Sosyal Çalışmalar

Sosyal Çalışmalar
Sosyal çalışmalar? Beş yaşındakiler için mi? Evet, fakat bu yetişkinlere hitap eden terim kullanılmayabilir. Konu iki kapsamlı alanı içine alır. İlk olarak, yaşıtlarıyla çalışırken ya da oynarken ihtiyaç duyduğu becerileri ve tutumları öğrenmesi hedeflenir. İkinci olarak, insanların evlerinde, topluluklarda ve dünyada nasıl yaşadıkları ve çalıştıkları konusunda ona bazı kavramlar tanıtılır.
Anaokulunda gün boyunca geçen hemen hemen herşey şu veya bu şekilde bir çeşit sosyal yaşantıdır. Çocuğunuz malzemeleri paylaşmayı, arkadaşlarının hakkına saygı duymayı, sırasını beklemeyi, başkalarının fikirlerini dinlemeyi ve onlara kendi fikirlerini ifade etmeyi, okul kurallarına uymayı, öğretmenlerine ve diğer görevlilere saygı duymayı öğrenir. Belli sosyal yaşantılar düzenli olarak meydana gelir: Kahvaltı ya da öğlen yemeği, sınıf arkadaşının doğum günü, başka bir sınıfı ziyaret gibi. Bütün bunların benlik kavramı ile ilgisi vardır. Çocuk, bunu başkalarının ona karşı tutumlarını anladıkça kazanır. Benlik kavramı çocuğun başkalarıyla yaşama yeterliliğinin kontrol edilmesine yardım eder.
Sosyal çevre (aile, okul, oturulan semt, topluluk) yaygın olarak işlenen bir konudur. Diğer sosyal çevreler de yaygın olarak diğer okul yıllarında tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, politika ve antropoliji'de ele alınır. Anaokulunda bunlardan hepsine bir düzeye kadar lise ve üniversitedeki disiplinlere hazırlık olarak bir giriş yapılır.
Çocuğunuz belli bazı sosyal çevreler hakkında gerçekleri öğreniyor olacaktır. Bundan amaç bu gerçekleri kavramlar halinde organize etmektir. Süpermarkete, pastahaneye, bankaya, bir gazeteye ya da bir TV istasyonuna bir gezi sadece buraların işlemleri açısından değil sosyal çevreler olarak çocuğa yapacağı katkılar açısından da önemlidir. Çeşitli kişiler ve işler arasındaki bağlantıları ortaya koyar, yanlış anlamaları düzeltir, uzaklık, yer ve zaman kavramlarını yerleştirir. Bütün bunlar, çocuğunuzun içinde yaşadığı dünyayı anlaması için bir temel oluşturur.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sosyal - sosyal hayat - ekonomi -

Yorumlar