Toplum, Sanat ve Müzik

Toplum, Sanat ve Müzik
Bilim, teknik ve sanat, toplum yapısının oluşmasında başlıca etmenlerdir ve bunlar insan yaşamının vazgeçilmez öğelerindendir. Bilim, teknik ve sanat, birlikte işlediği durumlarda veya bu öğelerden birlikte yeterince yararlanıldığı durumlarda, toplumların ve insanın yaşantısındaki bozuklukların, eksikliklerin ve yetersizliklerin çok kısa sürede giderileceği görülmektedir.
Sanat, insanları özgür kılar, güzellikler yaratır. Sanat ‘bir duygunun, bir tasarının veya bir güzelliğin ifadesinde kullanılan metotların tümü olup, bu metotların sonucunda ulaşılan yaratıcılık sanat ürününü oluşturur.’
Tüm sanat dalları içinde, insan ruhu üzerinde en derin etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir. Sanatı bir ağaca benzetirsek en kalın daimin müzik olduğunu söylemek yanlış olmaz, çünkü müzik toplumun her katmanına etki edebilen eğitimli veya eğitimsiz bütün insanların kendi çaplarında icra edebilecekleri bir sanat olmasından kaynaklanmaktadır.
Müziğin, insandan insana uzanan evrensel bir dil olması, dili, dini ayrı insanları aynı ezgide birleştirecek güce sahip olması, ona, diğer sanat dalları içinde ayrı bir yer, farklı bir ayrıcalık vermiştir.
Müzik, sözle anlatılmayanı anlatma sanatıdır. Sözcüklerin anlatabildiği, zekânın kavrayabildiği şeylerin çok ötelerine gidebilir. Müziğin alanı, belirsizliğin, elle tutulamayanın, düşlerin alanıdır.
Çin filozofu Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini şöyle tarif etmiştir: ‘Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini anlamak isterseniz o memleketin müziğini dinleyiniz. Müzik devlet kurar, devlet yıkar.’
Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo da müziğe büyük önem vermiş, gerek özgür insanın yetişmesinin eğitiminde, gerekse şehir devletinin yönetimi düzeninde müziğe düşen rolü araştırmış, incelemişlerdir.
Sanat eğitimi ve onun önemli bir kolu olan müzik eğitimi demokratik, çağdaş ülkelerde önemli bir yere sahiptir. Dikta rejimlerde ise, müzik yaratıcılığına ve etkinliklerine yasaklar konulmuştur. Hitler ve Stalin'in, ülkelerindeki evrensel müzik yaratıcılığına ve etkinliklerine koydukları yasaklar bunun örneğini göstermektedir.
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Toplum - Sanat - Müzik -

Yorumlar