İş Ve Stres

İş Ortamından Kaynaklanan Stres;Yaşadığınız stresin diğer insanların yaşadığıyla aynı olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Çalışma hayatında yaşanan stresin en sık bahsedilen sebepleri zaman baskısı (çakışan öncelikli işler, teslim tarihleri ve iş programları), yetersiz destek, ast ve üstle ilişkilerde uyuşmazlıklar, başarısızlık korkusu, yeterince açık olmayan beklentiler ve değişimdir.
Patronla uyuşmazlık.
Kendi düzeyinizdeki iş arkadaşlarıyla uyuşmazlık.
Astlarınızla uyuşmazlık. Kurumun büyük bir müşteri veya finans kaynağı kaybetmesi.
Kurumun yeni teknoloji uygulamaya koyması.
Şirketin yeni yönetim yaklaşımı uygulamaya koyması (toplam kalite yönetimi vs.).
Büyük bir hayal kırıklığı yaşadınız (terfi ettirilmeme, hazırlanan projenin finansmanının karşılanamaması veya iptal edilmesi vs.). Kurum içinde yükselme olanağınız kalmadı. Kurum içinde yoğun siyasî atmosfer.
Kurumda çalışan birini işten kovdunuz. Kurumda çalışan birini işten çıkardınız. Birden çok patron (çok başlılık).
Günlük iş programınız üzerinde kontrolünüz yok.
İşinizden sıkıldınız. Müdürünüz (patronunuz) değişti. Çok çeşitli projeler yönettiniz.
Üst yönetim kademesine yönelik konuşma yaptınız.
Terfi aldınız.
Daha düşük bir kademeye atandınız.
Performansınız yeterli bulunmadı.
Başka bir şubeye, bölgeye transfer edildiniz.
Düzenli olarak seyahat ettiniz (ayda 8 gün veya daha fazla).
Çok önemli yanlış bir karar verdiniz. Üst yönetimde değişiklik. Yaptığınız işin tanımı değişti. Kurumunuz başka bir yere taşındı. Düzenli bir şekilde fazla mesai yaptınız.
Yeterince açık olmayan beklentileri karşılamaya çalıştınız.
Teslim tarihleri sık olan (günlük veya haftalık) iş yetiştirdiniz.
Rutin olarak ağır işler yüklendiniz (bütçe, vergi dönemi vs.).
Değişen öncelikler.
Müşterilerle devamlı olarak yüz yüze çalıştınız.
 Kurum geçtiğiniz yıl zarar etti.
Sektörünüzde büyük bir değişiklik yaşandı (kanun değişiklikleri, rekabet vs.).
Toplam
İşaretlediğiniz ifadelerin sayısı ne kadar çoksa, strese bağlı belirtileri yaşama riskiniz de o kadar yüksektir. Bu kitapta anlatılan yöntemleri kullanarak, strese neden olan bu faktörleri kontrol altına alabilir ve onları kendi amaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda kullanabilirsiniz.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kişisel gelişim - kişisel gelişim yazıları - kişisel gelişim kitapları - genç gelişim - kişisel gelişim nedir -

Yorumlar