İNSANLARLA İLİŞKİ KURMAK

İNSANLARLA İLİŞKİ KURMAK
Kendi karizmasını geliştirmiş bir kişi yaşamın her alanında olasılıkla başarılı olur. Çünkü temel olarak farklı düzeylerdeki insanlarla daha iyi ilişkiler kurar. Tanımlamak gerekirse, karizmatik kişi karşısındaki kişileri daha çok yönlendirendir, daha aktiftir.
Bu onlara daha fazla kişisel güç kazandırır -ve bu da herkes için büyük bir artıdır. Aslında, Cornell Üniversitesi Johnson Graduate School of Management tarafından yapılan yakın bir incelemede, gelecek on senede merhametin iş liderlerinin en önemli özelliklerinden biri olacağı sonucuna varıldı. Sadece ekip kurma Fortune yöneticileri tarafından merhamet teriminden daha sıklıkla belirtilmişti, bu kapsamda 1000 şirkette anket yapıldı. Bu insanlarla bağlantı kurma karizmatik kişilere çeşitli biçimlerde gideren daha faydalı olmaktadır. Aşağıda bunun nasıl olduğu gösterilmekledir.' 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :insan - insan ilişkileri - iletişim -

Yorumlar