KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR?

KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR? 

Günümüz iş dünyasında sadece üniversite eğitimi ile edinilmiş akademik bilgilerin yeterli olmadığı kuşku götürmez bir gerçektir. İş dünyası, kendisini uzmanlaşmak istediği alanda geliştirmiş ve güncel bilgilerle donatmış adayları tercih etmektedir. Kariyeriniz ile ilgili planlar yaparken özellikle uzmanlaşmak istediğiniz alan ile ilgili sürekli öğrenmeyi ve gelişimi hedeflemeniz gerekmektedir.

KİŞİSEL GELİŞİM NEDİR?

Bireyin sahip olduğu niteliklerin, bilgi, beceri ve davranışların geliştirilmesi anlamına gelmektedir.

NEDEN KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ALMALIYIZ?

Bireyin nitelikleri geliştikçe çevresiyle olan etkileşimi ve iletişimi de gelişir. Bu da hem sosyal yaşamda, hem de çalıştığı kurumda daha verimli ve etkili olması anlamına gelir. Ayrıca iş doyumu ve motivasyonu da artar. Kişisel gelişim eğitimleri çalışanların çok yönlü gelişimlerine olanak sağlar. Bu tür eğitimlerin temel amacı, çalışanların daha mutlu, verimli ve etkili olmalarını, kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlamaktadır.

HANGİ KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Kişisel gelişim bireysel gelişim eğitimleri çok geniş ve kapsamlı bir çerçevede değerlendirilebilir. Bu eğitimler içerisinde en yaygın olanlar aşağıda verilmiştir; • Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Duygusal Zeka)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Etkili Konuşma)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Etkin İletişim)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (NLP Eğitimleri)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Profesyoneller için İmaj Yönetimi )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Stresi Yaşam Enerjisine Dönüştürmek)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Etkin Satış )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yöneticiler için Etkili Konuşma)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yönetim Becerileri ve Lider – Liderlik)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (İnsan İlişkileri, İletişim, Beden dili )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Problem Belirleme ve Çözme Stratejileri )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim ( Hafıza - Bellek Geliştirme ve Çoklu Zeka )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Hızlı Ve Etkin Okuma Teknikleri)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim(Mülakat Teknikleri)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Karar Verme, Planlama ve Uygulama Süreci )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Takım Oluşturma ve Takımla Çalışma•)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Stres Yönetimi )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (İş Stresinin Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Stratejiler)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Çalışanların İş doyumu Ve Motivasyon)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yaşamda Hedef Belirleme ve Sonuç Alma)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Strateji ve Taktik Geliştirme)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Vizyon ve Misyon Oluşturma)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Beyin Fırtınası ve Görüş Geliştirme Uygulamaları

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yaratıcı Düşünme )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Hitabet Sanatı )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Etkili Sunuş Teknikleri )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Müzakere Teknikleri )

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Türkçe'yi Doğru ve Güzel Konuşma)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yönetsel Zamanın Yönetimi)

• Kişisel Gelişim- Bireysel Gelişim (Yönetim Becerileri ve Çağdaş Liderlik Yaklaşımları) ..........vb.

Neden Kişisel gelişim- bireysel gelişim eğitimleri almak önemlidir?

Son yıllarda kurum ve kuruluşlar çalışanların kişisel gelişim - bireysel gelişim eğitimlerine çok önem vermeye başlamışlardır. Öğrenen ve kendi geliştiren organizyonlar iş gücünün, en değerli kaynak olduğunun bilmekte ve bunu önemli her geçen gün artmaktadır. Kişisel gelişim- bireysel gelişim eğitimleri hem verimliliği sağlamakta hem de personelin kendisine olan güvenini arttırmaktadır. Bu nedenle kurumlar kişisel gelişim eğitimlerine teknik eğitimlerden daha çok ağırlık vermeye başlamışlardır. Bu eğitimler çalışanları sosyo- kültürel yönden de önemli ölçüde geliştirmektedir.

İş başvurularında kişisel gelişim eğitim almış olmanın avantajlı mı?

İş başvurularında kişisel gelişim bireysel gelişim eğitimlerine katılmış kişilere öncelik tanınmakta ve bu tür sertifikalar aranmaktadır. Çünkü bu eğitimlere katılmış kişilerin daha etkili iletişim kurabilen, çevresiyle işbirliği yapabilen ve kendine güvenen daha sosyal bireyler oldukları düşünülmektedir. Kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri hem kişisel hem de kurumsal başarıyı da beraberinde getirir. işe başvuran kişilerin kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitim almış olması, şirketlere firmalara zamandan kazanması ve maddi anlamda büyük bir eğitim maliyetinden tasarruf etmesine neden olur.

Hangi kişisel gelişim eğitimleri alacağımızı nasıl seçmeliyiz?

Kişisel Gelişim bireysel gelişim yolunda, ilk adım kişilerin kendisini iyi tanımasından geçer. kişi kendini hangi konularda eksik hissediyor, yoğun olarak problem yaşıyorsa öncelikli olarak o noktaları analiz etmeli ve geliştirmeye eğilmelidir. Kişisel gelişim – bireysel gelişim eğitimleri uzman kadrolar tarafından verilmeli, teori ve uygulama birlikte ele alınmalıdır. Ayrıca bireylerin, ilgi, ihtiyaç ve beklentileri ile eğitim durumları da dikkate alınmalıdır. Eğitim konusu kadar, eğitimin içeriği ve eğitim teknikleri hakkında da detaylı bilgiye sahip olunmalıdır. Eğitim talepleri mutlaka profesyonel firmalardan alınmalı ve üniversite öğretim üyelerinden yararlanılmalıdır. Ancak öğretim üyesinin deneyimine ve sektörü tanımasına önem verilmelidir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim hikayeleri - kisiselgelisim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar