Mevlana'nın Anlamlı Sözleri

Riyazet: Az yiyip, az uyuma ve sürekli ibadet ederek nefsi terbiye etmek, nefsin arzularına karşı kendini tutmak, dünya zevklerinden el çekmek suretiyle nefsi kırmak
Nefis güçlense, fırsat bulsa hemen Firavunluğa başlar; yüzlerce Musa'nın, yüzlerce Harun'un yolunu keser!
Nefis ejderhası; yokluğa, yoksulluğa, fakirliğe düşerse, küçük bir kuvvet hâline girer. Fakat mal mülk, yüksek mevki yüzünden nefis sivrisineği çaylak kesilir.
Sen nefis ejderhasını ayrılık karları altında tut; aklını başına al da, onu güneşin altına getirme! (Hz.Mevlana (S.A))

Zalim nefse alet olan kişi, çılgınlığından her mazluma düşman olur. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefsin yüz dili vardır, her dilinde yüz çeşit lûğatı vardır. Onun hilesi, masalı anlatılamaz ki...

Nefsin sağ elinde teşbih ve Kur'an vardır. Ama yeninde ise hançer ve kılıç saklıdır. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis, seni abdest almak için havuza götürür, sonra seni iter, havuzun dibine atar. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefsanî arzulara boyun eğmiş, nefsin zehirleri ile hastalanmış isen, eline ne alırsan al, o da hastalanır, illet kesilir. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefsin isteklerine- sabrederek, onun belini bük, onu hırpala, aciz bırak çünkü o, kötüdür. Kötüye iyilik etmeye gelmez. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis ile şeytan aslında ikisi de bir idiler. Yani bir bedende yaşıyorlardı. Fakat kendilerini iki gösterdiler. (Hz.Mevlana (S.A))

O nefis ve şeytan, çirkin olan şeyleri, hile ile güzelleştirir. Bazen de güzelleri, güzellikleri çirkinleştirir. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefsi ile savaşan, Hakk uğrunda imtihana katlanan kişinin ayaklan altına gökyüzü sırtını kor, onu yüceltir. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis, ahdinde durmaz, vefasızdır. O yüzden öldürülmesi gerekir! O, aşağılıktır, yöneldiği yerde alçaktır! (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis, zekî, akıllı ve ince işlerden anlar ise de, kıblesi dünya olduğu için, sen, onu ölü bil! (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis, kıtlık zamanı Musa'nın huzurunda yerlere kapanıp yalvaran Firavun'a benzer.
İnsan ihtiyaçtan, sıkıntıdan kurtulunca azar. Hani eşeğin yükünü alınca çifte atması gibi. (Hz.Mevlana (S.A))

Cenab-ı Hakk, nefsimize eşek kılığını vermiştir; kılıkları da huylara uygun olarak yaratır. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis atının kuyruğu şehvettir. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefisle savaşmak, ahlaksız adamın işi değildir. (Hz.Mevlana (S.A))

Nefis, sefahat dolu çirkin ve kâfirdir.

O sebepten dostça söylüyorum; köpeğin boynundan zincirini çıkarma!
Köpek terbiye de edilse yine köpektir. Nefsi aşağılat, zira o kötü damarlıdır.
Bütün Kur'an, nefsin kötülüklerini şerh eder. Mushaf a bir bak, ama o göz sende nerede? (Hz.Mevlana (S.A))

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :anlamlı sözler kısa - mevlana nın anlamlı sözleri - anlamlı sözler aşK -

Yorumlar