Üzerinde Düşünülmesi Gereken Bazı Şeyler

  Üzerinde Düşünülmesi Gereken Bazı Şeyler
Şimdiye kadar okuduğunuz sayfalarda anaokulu, yapılan faaliyetler, öğrenci ve öğretmen hakkında çeşitli bilgilere yer verildi. Çocuğunuzun anaokulunu bunların ışığı altında değerlendirebilir ve beklentilerinizin gerçekleşmemesi durumunda okul müdürüne bunları iletebilirsiniz. Ancak okul programı hakkındaki beklentiniz çocukların kapasitelerinin üzerine çıkabilir. Tıpkı sizin gibi, okuldan pek çok anne baba da çocuklarının yapabileceklerinin çok ötesinde taleplerde bulunurlar.
Burada önemli olan, her şeyden önce, çocuğunuzu tanımaktır. Yeteneklerini ve kapasitesini (dinleme ve dil becerileri, konsantrasyon yeterliliği) objektif olarak değerlendirin. Okulda, sorular sorun. Yapılanları yakından inceleyin. Bunu, yapılması gerekenler konusunda bilgi edinmiş olarak yapın. Önerilerde bulunun ve destek verin.
Çocuğunuz hakkında düşünmeniz gereken, çocuğunuzun mevcut durumda nerede olduğu ve nerede olması gerektiğidir. Zihinsel olarak, başka bir deyişle düşünüş yönünden nerededir?
Anaokulu, çocuğunuzun düzenlenmiş bir şekilde nasıl düşüneceğini öğrenmeye başladığı bir yerdir. Evinin ötesindeki dünyanın kurulmaya başladığı yerdir. Bu, belli kurallar çerçevesinde gerçekleşen yapısal bir süreçtir. Karşısına çıkan birbirini tutmayan ve karmaşık bilgi bombardımanını anlayabilmek için zihinsel bir modele ihtiyacı vardır.


DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :düşünmek - başarı - önemli -

Yorumlar