Toplum Ve Psikiyatrist

Bir psikiyatrik hasta diğer insanlardan çoğu kez yalnızca yardım aramayla ilgilenmesi bakımından ayrılır. Diğerleri de yardıma aynı derecede gereksinebilirler ama çeşitli nedenlerle bundan kaçınırlar. Çoğu kez, örneğin, şirket yöneticilerinin, okul müdürlerinin, yargıçların ve aile doktorlarının durumu böyledir.
Çocukluktan beri taşınan düşünce biçimleri nedeniyle bir yönetici ayrıntılarla aşırı uğraştığı için otorite kurmada ve karar vermede başarısız olabilir. Bunun sonucunda onun emrindeki kişilerde baş ağrıları, sırt ağrıları, ülserler ve depressif tepkiler oluşabilir.
Bir okul müdürü, içten gelen davranışlara dayanamayabilir ve öğretmenleri benzer önyargılarla seçebilir. Sonra
 da öğrenciler acı çeker ve okul korkuları geliştirebilirler. Belirli bir çocukluk eğitiminden geçmiş bir yargıç, temizlik ve mükemmellikle aşırı uğraşabilir ve gerek kendinde gerekse başkalarında yalnızca düzenli ve örnek davranışlara hoşgörülü olabilir. Bazı aile hekimlerinin hastalarındaki duygusal sorunların daha çok ayırdında olmaları ve gerektiğinde onları psikiyatriste göndermeye daha çok hazır olmaları gerekir. Bunlar etkin konumda bulunduklarından toplumun geri kalan kısmının doyumunu ciddi biçimde bozabilen bazı insan tipleridir ve bir toplum psikiyatristi onlara ulaşmayı başarabilir.
Belki de toplumun psikiyatrik eğitim için yeni tür profesyonellere -psikiyatristlerden çok öğretmenlere benzeyen profesyonellere- gereksinim vardır.
Bu satırların yazarının meslek dışı dinleyicilere karşılıklı davranışsal analiz öğretme deneyimi, böyle bir 'psikiyatri okulu' örneğidir. 1962'de on işadamı bu konu üzerinde haftada bir saatlik sekiz konferanstan oluşan bir diziyi dinlemeye geldiler. Sayıları şimdi otuzbeş deneyimli çalışana ulaşmış olup aralarında düzenli olarak bu sürekli yönetim eğitimi derslerine katılan baş yöneticiler ve ekip başları da vardır. 4000 kişilik bir çalışanlar ordusu karşılıklı davranışsal analiz öğrenebilsin diye dersler banda alınmış ve slide'larla eşleştirilmiştir.
1964'te benzer bir eğitici konferanslar dizisi bir toplum akıl sağlığı kliniğinde az sayıda hastaya sunuldu. Has-ta-öğrencilerin çoğu konferans dizisinden sonra kendilerini "daha iyi" hissettiklerini bildirdiler. Bir anne şöyle dedi : 'Kızım şimdi okulda başarısız değil. Ona bu düşüncelerin bazılarını öğrettim ve artık daha iyiyiz. Kendimi daha iyi anladığım için ona da yardım edebiliyorum." Bir üretim planlamacısı içki ve kumarı yüzde elli azalttığını, altı tane iş geliştirme önerisi getirdiğini (daha önce hiç getirmemiş) ve terfi ettiğini aktardı.
Bugün her hafta bu konferanslara yüz kişi katılmaktadır. Dinleyicilerin çoğu daha önceki hasta - öğrencilerin akrabaları, arkadaşları ve komşularıdır. Onlar, eğer birileri kendilerine bir insanın ne olduğu hakkında kolayca anlaşılabilir bilimsel bir kuram sağlarsa, çoğu insanın, zekasını, başarısını arttırma yolunda kullanabileceğini göstermişlerdir.
DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar