Kötülüğe Direnmeyin

KÖTÜLÜĞE DİRENMEYİN:İsa sürekli bundan söz ediyordu. Evet, göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz: Ama size söylüyorum, kötülüğe direnmeyin; sağ yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Birisi sizi dava eder ve paltonuzu alırsa, pelerininizi de verin. Biri sizi bir mil yürümeye zorlarsa iki mil yürüyün... Şimdiye kadar komşunuzu sevmeniz, düşmanınızdan nefret etmeniz söylendi. Fakat, size söylüyorum, düşmanlarınızı da sevin, size lanet edenlere dua edin, sizden nefret edenlere iyilik yapın ve sizi kullananlar ve size eziyet edenler için dua edin; böylece cennetteki Tanrı'nın çocukları olabilirsiniz.
Bu öğretinin tamamı uzlaşmaya dayanıyor. Öbür yanağını çeviren insanda kin yoktur, nefret yoktur, karşı olma duygusu yoktur; uzlaşma vardır. Direnç olmayan yerde düşman kızgınlığını kaybeder. Silahsız kalır.
Pitirim A. Sorokin'in çok değer verdiğim Sevginin Yolları ve Gücü adlı kitabında, sevginin harika bir şekilde nefreti yendiği birçok gerçek olaydan söz eder. Hırsızlar, istedikleri her şey kendilerine verildiğinde bir. şey çalamıyorlar ve dönüp gidiyorlar. İşkenceciler direnç yerine sevgiyle karşılaştıklarında zulmetmek istemiyorlar; "Öldürülen insan genellikle kendi ölümünden sorumludur," diyor Ermiş adlı kitabında Halil Cibran. Direnç, karşılığında direnç ve kendisinden kaynaklanan tüm diğer hastalıklarını görür; ama sevgi nefreti, iyi kötüyü yener. Tek yol bu.
Ve birisi sizi dava eder ve paltonuzu alırsa pelerininizi de verin. İsa yargı yoluna başvurmamanı?, gerekir demiyor; burada öğretilmek istenen, sizden şikâyetti olan davayı kazanır ve paltonuzu alırsa, nefret veya kil duymamak için daha fazlasını vermenizdir. Bu içinizdeki Kİn ve nefret duygusunu sizden uzaklaştırır.
Zamanımı olumlu ve yapıcı bir yaşam felsefesini -nefret yerine sevgi; kötüyü iyiyle yenmek- öğretmeye adamak için iki kez başarıyla sürdürdüğüm-avukatlığı bıraktım. İnsanların uzun pahalı davalara giriştiği birçok örnek yerebilirim. Tam anlamıyla haklıydılar. Kanun onlardan yanaydı. Sonunda kazandılar, ama ne pahasına! Çoğu zaman, parasal maliyeti başlangıçtaki kayıptan daha büyüktü; fakat sağlık, mutluluk ve huzur açısından maliyeti tahmin edilemezdi; o derece büyüktü.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar