Ortalama Eğitim Düzeyimiz

Ülkemizin ortalama eğitim seviyesi yaklaşık 4 yıldır.
Buna 'ortak akıl' da denilmektedir.
Okul çağının (6 yaş ve) üstündeki ülke nüfusunun genel eğitim durumu ortalamasını yansıtan bu rakam gelişmiş ülkelerde  üzerindedir.
Bir çocuğun 6 yaşında okula başladığı kabul edildiğinde, U Türkiye'nin ortak akıl yaşı (6 yaşın üzerine ilave edilecek ortalama 4 yıllık eğitimle) en fazla 10 yaşa karşılık gelmektedir.
Gelişmiş ülkelerde ise bu yaş en az 18 olarak görülmektedir.
Bu ne anlama gelmektedir?
10 yaşındaki bir çocuk nitelikli iş yapmada, üretimde, hakkını arama mücadelesinde vb. konularda ne ölçüde yeterli ise, ülkenin t'   kamuoyunun toplumsal duyarlılığı da o ölçektedir demektir.
Eğitim göstergeleri böylesine gelişmemiş olan bir toplumda  çeşitli konulardaki toplumsal duyarlılığın tatmin edici düzeyde olmasını beklemek mümkün olmaz.
Eğitimde Hangi Millet, Ne Kadar İyi?..
Araştırmalara göre; a Matematiksel düşünme yeteneği en iyi olanlar Türkler,
? Yabana dil öğretmede ve öğrenmede en başarılı olanlar Hollandalılar,
? Fen bilimlerini teknolojiye en iyi aktarıp uygulayan ve bunu en iyi öğreten Japonlar,
? Okuma ve anlama kabiliyetini en iyi geliştiren Yeni Zelandalılar,
? Lise seviyesinde en başarılı ve kaliteli eğitim veren, aynı zamanda en iyi öğretmen yetiştiren Almanlar,
? Üniversite seviyesinde, özellikle de lisansüstü eğitimde ve sanat dalında en iyi öğretimi verenlerin ise Amerikalılar olduğu ifade edilmektedir.
 DERLEYEN.EDİTÖR
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar