Müziğin Amacı

Müziğin Amacı
İnsan yaşamıyla iç içe olan müziği, ‘belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütün’(*) şeklinde tanımlayabiliriz..
 Müzik, insan yaşamının her döneminde; (çocukluk, gençlik, yetişkinlik, yaşlılık) onunla birlikte yaşayan, insanın onsuz edemediği bir olgudur.
‘İnsanın içinde yaşadığı çevrede kaynağı, türü, iş görüsü değişik çeşitli müzikler vardır. Çeşitli öğelerden oluşan müziksel çevre, içinde yaşayan insanla birlikte sürekli bir oluşum, değişim ve gelişim halindedir.’
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Toplum - Sanat - Müzik -

Yorumlar