Öğretmen

ÖĞRETMENİN EĞİTİMDEKİ YERi:Teknolojideki son gelişmeler, bilgisayarların eğitim alanında kullanılmasına imkân sağlamış ve bu alanda çok önemli adımlar atılmıştır. ABD'de eğitim teknolojisinin uygulamada doğurduğu sonuçlan yerinde incelediğimde, öğretmenlerin bu sistem içinde daha büyük önem kazandıklarını gördüm. Öğretmenler hem klasik, hem de modern sistemler içinde eğitimin belkemiği ve temel öğesi olma özelliklerini korumaktadırlar.
iyi bir öğretmeni, daha az iyi bir öğretmenden ayıran hangi özelliğidir? Öğrencileri tarafından sevilen ve dersleri zevkle izlenen öğretmenleri diğerlerinden ayıran, bilgileri konusundaki farklar değildir. Çünkü öğretmenlerin bilgileri arasındaki fark en fazla üç yıl içinde kapatılabilir.
îyi bir öğretmeni, daha az iyi bir öğretmenden ayıran iki temel özellik vardır: Birincisi iyi öğretmenler ders anlatırken beden dillerini iyi kullanırlar ve bu özellikleri derslerinin zevkle dinlenmesine imkân verir. İkincisi iyi öğretmenler, öğretmenliğin sadece öğretmek olmadığını bilirler ve iyi ilişki kurmanın öneminin bilincinde davranırlar.
Öğretmenlere ayrılan bölümünde, eğitim ilişkileri içinde beden dilinde dikkat edilmesi gereken özellikler ve iyi ilişki kurmak için yararlı ipuçları verilmiş, böylece öğretmenlerin etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.

 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar