Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

1.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Nefis çok övülme yüzünden firavunlaştı. Sen, alçak gönüllü ol; hor, hakir ol; ululuk taslama. Elinden geldikçe kul ol; sultan olma. Top gibi zahmetler çek, mihnetlere katlan; çevgen olma.”

2.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Peygamberlerin gönüllerinde öyle diriltici nağmeler vardır ki, o nağmeler, Hakkı arayanlara değer biçilmeyen bir hayat bağışlar.”

3.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Her peygamber, dünyaya, tek olarak vazife yapmaya gönderilmiştir. Peygamber tekdir ama gönlünde yüzlerce âlem vardır.
Sanki Âlem-i Kübra ( = En büyük âlem) kudretinden bir büyü yaptı da, kendini küçücük bir varlık suretine soktu.
Ahmaklar onu tek gördüler; kimsesiz, zayıf buldular. Fakat padişaha dost olan, padişaha pek yakın olan nasıl zayıf ve zavallı olabilir?
Peygamberi gören ahmaklar, "Bu yalnız bir kişiden ibarettir. Yardımcısı ve kuvveti yoktur." dediler. Bir işin sonunu düşünmeyene yazıklar olsun.”

4.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:"Ne olurdu, seninle tatlılaşsaydım; yaşayış zaten acı.
Ne olurdu, sen razı olsaydın benden de, herkes kızsaydı bana.
Ne olurdu, seninle aram düzgün olsaydı da, bütün alemlerle aram açılsaydı, dünya yıkılıp yansaydı.
Sen beni sevdikten sonra malın mülkün değeri mi olur? Zaten toprak üstünde ne varsa hepsi de toprak olacaktır.
Alem O'nunla kaimdir ve O'nsuz olan hiçbir şey yoktur. O'nun rızası, rahmeti, bereketi ve tecellisi olmayan hiçbir şeyin değeri yoktur."

5.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler
 
Hz. Mevlana'nın kendi bakış açılarını yansıttığı ve amaçlarını açıkladığı sözü: "Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil."

6.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Sen, değerinle ve düşüncenle iki aleme bedelsin.
Ama ne yapayım ki kendi değerini blmiyorsun.Kendini ucuza satma, çünkü değerin yüksektir."

7.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler
 Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü: "Tapımızda (yolumuzda) riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur var burada."

8.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bedendeki ruh padişahtır. Akıl da onun veziri gibidir. Fesatçı, bozuk akıl, ruhu şaşırtır, kötülüklere doğru götürür.
Akıl meleği Hârut gibi olursa yüzlerce kişiye büyü öğretir.
Ey ruh sultanı sen, cüz'î aklı değil de, küllî aklı kendine vezir yap
Hevâ ve hevesi, (nefs-i emmâreyi) kendine vezir yaparsan, tertemiz canını namazdan da alıkor, niyazdan da.”

9.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Ey rüşvet yiyen kişi! Sen, fil yavrusu yiyorsun. Sana düşman olan fil kökünü kazır, seni mahveder.”

10.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Kuyumcunun sanatı,  demirciye  gitmez,  şu  iyi huylunun huyu da, o kötü huyluya varmaz.
Sanatlar, huylar, yapılan işler, kıyamet günü çeyiz gibi kalkar, sahibine gelirler.
Sanatlar da, huylar da uykudan uyanınca koşa koşa gelirler, sahiplerini bulurlar.
Güzel olsun, çirkin olsun bütün hünerler, sanatlar, düşünceler nereden gittilerse, sabah olunca, yine oraya döner gelirler.”

11.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Bilgi bellemenin yolu, sözdür; bu, sözle olur; sanat bellemenin yoluysa iştir. “

12.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Şeker gibi söz söylemek istersen, sabret, hırstan vazgeç, nefsanî zevkler helvasını yeme.
Çünkü helva yemeyi, çocuklar arzu eder; akıllı ve fikirli kişiler ise sabrı arzu ederler. En kötü hastalık, aklı iyi kullanamamak; sağduyu noksanlığıdır. Laneti gerektiren ve sahibini Allah'tan uzaklaştıran asıl hastalık da odur. Çünkü akılları tamamlamak, yani aklı yerinde kullanmak, sağduyuya dönmek mümkündür. Fakat bedende bir eksiklik varsa, onu tamamlamaya imkân yoktur.”

13.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:” Sevgiden hapishane, zindan gül bahçesi olur. Sevgi yüzünden karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Sevgi yüzünden dikenler suzan olur. Sevgi olmayınca mum demir gibi katılaşır.
Sevgi yüzünden nâr nur olur. Sevgiden dev huri kesilir.
Sevgiden kederler, üzüntüler neşe olur, sevinç olur. Sevgi yüzünden yol azdıran "gul" yol gösterici olur, hidayete yol açar.
Sevgi yüzünden hastalık, sıhhat ve afiyete çevrilir. Sevgiden kahır rahmet olur.“
Sevgi ancak ariflere mahsustur. İrfan sonucudur. Saçma sapan şeylere kapılan nasıl olur da sevgi tahtına oturur?”

14.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Sevgide sadık olan kişi, varlığa bağlı değildir.
Aşıkların varlıkla işleri yoktur. Aşıklar sermayesiz kâr elde ederler.”

15.)Mevlananın Söylediği Özlü Sözler

Hz. Mevlana'nın evrensel bakış açısını anlatan bir sözü:”Seven kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör olur, sağır olur!”

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Hz. Mevlana - Hz. Mevlananın Sözleri - Mevlana - Mevlana Aşk - Mevlana Hoşgörü - Mevlana Sözleri - Mevlananın En Güzel Sözleri - Mevlananın Sözleri -

Yorumlar