William James

William James (1842-1910)


Amerikalı filozof James (Ceymıs)'e göre bilgilenmede ilk nesnelere, ilkelere ve kategorilere değil son nesnelere, sonuçlara ve ürünlere yönelmek gereklidir. Dünya biricik bir varlıktan değil bireylerden oluşur. Dünyayla ilgili bir teori İnsan yaşamıyla ilgili bir çok konuyu göz ardı ederek kesin sonuçlu yanıtlara ulaşıyorsa reddedilmelidir, çünkü bu dogmatik bir teoridir. Pragmatizm İse hiçbir dogması olmayan yalnızca yaşamı ve insanın eylemlerini ölçü alan bir öğreti olup bu kuram çerçevesinde gerçeklik ve doğruluk insanın düşüncelerinden, eylemlerinden bağımsız değildir.


James, bir yöntem olan pragmatizmin insan yaşamının bir amacı olduğunu ve bu amacın da öncelikle eyleme (pratiğe) dayandığını ileri sürer. Ona göre, doğrunun biricik ölçütü başarıdır; düşünceler eylemde bulunmak için yararlandığımız aletlerden başka bir şey değildir, doğru düşünce en fazla kazanç getiren, en verimli, en etkili düşüncedir.


DERLEYEN... (EDİTÖR)


İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - William James -

Yorumlar