Özlü Sözler Mevlana

1.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Tövbe bineği, şaşılacak bir binektir. Bir solukta aşağılık dünyadan göğe sıçrayiverir."

2.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?"

3.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Tuzağa saçtığın taneler , cömertlik sayılmaz ki…"

4.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Şeytan tabiatı bakımından insana düşmandır. İnsanın helak oluşuna sevinir o."

5.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Şu dünyada yüzlerce ahmak, etek dolusu altın verir de, şeytandan dert satın alır."

6.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ten midesi insanı samanlığa çeker, gönül midesi reyhana çeker. Ot ve arpa yiyen kurban olur, Allah nuru ile nurlanan Kuran olur. Senin yarın pislik, yarın da misktir. Kuran’la miskini artır."

7.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Testide ne varsa dışına o sızar."

8.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Uyku ve uyanma bir nevi küçük mahşerdir."

9.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Üstünün dostu ol ki üstün olasın… Kendine gel be hey azgın, mağluplarla dost olma! Münkirin delili ancak ve ancak şudur: Ben şu görünen yurttan başka bir şey görmüyorum! Hiç düşünmez ki nerede görünen bir şey varsa o, gizli hikmetleri haber vermededir. Her görünen şeyin faydası, faydanın ilaçlarla gizli oluşu gibi o şeyin içinde gizlidir."

10.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Üç sözden fazla değil , Tüm ömrüm şu üç söz , Hamdım, piştim, yandım"
 
11.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:Yılan insanın sadece canını alır. Kötü arkadaş cehenneme sürer de ebedi hayatını mahveder.

12.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Yerde bir zayıf aman dilerse, gökyüzü askerleri birbirlerine karışırlar."

13.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur."

14.)Mevlana İle İlgili özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:Sual de bilgiden doğar, cevap da.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar