İşkoliklik (Workaholism)

Araştırdığım büyük İngilizce sözlüklerde bile "workaholism" diye bir sözcük yok, ama iş sağlığı kaynaklarında kullanılıyor. Dilimizde alkolik sözcüğüne benzetmek için kullanılan "işkolik" sözcüğünü karşılıyor, işkolizmin toplumda önemi giderek artan çok önemli bir alışkanlık olduğunu belirtiliyor. Bu karmaşık alışkanlığın, duyarlılığın azalmasına ve önemli kişilik değişiklerine
yol açtığı belirtiliyor. Doğaldır ki bu durum, kişinin sağlığı, aile yaşamı ve mesleğiyle ilgili yeterliliğini tehdit eder (Killinger, 1997). Ve muhtemeldir ki şiddetli anksiyete ve depresyona neden olur. Ne yazık ki kendini işe adama, sonunda sağlıksız bir yaşam sitili oluştursa bile, olumlu bir nitelik gibi görülmektedir.
1/ Bazı meslekler, yıllık izin kullandıklarında maaşları önemli oranda düştüğü için (ödenekler kesiliyor), parasal kaygılara yıllar boyu izin kullanmıyorlar.
2/ Birçok küçük işyeri, sabahın erken saatinde açılır, gece kapanır. Günlük çalışma saati bazen 10-15 saati bulur. İşyeri patronu da aynı mesaiyi yapar. Haftalık en fazla bir gün dinlenme söz konusudur. Yıllık izin kavramı yoktur.
3/ Birçok kişi, tatil günlerinde ücreti yeterli olmadığı için, ek bir işte çalışır.
4/ Çalışan kişiye tatil verilse bile, bu zamanı değerlendirecek gelenek, bilgi ve para birikimi yoktur. Bu açıdan tatil kendisine anlamlı gelmez.
Bu nedenlerle, işkolikliğin ülkemiz için önemli bir sorun olduğu kabul edilmelidir.
Ülkemizde birçok nedenlerle, sanılandan fazla işkolik bulunduğunu düşünüyorum. Bunun birden çok nedeni olmalıdır. Yoksul bir ülkede, çalışmakla kazanılan ücret genellikle azdır; o halde çok çalışmalısınız. Hatta iki işte çalışmalısınız. Emekli olduktan sonra iş bulup tekrar çalışmalısınız. Bunu ise hem kolay kabul edemezsiniz hem de yaşınız nedeniyle zorlanırsınız. Ve sonuçta işkolik olursunuz. Hepimizin yığınla işkojik tanıdığı vardır; hatta iyi düşünürsek, kendimizin bile işkolik olduğunu fark edebiliriz.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar