SAPKIN VE ANORMAL

SAPKIN VE ANORMAL
Sosyal ve kültürel sapma anormallik ve düzensizlikle ilgilidir. Sosyal bilimciler "normal" terimini standartlaşmış, örün-tüleşmiş, geçerli ve karakteristik olan şeyler için kullanırlar. Kuşkusuz bu, davranış ve yapı düzenliliklerinin, sayesinde neyin "anormal" olduğunu keşfettiğimiz ve kanıtladığımız normlar olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. Normal davranışın toplumun onayı, anormal davranışın toplumun onaylamaması ile karşılandığı ve sapma incelemelerinin kültür değerleriyle ilişkili olduğu sayıltısından hareket edilir. Öte yandan sapmanın incelenmesinde gözlemcinin öznel kanılarının yeri olmamalıdır.
Sosyal kontrol kişileri kültürün normal örüntülerine uygun hale getiren bir mekanizma, sapma ise kişilerin kültürün "kontrolünden kaçtığı" bir süreçtir. Normal tarzlarda davranmayan kişiler, yani beklenen, geçerli davranış düzenliliklerine uymayanlar anormal veya sapkın olarak adlandırılırlar. Bunlar normsuz veya anomik değildir. Her ussal insan öznel düzeyde bir dizi davranış normları sergiler. Eğer bu öznel normlar kültürde ortaklaşa kabul edilen normlardan farklı ise, bu kişi bir sapkın olacaktır. Sosyolojik açıdan toplumdaki normal kişiler toplumun ortak inanç ve davranış örüntülerini paylaşan kişilerdir. Bu Örüntülerden ayrılanlar sapkın olarak adlandırılırlar.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sapkın - anormal -

Yorumlar