Ünlü Sözler Mevlana

1.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Her korkuda binlerce eminlik vardır,göz karasında onca aydınlık mevcut."

2.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Verdiğini geri alan kişi, köpek gibi kusmuğunu yemiş olur."

3.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki.
Ağzını,şarabı verene aç."

4.)Ünlü Mevlana Sözleri
 
Hz. Mevlana şöyle seslenmiştir insanlığa: "Yine gel, yine gel, her ne olursan ol yine gel İster kafir, ateşe tapan, putperest ol yine gel Bizim bu dergahımız ümitsizlik dergahı değildir Yüz defa tövbeni bozmuş olsun da yine gel."

5.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"İşle söz, hastaların idrarıdır ki bedeni iyileştirmeye çalışan hekime delil olur”

6.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Söz dinleyene göre söylenir.”

7.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Hikmet çengi, bir güzel ses çıkardı mı, dikkat et bakalım, cennet bahçesinin hangi kapısı açıldı?
Kötü söz sesi geldi mi de, dikkat et, cehennemin hangi kapısı açıldı?”

8.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Çalınmış kumaş,devamlı kalmaz insanda. Hırsızı da darağacına götürür."

9.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ağlayışın,feryat edişin bir sesi,sureti vardır. Zararınsa sureti yoktur. Zararda insan elini dişler ama zararın eli yoktur."

10.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Alışan güvercin sallanan kamıştan kaçar mı hiç?
O kamıştan göklere uçan yere alışmamış olan güvercin ürker, kaçar."

11.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Mal, sadakalar vermekle hiç eksilmez. Hayırlarda bulunmak,malı yitmekten korur."
 
12.)Ünlü Mevlana Sözleri
Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bir söz vardır, cehennemden kopar, gelir dudağa... Bir söz de vardır, can şehrinden kalkar, dudak köyüne gelir, konar.”

13.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bu dünyanın dedikodusu, toz gibidir. Gönül aynasını örter. Sen aklını başına al da, bir zaman için susmayı huy edin.”

14.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Sözün bir faydası yoksa söyleme, eğer varsa, dil uzatmayı bırak da şükretmeye bak.”

15.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sabır ve sükût ilâhî rahmete sebep olur. Belirti ve şahit arayışın, hastalık eseridir.
"Susun ayeti" emrini kabul et ki sevgiliden susmanın karşılığı canına bir lütuf gelsin.
Fazla sözü sat da, yerine can bağışlamayı, mevki peşinde koşmamayı, fakirlere bol bol sadaka vermeyi satın al.
Böyle yap da, Allah'ın lûtfu seni övsün, senada bulunsun. Gök bile senin insanî mertebene haset etsin.”

16.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Susmak denizdir, söz söylemekse ırmağa benzer, seni deniz yani mana âlemi arıyor. Sen ne diye dereyi aramadasın, yani dünya işlerine ait dedikodular peşine doğru koşmadasın.”

17.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Ahmaklara verilecek cevap susmaktır.”

18.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: “Gönüldeki söz, gönlü özleştirir, geliştirir: susmakla canın özü yüzlerce gelişmeye ulaşır.vAma söz dile geldi mi öz harcanır-gider; az harca da güzelim öz, elde kalsın.vAz söyleyen kişinin öz düşüncesi vardır; fakat kabuğa benzeyen söz çoğaldı mı öz yiter gider.”

19.)Ünlü Mevlana Sözleri

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Neyin varsa, al da susmak yönüne doğru çek götür! Kamil bir insan olmak istiyorsan sus, konuşma, gösterişten sakın!”

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar