KILIK KIYAFET İLE İLGİLİ SÖZLER

KILIK KIYAFET İLE İLGİLİ SÖZLER
• Kıyafetin çektiği ilgi geçicidir; fakat kişiliğin çektiği ilgi ise ömürlüktür.
• İyi bir kıyafet , en iyi kayırma mektubudur.
•  Kadının  giyiniş  tarzı,  karakter ve  şahsiyetinin  anahtarıdır.    A. Wite
• "Bu züppeler acaba hangi cinsin efradı
Kadın desem geliyor, arkasında erkek adı
Hayır kadın değil, erkek desem nedir o kılık?
Demet demetken o saçlar ne muhtasar o bıyık
Sadası baykuşa benzer, hıramı saksağana,
Hülasa züppe demiştim ya, artık anlaşana"
Mehmed Akif Ersoy
•    Tarzı telebbüsümüzü (giyim tarzımızı) ifrata vardıranlar
kıyafetlerinde aynen Avrupa kadınını taklid edenler düşünmelidirler ki, her milletin kendine mahsus ananesi (geleneği) kendine mahsus adetleri kendine göre milli hususiyetleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin
mukallidi (taklitçisi) olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne
taklit ettiğinin aynı olabilir, nede kendi milliyeti dahilinde
kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki, hüsrandır.
Atatürk (Konya Kadınları ile Konuşma) 21/3/1923

  DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sözler - özdeyişler - özlü sözler - atasözleri - deyimler - etkili sözler -

Yorumlar