Neuro Linguistic Programming (NLP)

NLP mükemmelliği ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı sonuçlara ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” ismi verilir.Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekilde inşa ettiğimizi ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı inceler. Hiçbir olay ya da olgu yalnız başına bir şey ifade etmez, ona biz bir anlam yükleriz ve farklı bireyler aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. Bu sebepleNLP kişisel deneyimleri inceler.


NLP’ de esas olan soru şudur; NASIL YAPILIR?Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki temel farklar nedir?


Niçin bazı kişiler hayallerini yaşarken, bazıları sürekli ideallerine ulaşabilmek adına kıvranıp duruyor?NLP baştan sona pozitif bir düşünce sistemidir. Bazı kişiler geçmiş yaşamlarındaki kötü olaylara takılarak yaşamlarını sürdürürler; bazı kişiler ise gelecek kaygılarıyla mutsuz bir yaşam sürer. NLP, insana geçmiş hayatından ders alarak şimdiye odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilim dalıdır. NLP'nin geçmişin olumsuzluklarını temizleme teknikleri ile bireyler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtularak, hedef belirleme teknikleri sayesinde de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe daha umutlu bir şekilde bakarlar. Bu sayede de günlük yaşamlarını daha pozitif bir şekilde yaşama şansını elde ederler.NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi içerisinde bulunduğumuz durumdan daha iyi bir duruma getirecek biçimde kullanmanın yollarını gösterirken, içsel ve dışsal iletişimimizin ne şekilde olması gerektiğini de bizlere anlatır. Son zamanlarda NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yeniliğe imza atılmıştır. NLP'nin çok farklı kullanım alanları vardır. Bu alanlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş hayatı, terapi, spor ve bireysel danışmanlık şeklinde sıralanabilir. Yani yaşamın her alanı içerisinde NLP'yi kullanabiliriz.Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp - nlp nedir - nlp teknikleri - kişisel gelişim - nlp kitapları -

Yorumlar