abartmasına sebep olabilir. Bir olayı olduğundan çok daha fazla incitici buluyorsa anlayışla karşılamalısınız. Bunun yanında olaylara objektif bakabilmesini sağlamaya çalışmalısınız. Zamanla kendi hisleriyle objektif gerçekleri ayrıt etmeyi öğrenecektir.
 
Çoğu yengeç burçlu doğa zekasına ve kendine dönük zekaya sahiptir.
Yengeç burçluların zihin yapısı, empatik ve duyguları anlamaya yöneliktir. Bu nedenle saksıdaki bir çiçek olsun, akvaryumdaki bir balık olsun, onun için bütün canlılar birdir. Hepsinin ihtiyaçlarına ve hislerine ilgi duyar. Bakım yapmak ve merhametini göstermek hoşuna gider.
 
Duyguların gelişimini de çok iyi bilir. Kendi iç dünyasında deneyimlediği için, başkalarının hassasiyetini de çok kolay anlar.
 
Merhametli, samimi, yumuşak huylu ve uysal tiplerdir.
 
Yengeç burcunun çocukları hassas, içli, bazen neşeli, bazen hüzünlü, sevilmeye büyük ihtiyaç duyan çocuklardır. Ona ihtiyaç duyduğu merhameti gösterir, böylece size güven duymasını sağlarsanız kolaylıkla yakın ilişki kurar ve eğitirsiniz. Yeterli ilgiyi duymadığında ise çocuğunuz hislerini içine atacak, kendi dünyasına çekilecek ve kendisini yalnız hissedecektir. Bu da onun içe dönük kişilik geliştirmesine yol açacaktır.
 
Yengeç burçlu bir bebek annesine fazla düşkünlük gösterebilir. Hiç kucağından inmek istemeyebilir. Bağımsız bir kişilik geliştirmesi daha fazla zaman isteyecektir. Annelerin onu hafifçe destekleyerek dış dünyaya açılmak için cesaretlendirmeleri gerekir.
 
Arkadaş çevresinde gördüğü ufak bir saldırı olayı onu sosyalleşmekten vazgeçirebilir. Ailelerin onu büsbütün yalnız bırakmadan, biraz destek olarak sosyalleşmeye yönlendirmeli uygun olur.
 
Yengeç burçluların güzel bir özelliği, empatik olmaları, etrafındaki insanların ihtiyaçlarına karşı hassasiyet göstermeleridir. Kendilerine ihtiyaç duyulma-sından da duygusal olarak tatmin olurlar. Yardıma koşarlar, destek olurlar.
 
Aynı şekilde kendilerine yardım edilsin, destek olunsun diye beklerler.
 
Yengeç burçlular, eğer anne ve babasından yeterince ilgi ve sevgi görmezse, onların yerine koydukları bir kişiye şiddetle bağlanabilirler.
 
Bakıcısına, anneannesine veya kreş öğretmenine anne diyebilirler. Aile ortamında anlaşılmadıkları hissederlerse kendilerinden büyükçe veya güçlü bir arkadaşlarına sığınmacı bir şekilde bağlanabilirler. Bu nedenle anlaşılmaya çok ihtiyaç duyarlar.
 
Öte yandan yengeç burçlular, hislerini gizlemeye alışık olduğu için arzularını, sevgisini açıklamaktan çekinirler. Sevdiklerini şiddetle kıskanır ve onu da kendisini de mutsuz edebilirler. Yengeç'in aidiyet ihtiyacı oldukça yoğundur.
 
Bu ihtiyacı tatmin edildiği ölçüde, kendini güvenlikte hisseder. İlişkilerine aşırı anlamlar yüklememden için çocuğunuza yol göstermeniz gerekir.
 
Yengeç burçlular için güvenlik önemli bir ihtiyaç olduğu için, yaşamında yeni kişilere ve durumlara yer açması kolay değildir. Eğer gerektiği gibi, özerk ve bağımsız yetiştirilmezse kendini ailesiyle özdeşleştirmesi, hayatını ailevi şartlar çerçevesinde yönlendirmesi ve kendini dış dünyaya kapatma tehlikesi vardır.

Yengeç burçluların hayal gücü fazladır. Özellikle annesinin anlatacağı güzel masallar onu çok etkileyecektir. Yerfgeç çocuğu mantıkla çerçevelenen düşünce dünyasından çok, kendi hayal, duygu ve sezgi dünyalarıyla daha rahat ilişki kurar. Diğer bir deyişle, düşüncelerinin temelinde duyguları ve sezgileri olduğu için, daha sübjektif bir yapıya sahiptir.
 
Dolayısıyla Yengec'in ebeveyni olarak, erken yaşlardan itibaren, düşünce ve duygular arasındaki farkı anlatmak, kavratmak oldukça önemli bir unsurdur. Kendi duygularından bağımsız olarak, objektif gerçekleri kavramaları çok önemlidir.
 
Yengeç oldukça değişken bir ruh haline sahiptir. Kimi zaman dışarıya yönlenmiş, insanlarla rahatlıkla ilişki kurarken görülebilir. Kimi zaman ise, emniyet, güvenlik ve duygusal besleme-beslenme ihtiyacının yoğunluğu nedeniyle, kendini tamamıyla dış dünyaya kapatmış bir durumda da kalabilir.

Yengeç Burcu Çocuklarına Nasıl davranmalı?
 
Yengeç burcu çocukları sempatik, sıcak kanlı, sevgi doludur. Ama henüz duygularını tanıyamadıkları için yetişkinlerden daha fazla acı çekerler. Bu dönemde onlara duygularını yönetmesi için yardımcı olmak çok yararlı olacaktır. Zaten yardım almaya müsait, esnek bir yaratılışları vardır.
 
Yengeç çocukları çok aktif ve sosyal olmayabilirler. Anne babaları anlayışlı ve destekçi olmalıdır. Çünkü anne babalarının kendisi için ne düşündüğünü önemser. Yanında olmanız onu çok iyi hissettirir.
 
Aslında tüm ihtiyacı, iyi yolda olduğunu hissettirmenizdir. Sonra yalnız bırakın ki, kendi başına yürüsün. Taltif edin, kendini ifade etmesine imkan sağlayın.
 
Eğer kendisini beğendirme arzusunu tatmin etmezseniz, kendisine arkadaş çevresinden anne baba yerine koyacağı kişiler arar.
 
Yengeç burçlu çocukların kendi amaçları için harekete geçme güdüsü zayıftır. Daha bağımlı bir kişiliğe sahiptir, iyilik yapmak, başkalarına yardım etmek duygusuyla kendi amaçlarını bir şekilde birleştirebileceği hedefleri benimsetebilirsiniz. Mesela ‘derslerine çok çalışır iyi bir doktor, öğretmen vs, olursan insanlara yardım  edebilirsin.’  Gibi.  Böyle  bir  özendirme  ile
amaçlarına motive olması daha kolay olacaktır.
 
İçe dönük olarak geçirdiği dönemler için endişelenmeyin. İç gözlem yapabilmek, iyi bir yetenektir. Yeter ki, iç dünyasında kurduğu hayali alemle dış dünya arasındaki farkı kavrasın. Duygularının etkisinden sıyrılıp mantıkla ve objektif bir şekilde bakabilmeyi başarsın. Bunu başarmasında yardımınıza ihtiyacı olacaktır/Ancak hislerini yargılamadan, anlayışla dinleyip, daha sonra o hislerden bağımsız olarak bakabilme gücünü aşılamalısınız.
 
Yengeç burçlular rüya yorumu, spritüel konular, metafizik olaylara ilgi duyabilir. Manevi değerleri küçük yaştan itibaren anlayabilecek yeteneğe sahip olan yengeç çocuğu bunları anlamlandırmaya şiddetle ihtiyaç duyar.
 
Eğer siz bunu önemsemezseniz, metafizik merakıyla yöneldiği çevrelerden olumsuz etkilenmesi mümkündür. Onu korkularla baş başa terk etmemelisiniz.
 
Yengeç Burcu Çocuklarının Oyuncakları
 
Yengeç burçlular, hayal güçleri nedeniyle basit nesnelere büyük anlamlar yükleyebilirler. Gösterişli oyuncaklara fazla ihtiyaç duymazlar. Önemli olan onunla yaşadıkları duygusal tecrübedir.

Çoraptan yapılmış bir kukla onun iyi zaman geçirmesine yetebilir. Böyle bir kukla ile onun iç dünyasını ifade etmesine yardımcı olabilirsiniz. Ona söylemek istediğiniz şeyleri kukla vasıtasıyla söyleyebilir veya onun ifade etmekten çekindiği bir şeyi, kuklasına söyletmesini sağlayabilirsiniz. Böyle dolaylı ifade yollarına ihtiyaç duyabilir.
 
Yengeç burçlular hisli yapıları gereği, başkalarıyla barışçı bir ilişki isterler. Rekabete dayalı oyunlara düşkün değildirler. Kırılgan ve alıngandırlar. Kendilerini ezmeyecek, eşit ilişkileri sürdürebilen çocuklarla gruplaşması sosyalleşmesine faydalı olacaktır. Onlarla şiddet ve mücadele içermeyen, şarkılı ve tiyatral oyunlar oynamayı sevecektir.
 
Yengeç burçlular besleme ve merhamet gösterme hissiyle evcil hayvan sahibi olmayı severler. Onları kaybetmeye ise hiç dayanamazlar.
 
Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. THOMAS FULLER
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 
 
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Burçlara Göre Çocuklar - burçlara göre anneler - burçlara göre annelik - çocuklara göre burçlar -

Yorumlar