Reiki Eğitmeni - Master Olma

Bazıları 3 ncü seviyeyi Reiki eğitimlerinin tamamlanması olarak görür. Gerçekte
tamamlanacak, elde edilecek hiçbir şey yoktur ve bu size önceden sahip olmadığınız bir
şeyi vermez. Bir son yoktur, yeni bir başlangıç vardır. Reiki’yi başkaları ile paylaşabilmek
büyük bir armağandır ve bunu uyumlamalarda yapmak ve paylaşmak haz vericidir.
DKM’nun sevginin, ışığın ve uyumun üçlü bir birliği olduğu söylenir. Bu üçü birlikte tek
kaynağı temsil eder. DKM “Büyük Parlayan Işık”tır. Bu kaynaktır. Bunu her yerde ve
istediğiniz her zaman kullanın. Sembolün ismini her şeyin Kaynağı, büyük parlayan ışık
üzerine yoğunlaşarak meditasyon yapmak için bir mantra olarak kullanın, bırakın sizi
aydınlatsın. Belki o zaman o olduğunuzu kavrarsınız.
Dai Ko Mio basitliğe geri dönüştür. Diğer üç sembol birlikte bir semboldedir. Seviye I
Reiki’nin basitliği idi, kaynağa güvenme ve basitçe onu yapma. Seviye II kaynağın
yapabildiği şey kavramımızı genişletmek ve kaynağı tezahür ettirmenin yollarını
öğrenmektir. Dai Ko Mio ile Seviye III bizi basitliğe ve birliğe geri götürür. Reiki yapma
ve Olma içinde olmaktır. Geçmiş ve gelecek olmadığını kavramaktır. Açık eller ile, açık
zihinler ile ve açık kalpler ile toplam odağımız ve dikkatimiz şimdi üzerinedir. Bu
farkındalıkta, sevgi dolu naziklik ve şefkat farkındalığımızın ifadesidir. İyileşiriz. Biz büyük
parlak ışığız, ŞİMDİ, bu anda, her nefeste, herkese ışık saçan. enerji budur.
Odağınız realitenizi belirler. Farkındalığınız nerede olursa, orada olursunuz. Reiki Seviye
III reikiyi yaşamaktır, reiki olmaktır. Biz reikiyiz. Eğer reikiyi ayrı olarak, kendinizin
dışında bir şey olarak görürseniz, illüzyon görüyorsunuz demektir. Eğer farkındalığınız
reiki ise, o zaman siz reiki olursunuz. Reiki olun, sadece olun.
Reiki gerçeği görmenin bir çok yolundan biridir ve bu iyileşmedir. Bu reikidir. Bu nedenle
o çalışır. Ama reikinin uyanışı örten koşulları uzaklaştırma işini yapmasını ummayın.
Uyumlamalar aydınlanmaya eşit değildir. Hatırlayın ki, reiki yapma ve olma hali içinde
olmaktır. Reiki olmayı sevdiğiniz için reiki olun. Varlığınızın, farkındalığınızın bir ifadesi
olarak Reiki olun.
Reiki evrenden gelen bir enerji formudur. Yaşam gücü enerjisi. Bunun anlamı, Reikinin bir
iradeye, bir bilinçliliğe ve kendine ait bir yaşama sahip olduğudur. Hepimiz enerjiden
yapıldık. Her yaşayan şey saf enerji olarak yaratılır. Bu enerji evrenin içinde derininde
yaşayan bir kaynaktır. Reiki evrenden geldiğinden, o da aynı kaynaktan yapılmıştır.
2
Etrafımızda mevcut olan bir çok farklı tipte enerji vardır. Bir çok başka varlığın var olduğu
farklı boyutların ve planların olduğuna inanırız. Bu planlar ve seviyeler bir çok sırları ve
çok büyük miktarda bilgiyi tutar. Bu seviyelerde, bazı enerji tipleri yaşar. Onların hepsinin
bir amacı ve varoluş nedeni vardır. Reiki’nin amacı enerj ve farkındalık getirmektir.
Reikinin bedeni, zihni ve ruhu iyileştirebilme yeteneği gerçekten şaşırtıcı bir deneyimdir.
Ancak, Reiki önce farkındalık getirir. Kişiyi evrensel yaşam gücüne açma yeteneğinin
insanları varoluşun diğer boyutlarına ve planlarına açtığı görülüyor. Bu bir kez
gerçekleştiğinde, birey için iyileşmenin gerçekleştiği görülüyor. Reiki bir tür farkındalığı
öğretir. Yaşamı ve onun içinde var olan her şeyi sorgulamaya başlarız. Bu sorgulama bizi
yeni keşiflere götürür.
Dr. Usui’nin Reiki’yi yeniden keşfetmesinden beri yıllar boyunca, enerji büyüdü ve gelişti.
Her Reiki Masterının ve enerjiyi aktarması ile, enerji artı ve yayıldı. Daha çok
öğrenci uyumladıkça, enerjiler dünya üzerinde daha çok salıverilir. Bu güç ve enerji varoluş
seviyemize daha çok farkındalık ve hatta daha çok enerji getirir.
Reiki sezgi ile çalışır. Birey onun enerjilerine uyumlandığında, Reikinin birey ile birlikte
geliştiği ve büyüdüğü görülür. Her yaşayan varlık kendi yoluna sahiptir ve büyüme ve
tekamülleri için kendi gereksinimlerine sahiptir. Reiki bu insanlarla ve onların ihtiyaçları
ile çalışır. Reiki herhangi bir inanç ile çatışmaz, kişinin inanç sistemine daha berraklık ve
açık farkındalık getirir.
İnsanlar olarak bedenlerimizde bir çok negatif enerji ve bloklara sahibiz. Duygusal,
fiziksel ve spiritüel acı ve karışıklıktan ızdırap çekiyoruz. Reikinin gücünü yaşamlarımızda
kullandığımız zaman, bu negatif enerjileri salıvermeye yardımcı olabiliriz. Yaşamda her
şeyde iyi ve kötü vardır. Bunlardan birinin fonksiyon yapması için diğerine ihtiyacı vardır.
Dengeyi bulmak için, bu enerjileri öğrenmek zorundayız. Reiki iyidir, ışıktır, uyandırıcıdır
ve negatif tarafımızı iyileştiricidir.
Reiki kendi iradesi olan sezgisel bir enerjidir. Reikiyi kontrol etmeyiz, bunun yerine Reiki
bizi bir kanal olarak kullanır. Ayrıca, Reiki sizin kişisel iradenizi alıp götürmez. Bedeniniz,
zihniniz ve ruhunuz üzerinde daima tam kontrole sahipsiniz. Reiki sadece gerçek için size
rehberlik yapar. O size yolu gösterir. Kişisel iradenizi kullanarak içinizdeki enerjiyi
istediğiniz bir anda kapatabilirsiniz. Bu daima sizin seçiminizdir.
Reiki bize rehberlik yapar ve bilmeye gereksinim duyduğumuz her şeyi öğretir.

Reiki eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgiye 0.232.422.59.54 numaralı telefondan ya da

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :reiki master - reiki master izmir - reiki master eğitimi - reiki masterlar - reiki nedir - reiki -

Yorumlar