MANTIK

MANTIK NE ÖĞRETİR?
Öğrenciler o yılın ders programlarında yeni bir ders olduğunu fark ederler. Dersin adı "Mantık"tır ve derse yaşlıca bir profesör girecektir.
Nihayet ilk mantık dersi başlar. Çocuklardan biri söz hakkı istiyerek:
"Sayın profesör, mantık bize ne öğretir? Lütfen her şeyden önce bunu anlatır mısınız?" ricasında bulunur.
Profesör, kendisine merak ve şüpheyle bakan öğrencilerine:
"Mantık dersinin insanların düşüncesine yaptığı etkiyi açıklamak biraz güçtür. Onun için bunu sizlere bir örnekle açıklamak istiyorum." der.
Farzedin ki, maden ocağından iki insan çıkıyor: Birisinin üzeri tertemiz, diğerininki ise kömür karası içinde. Bunlardan hangisinin yıkanması lazımdır?"
Öğrenciler, hiç tereddüt etmeden:
"Elbette, kirlisi!" diye cevap verdiler.
Profesör, tebessüm ederek:
"İşte evlatlarım," der, "Mantık bu soruya cevap vermeden önce şunu sorar: Nasıl olurda bir maden ocağından çıkan iki kişiden birinin üzeri tertemiz iken diğerininki kirli olabifly'or?"
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :mantık - mantık nedir -

Yorumlar