Sıcaklar ve Medya Psikolojimizi Bozuyor

İnsanlar psikolojik olarak fazla sıcak havalardan ve nemli havalardan psikolojik olarak olumsuz etkilenirler. Kışın da soğuk, kapalı, karanlık havalar insanları etkileyebilir.
Kış havaları daha çok depresyonu veya hipokondriak şikâyetleri tetikler. Yazın ise havaların sıcak olması veya sıcak havaların uzun süreli devam etmesi panik atak, fobi, obsesyon gibi psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir.
Böyle sıcak günler de insanlar kalp krizi geçirme, tansiyon sonucu felç olma, mide sorunları yaşama, yenilen gıdalardan zehirlenme, bağırsakların bozulması, ishal olabilme, hatta beyin felci geçirme tehlikesi gibi risklerle karşı karşıya kalabilme ihtimaliyle yoğun korkulara kapılabilirler.
Bu korkular bazen kendileri ile ilgili olabileceği gibi bazen de yakınları veya çocukları için olabilir. Örneğin çocuklar için güneşte kalmasıyla, güneş çarpması geçirebileceği gibi korkular geliştirebilecekleri gibi biraz toplu olan anne veya babalar için de sıcak bir havada kalp krizi, beyin kanaması veya felç geçirebilme riskine karşı korku geliştirebilirler. Son yıllarda ise cilt kanseri çok korkulan, panik atak veya takıntı geliştirebilecek rahatsızlıkların başında sayılmaktadır.
Bu rahatsızlıklar sonucu ortaya çıkabilecek korkular konusunda medyanın rolü çok önem kazanmaktadır. Medya bir rahatsızlıktan bahsettiğinde ve bu rahatsızlığın üzerinde fazlaca durduğunda kişilerde genellikle korkular, panikler ortaya çıkabilmektedir. Yoğun olarak kanser veya kalp krizi konu ediliyorsa kişilerde değişik şekillerde korku ortaya çıkabilecektir.
Yaz aylarında sıcaklarla birlikte kalp şikâyetleri, tansiyon şikâyetleri ve cilt sorunları daha fazla ortaya çıkar. Bu şikâyetlerin artması ve önlem alınamaması sonucu ölümler daha da fazlala-şır. Bu durum panik ataklarda, paniği tetikleyeceği gibi ölüm korkusunu daha da artırabilecektir. Yine yeni bir psikolojik rahatsızlığın tetiklenmesinden de bahsedebiliriz. Bu rahatsızlık şişmanlık korkusu veya "zayıflamalıyım," "zayıflayamam, güzel olamam" korkusudur. Bu durum yaz aylarında medyanın etkisiyle yoğunlaşır. Medyada diyet ve rejim reçeteleri, güzel mayolu, bikinili kadın resimleri ile doruk noktasına ulaşır. Tüm güzel kadınların ince, tığ gibi olması gerektiği düşüncesi pek çok kadının felaketi olur. Hatta bu durum çok zayıf kadın veya genç kızları bile etkiler.
Bu durum yaz aylarında farklı bir psikolojik rahatsızlığı da tetikleyebilmektedir. Bu rahatsızlığın adı bu medya ataklarının sonucunda ortaya çıktığı için güzel kadın resim ve fotoğrafları ile dolu medyanın sonucunda ortaya çıkarabilecek sinir bozukluğudur. Yine bu ince ve güzel kadın resimleri ile dolu medyanın tetiklemesiyle yeme bozuklukları olarak adlandırılan "anoraksiya" ve "bulimya" gibi psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıktığım ve bu rahatsızlıklardan dolayı tedavi görmüş iyileşmiş kişilerde rahatsızlığın yeniden hortladığını görebilmekteyiz.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar