Rene Descartes

Rene Descartes (1591-1650)
Yeni Çağın büyük filozoflarından Descartes'la birlikte birey/özne ön plana çıkmış ve "düşünen özne" Descartes felsefesinin hareket noktası olmuştur. Düşünce ister doğru ister yanlış olsun düşünmek için önce "Ben var olmalıyım." diyen Descartes, Rönesansta, "İnsan, doğa ve Tanrı" arasındaki bağı yeniden ele alır. Descartes'a göre Tanrı, sınırsız, mükemmel olandır. İnsan sınırlıdır ve yanılabilir. Mükemmel olmayan bir yaratık kendi kendisini yaratamaz. Var olma düşüncesi Tanrısaldır. İnsan ancak Tanrı'nın tezahürlerini kavrayabilir. İnsan bir bedenle bütünleşmiş ruhtur. Beden de doğadaki diğer nesneler gibi mekanik olarak düzenlenmiş maddeden başka bir şey değildir.
Descartes, tanrısal olan ile insansal olan bilgi arasına ayrım koyarak laik düşüncenin gelişmesine önayak olmuştur. İkici (düalist) töz anlayışından hareket eden Descartes, sonsuz (yaratan) töz Tanrı ile sonlu (yaratılmış) tözler olan ruh ve maddenin (bedenin-dış dünyanın) varlığını kanıtlamaya çalışır.
Tanrı'yı kanıtlarken merkeze "mükemmellik" kavramını koyan Descartes dış dünyayı kanıtlarken şu önermeden hareket eder; "Dış dünyanın insanda bir izlenimi vardır, mükemmel olan Tanrı insanı bu konuda yanıltmayacağına göre dış dünya vardır", ruhu kanıtlarken de merkeze "Düşünüyorum o halde varım." cümlesini koyar.
Descartes; ideleri / düşünceleri dışardan gelen olgusal ideler; zihin tarafından imgelemle oluşturulan ideler ve doğuştan getirilen ideler olarak üçe ayırır. Bunlardan en açık ve seçik olan, bizi bilgiye götüren ideler yalnızca doğuştan olan düşüncelerdir, insanı yanlışa götüren iki yeti ise anlama yetisi ve iradedir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - -

Yorumlar