VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YOLLARI

Eğitim-öğretim yılı başlayınca öğrenciler bir yandan okul, bir yandan sınavlarla çalışma kurullarını öğrenip uygulamaya geçmelidirler. Başarılı olmak o kadar da zor değildir. Yeter ki, plânlı olmak, istekli ve özveride bulunmak gerekir. Bunun için şu kurallar uygulanabilir:

1.KENDİNE GÜVEN: Her şeyden önce öğrenci kendine güven duymalı,  başaramam  diye  yola  çıkmamalı,  unutmamalı  ki, kendine güven başarının temel anahtarıdır. Olumsuz düşüncelerle başlanılan her iş sıkıcı olur. Sonunda amaca ulaşılmadan pes edilir.

2. RAHAT ÇALIŞMA YÖNTEMİ: Rahat sayılabilecek bir ortam hazırlanmalı, masanın üstü ve oda dağınık olmamalı, dağınık olursa öğrencinin ilgisi de dağılır. Kitaplar ya da araç-gereç kolaylıkla bulunabilecek bir yerde olmalıdır ki sık sık çalışmalar bölünmek zorunda kalmasın. Hiçbir zaman yatarak ve
uzanarak ders çalışmamak, ders çalışmaya başlamadan önce yorucu faaliyetlerde bulunulmamahdır.

3. DİKKAT TOPLANMALI: Dikkati toplayabilme, verimli çalışmanın en önemli kuralıdır. Ders çalışırken başka olaylar düşünülmemeli, sadece yapılacak çalışmaya özen gösterilmeli. Sınıfta işlenen derste, konu ile ilgili söylenenler, deneyler, olaylar göz önüne getirilmelidir.
 
4. DUYULARIN HEPSİ KULLANILMALI: Ders çalışırken mümkün olduğu kadar duyu organı kullanılmalı. Not tutmak, şekil çizmek, deneyle gözlem yapmak biçimindeki öğrenmeler daha kalıcı olur.
 
5. ÇALIŞMA PLÂNI YAPILMALI: Plânlı  çalışma tüm hayatımızda en önemli ilkedir. Plânlama günlük olduğu kadar, haftalık olarak da yapılabilir. Ders çalışma için sabah saatleri en verimli   saatlerdir.   Çalışma   saatleri   günlere   eşit   olarak bölünmelidir. Çalışma saatleri 50 dakikadan az olmamalı. Bu sürenin bitiminde 15-20 dakika ara verilmeli. Bu arada değişik şeylerle uğraşılıp; resim yaparak, müzik dinleyerek ve kitap okuyarak dinlenilmelidir.

6. KENDİNİ   DENEYEREK   ÇALIŞMA:   Kendini   yeterli hissedene kadar, arada sırada kontrol ederek çalışılmalıdır.

7.   KAVRAMA  YETENEĞİNİ   GELİŞTİRME: Çalışılan konuyu   kendi   kendine   anlatabilme   öğrenmenin gerçekleştirildiğinin işaretidir.
 
8.  OKUMA HIZI: Belli bir hızda okuyabilme öğrenmeyi kolaylaştırır. Bunun için bol bol kitap, gazete, dergi okunmalı; ansiklopedi karıştırılmalı; yeni öğrenilen    her kelime cümle ferisinde kullanılmalıdır.
 
9. KONUYU   BÜTÜN   OLARAK   KAVRAMALI: Ders çalışırken küçük hatırlatıcı notlar alınmalı; karmaşık konulan parçalara bölmelidir.

10. YAKIN   DERSLERİ   ART  ARDA   ÇALIŞMAK   İYİ DEĞİLDİR: Konu itibari ile bir birine yakın olan dersler art ardİ çalışılmalıdır. Ayrıca zor bir derse çalışmadan önce, kolay biı derse çalışılırsa, moral düzeltilmiş olur.
 
11. BİLGİLERİN   KULLANILMASI: Çeşitli   derslerdi öğrenilen bilgiler günlük yaşantımızda kullanılırsa öğrenmeleı daha kalıcı olur.
 
12.  SINAVLARDAN ÖNCE SIKIŞIK ÇALIŞILMAMALI: Sınavlardan önce sıkışık çalışılırsa bilgiler kolay unutulur. Bunun için sınavlardan bir gün önce konuyu öğrenmek için çalışılmalıdır. Bilinen konular tekrar edilmeli, bilgilerin kolay unutulmaması için arada sırada tekrara yer verilmelidir. Tekrar öğrenmenin eıı kolay yoludur. Uyku sırasında en az unutma olduğunda, bilgiyi öğrendikten sonra uyuyup sabah kalkındığında kısa bir tekraı yapılmalıdır.
 
13. ENDİŞE VE KORKUDAN UZAK DURULMALI: Yersiz endişe ve korkuya kapılmanın faydası yoktur. Sınav öncesi güvem sarsacak tartışmalara girilmemeli.
Her soruya ayrılan zaman iyi kullanmalı, yapılmayan soruları bırakıp diğerlerine geçmeli, öncelikle kolay olan sorul at cevaplanmak, sınavın bitmesine 5-10 dakika kala cevap kağıdı gözden geçirilmelidir.
 
14. YATARAK DERS ÇALIŞMAMALI: Ders çalışmak için efl iyi durum çok yumuşak olmayan bir sandalyeye dik olarat oturmak kolları masa ve sıraya yaslamadan çalışmak gerekir.
 
15. DERS ÇALIŞIRKEN MÜZİK DİNLENİLMEZ, TELEVİZYON SEYREDİLMEZ: Çünkü insan beyni aynı anda birçok uyarı alabilir; ancak bir tek noktaya odaklanabilir. Bir başka ifadeyle, öğrenmek için gerekli olan düzeyde dikkat ancak bir tek noktada toplanabilir. Bu sebeple insanın hem müzik dinleyip, hem de ders çalışması mümkün değildir. Ya müzik dinlenmeli, ya da ders çalışılmalıdır.
 
"Tembellik, dünyada en büyük israftır. Hayatın israfı." Jeremy Taylor

"Tembellik, yorulmadan önce istirahat etme hastalığıdır." JulesDENARD

" Can sıkıntısını doğuran tembelliktir." La Bvoyere

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Verimli ders çalışma yolları nelerdir -

Yorumlar