ÖĞRENCİ VE BAŞARI

Çalışma ve öğrenme yollarını bilen,öğrendiklerini çeşitli yollarla ifade etmesini beceren öğrencilere başarı yolu açılmıştır. Bu öğrenciler, istekli ve sistemli çalışmaya da alışırlarsa bütün derslerinde başarıya ulaşır ve başarıdan başarıya koşarlar.
Öğrencinin temiz duygulu olması, kibar ve nezaketli olması, çevresinde hoş karşılanan iyi davranışlar sergilemesi... gibi üstün insanlık meziyetlerine sahip olması da başarılı olmasını dolaylı yoldan etkiler.
Kazandığı başarılar, öğrenciyi geliştirdiği ve değiştirdiği gibi, çevresindekilerin kendisine karşı tavır ve davranışlarını da değiştirir ve iyileştirir.
Başarının getirdikleri bölümünde, başarının faydaları genel olarak açıklanmıştır. O açıklamalara bazı ilaveler yapalım:
İyi öğrenen ve öğrendiklerini iyi ifade edebilen öğrenci, kısa zamanda öğretmenlerinin dikkat ve ilgisini üzerinde toplayabilir; onların takdirini ve sevgisini kazanabilir; derslerinde yüksek notlar alabilir.
Ayrıca: Başarılı öğrenci, arkadaşları arasında sevilir ve sayılır. Sınıfında itibarı yükselir ve kendisine gıpta ile bakılır. Evinde tatlı dil ve güler yüzle karşılanır. Ailenin küçüklerinden saygı, büyüklerinden sevgi ve şefkat görür. Hısım akraba içerisinde ve konu komşu arasında, isminden övgüyle söz edilir. Çevresindeki tüm insanlardan ilgi ve yakınlık görür...
Bütün bu müspet gelişmeleri fark eden öğrenci, duyduğu manevi bir hazla mutlu olur. Duyduğu manevi haz ve mutluluk onun manevi gücünü artırır, zekâsını işletir, anlamasını    ve    öğrenmesini    kolaylaştırır.    Bu    olumlu gelişmenin tabi sonucu olarak, öğrenci yeni yeni başarılara doğru emin adımlarla ve hızla yürümeye devam eder.
Önemli olan başarıya ulaşmaktır: Başarıya ulaşamayan, kendisini başarısız gören öğrenci, gelecekteki başarılarını da tehlikeye atar. Başarısızlıklar sonucu, ruhsal çöküntünün içine girecek olan öğrenci, bu çöküntüden kurtarılmalıdır. Öğrenciyi çöküntüden kurtaracak ve başarısızlık batağına düşmesini önleyecek, öğrencinin bizzat kendisidir... Öğrenci kendi kendisinin kurtarıcısıdır. Nasıl? Düşünen öğrenci bunun çıkış yolunu bulabilir...
Küçük büyük demeden bütün başarılar önemlidir, kıymetlidir. Hiçbir başarı küçümsenemez. Küçük büyük demeden, yapılan her iş ve öğrenilen her konu bir başarıdır. Ezberlenen bir şiir, çözülen tek problem bir başarıdır. Yakın veya uzak, kolay veya zor, varılan her hedef bir başarıdır.
Küçük başarılar, büyük başarıların müjdecisidir.
Küçük de olsa, her başarı öğrenciye haz verir, hız verir ve kendisine güven verir; başarma gücünü artırır...Yeter ki: Ümidimizi kesmeyelim, iyimserliğimizi kaybetmeyelim ve kötümserlik kuyusuna düşmeyelim. Bunalımlı günlerinde iradesini kullanmasını bilenler, kötümserliğe düşmekten kendilerini koruyabilirler.
Öğrencilik de özel bilgiler ister: Başarılı öğrenci olmanın yollarını bilen ve uygulayan öğrenci, başarısızlığa kolay düşmez: İleri ki sayfalarda yer alan, meslekte başarı konusu işlenirken, her mesleğin bir ilim dalı olduğu ve özel bilgiler, beceriler istediği açıklanmıştır. Her meslek gibi, öğrencilik de özel bilgi ve beceriler isteyen bir ilim dalıdır. Daha ileri giderek söyleyelim: öğrencilik için, diğer mesleklere adam yetiştiren, onları besleyen ve büyüten bir ana meslektir diyebiliriz. Gelecekteki mesleklerin çekirdeği öğrencilik ortamında atılır, yeşerir ve gelişir. 
Öğrencilikte başarılı olmanın şartları vardır: Bu şartların başında, ÇALIŞMANIN VE ÖĞRENMENİN YOLLARINI      BİLMEK      VE      UYGULAMAK      gelir.
Çalışmanın, öğrenmenin yolunu ve usulünü bilmeyen veya bildiğini uygulamayan öğrenciler başarısızlığa düşmekten kendilerini koruyamazlar. Çok kabiliyetli olup da üstün başarılara aday olan öğrenciler, ancak küçük başarılarla yetinmek zorunda kalırlar.
Bu eserin ikinci cildinde öğrenciyi başarıya ulaştıran
yollar ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu açıklamalar, öğrenci sevgisiyle yoğrularak geçen uzun yılların tecrübesi ve geniş bir araştırmanın ürünü olarak kaleme alınmış olup, her öğretim basamağındaki gençlerimizin kolayca anlayabileceği bir dil ve üslûpta yazılmasına özen gösterilmiştir. Öğrenciliğin ilmi açıklaması diyebileceğimiz bu yazıları okuyan ve uygulayan öğrencilerimizin çok olumlu gelişmeler göstereceğine inanıyorum...
Yazılarımın     mükemmelliğini     iddia     edemem.
Eksiklerim ve kusurlarım olacaktır. Muhakeme güçlerini harekete geçirecek olan öğrencilerimiz-gençlerimiz, kendi şuurlarıyla bunları bulabilir, tamamlayabilir veya düzeltebilirler. İşletilen insan zekâsı bunu yapacak güçtedir...
  

DERLEYEN... (EDİTÖR)

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :başarı - öğrenci - -

Yorumlar