Yahudilikte Evlilik

Yahudilikte Evlilik
Musevilik, ilahi menşeli dinlerden biridir. Bu dinde temel inanç tek Tanrı'nın varlığıdır ve yalnızca ona tapılır. Bu din genellikle Yahudi ırkıyla özdeşleşmiş ve o soydan gelen insanlara tahsis edilmiştir. Bu yüzden ‘Yahudilik’ şeklinde de isimlendirilebilir. Günümüzde Museviliğin merkezi sayılan İsrail'de yaklaşık 4.3 milyon Yahudi yaşamaktadır. Dünyada ise toplam yirmi milyona yakın Yahudi bulunmaktadır.
Yahudilikte evlilik, aile hayatının temelini oluşturur; nikahla başlayan bir ‘tercih’, bir ‘anlaşma’, bir ‘ortaklık’ niteliğindedir. Evliliğe bir ideal gözüyle bakılmaktadır. Evlenmeyen kişi, kültürün yok olmasına ve neslin tükenmesine sebep olduğu için suçlu olarak görülür. Bundan dolayı bir Yahudi'nin hayattaki en önemli amacı, bir aile kurmaktır.
Yahudilerde nikahın dini esaslara uygun olup olmadığı ‘haham’ denilen din adamları tarafından kontrol edilir. Nikahta akt(sözleşme) tek taraflıdır ve erkeğin beyanına dayanmaktadır. Erkek, kadın üzerinde büyük bir hakimiyete sahiptir.
Yahudilikte boşanma meşru bir olaydır ve boşanma hakkı tamamen erkeğin elindedir. Bu durum boşanmayı kolaylaştırmış ve boşanma sayısının çokluğunu beraberinde getirmiştir.
Kadının bütün malları kocasına aittir. Kadın kendi şahsi mal varlığını elinde tutma hakkına sahip değildir.
Yahudilikte aile namusunun korunması temel alınmış, ailede samimiyet ve dürüstlüğe önem verilmiştir. Zina ve iffetsizlik yasaklanmıştır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :evlilik - evli - yahudilik - yahudi - Musevilik - -

Yorumlar