Mevlana Güzel Sözler

Ey işin aslını arayan kişi, şu hakikati iyi bil ki, kimde aşk derdi varsa, kimin gözü yaşlı, gönlü yaralı ise o ilahi sırlardan koku alır. Kim daha uyanıksa o daha çok dertlidir. Kim hakikati daha iyi anlamışsa, onun beti benzi daha çok sararmıştır.  (Hz.Mevlana (S.A))
 
Kendini beğenme, başkasını çekememe duygusu gelince, garazın gönüle çektiği yüzlerce perde gönülden kalkar, gelir, göz önüne gerilir. (Hz.Mevlana (S.A))

Hak yolunda yürürken, haset gelir çatar da gırtlağına yapışırsa, bil ki, bu hasette şeytanın azgınlığı var.
Şeytan, Hz. Âdem'e haset ettiği için, ona secde
etmeğe utandı. Hasetten ötürü, kendini saadetten mahrum kıldı.
Hakk yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. (Hz.Mevlana (S.A))

Şunu iyi bil ki; bu beden, haset evidir. Ev halkı, bedene ait bütün duygular, idrak, işitme, görme, takdir etme duygulan, haset yüzünden kirlenirler, pis bir hale gelirler.
Beden, haset evidir, ama Allah, kâmil insanların bedenlerini tertemiz etmiş, arındırmıştır.
İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset e-dersen, hile yaparsan, o haset yüzünden gönlüne karartılar çöker, lekelenir.  (Hz.Mevlana (S.A))

Ebu Cehil de asil, fakat yetim ve servetsiz bulunan Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olmasına haset etti de, hasedi yüzünden kendisini aziz Peygamberimizden üstün tutmaya kalkıştı.
Adı Ebu'l-Hakem iken, Ebu Cehil oldu. Nice ehliyetli kişiler vardır ki haset yüzünden ehliyetsiz olmuşlardır.  (Hz.Mevlana (S.A))

Haset insanların kalbinde pusuya yatmış iri bir aırt gibidir.  (Hz.Mevlana (S.A))

Herkesin kötülüğünün cezasını göreceği kıyamet iününde, hasetçiler şüphe yok ki kurt şeklinde haşr bileceklerdir.  (Hz.Mevlana (S.A))

Padişahların çarmıha gerdikleri adama da elbette 1 acınır, fakat kendini haset çarmıhına geren kişi hoş görülmez!  (Hz.Mevlana (S.A))

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :yunus emre güzel sözler - mevlana aşk sözleri - mevlana sözleri - mevlana güzel sözler anlamlı - mevlana şiirleri - mevlana özlü sözler - mevlana sözcükleri - mevlana mesajlar -

Yorumlar