Ludwig Wittgenstein

Ludwig wittgenstein (1889-1951)
Mantıksal pozitivizm ya da mantıksal empirizmin gelişimine etkisi olan VVitgeİnstein, en önemli eseri olan Tractatus'ta anlamı ortaya çıkarmak ve daha açık hâle getirmek amacıyla dilin mantıksal yapısını belirlemeye çalışır. Ona göre felsefe dili sınıflandırma ve sadeleştirme çabasıdır.Dil, anlamlı cümlelerle resmettiğimiz bir gerçeklik teorisidir. Dilin mantıksal yapısının felsefe yöntemiyle araştırabilmesi için cümlelerimizin analitik ya da sentetik açıdan doğru olarak belirlenmesi gerekir.
ifadelerimiz bu kategorilere sokulamazsa yalnızca duygusal ya da kişisel tercihlere dayanan istekleri dile getirirler,
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com
 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :felsefe - felsefe nedir - Ludwig wittgenstein -

Yorumlar