Mevlana Söz

Akıllı kişi Allah'ın verdiği rızkın azma, çoğuna bakmaz. Çünkü ikisi de gelip geçicidir, sel gibi akar gider.
İster duru, ister bulanık aksın, mademki kalmıyor, akıp gidiyor, onun üzerinde durma, ondan hiç söz etme.
Bu dünyada binlerce canlı varlık, sıkıntısız, hoş bir halde yaşamakta, geçinip gitmektedir.
Üveyik kuşu, geceki rızkı, henüz meydanda yokken, ağacın üstünde Allah'a şükreder.
Bülbül; "Ey duaları kabul eden Allah'ım, sana güveniyorum, beni aç bırakmayacağına, rızkımı vereceğine inanıyorum, sana hamd ü senalar olsun" der.
Doğan kuşu, rızkını padişahın elinden bekler de, pis leşlerden ümidini keser. (Hz.Mevlana (S.A))

Rızıklar denizini, bir testiye dökecek olsan, ne kadarını alır? Ancak bir günlük kısmet, bir günlük su... (Hz.Mevlana (S.A))

Gönlüne geçim düşüncesini az getir, sen Allah kapısında ol; o kapıda oldukça manevi neşen ölmez; mukadder olan rızkın da eksilmez. (Hz.Mevlana (S.A))

 
Can tende bulundukça, rizık eksik olmaz. Ordu, oldukça elbette bayrak da bulunur. (Hz.Mevlana (S.A))

Rızık elde etmenin yolu, zahmet çekmektir, yorulmaktır. Allah herkese bir sanat, bir istek vermiştir; herkes bir iş peşinde koşmaktadır. (Hz.Mevlana (S.A))

Zahmetsiz rızık nedir, biliyor musun? Ruhların gıdası ve peygamberlerin getirdikleri haberler, manevi rıziklardır. (Hz.Mevlana (S.A))

Sen nasıl rızka düşkün bir âşıksan, rızık da, rızık yiyene, sana âşıktır.
Sen peşinden koşmasan da o senin kapına gelir, fakat koşarsan başına dert olur. (Hz.Mevlana (S.A))

Senin rızkın, senin ona âşık olusundan çok sana âşıktır!
Rızkın sana âşıktır; o senin sabırsızlığını bilir de, emekleye emekleye sana doğru gelir. Ey rızkının geç kaldığından korkan zavallı!
Sabrın olsaydı, rızkın gelir, âşıklar gibi sana sarılırdı! (Hz.Mevlana (S.A))

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :mevlana güzel söz - mevlana özlü söz - mevlana şiirleri - mevlana sözleri aşk sözleri - güzel mevlana sözler -

Yorumlar