İBRET ALICI HİKAYELER

Ziyaretçiler ile Fil - Gece, karanlık bir odaya gösteri için bir fil getirilmiş. Eili görmek isteyen halk akın akın içeri dolmuş. Karanlık yüzünden gelen ziyaretçiler fili görememiş, dolayısıyla dokunarak onun hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmışlar. Çok büyük olduğu için her ziyaretçi ancak hayvanın bir parçasına dokunabiliyor ve hissettiği şeylere göre onu tarif ediyormuş. Bacağını tutan ziyaretçi onu güçlü bir sütun, uzun dişini tutan ziyaretçi onu sivri uçlu bir nesne olarak tanımlamış. Kulağını tutan ise onun bir yelpazeden farksız olduğunu iddia etmiş. Elini sırtında dolaştıran da filin bir yatak kadar düz olduğunu söylemiş. (Mevlâna)
 
Elli yaşındaki bir işçi evliliğindeki sorunlar ve mesleğinde yaşadığı zorluklar nedeniyle tedaviye gelmişti. Daha ilk seansta onu rahatsız ettiği belli olan bir sorundan söz etmeye başladı,
"Kauçuk, rugan veya plastikten yapılmış yağmurluk giyen kız veya kadın gördüğümde cinsel olarak uyarılıyorum.  Karım  sadece  parlak  siyah  seksi  elbiseler giydiğinde  onu  kadın  gibi görebiliyordum.  Karım bunu kabul etmişti, ben de ona İngiltere'den kauçuk ve rugan kıyafetler getirtmiştim. Fakat karım bir süreden beri bunları giymek istemiyor. O andan itibaren evliliğimiz iyi gitmiyor."

Bu vakayı ele alırken, tedaviyi, bu isteklerin ardında yatan fetişizme getirmek ve tüm sorularla cevapları "kauçuk giysiler"le ilişkilendirmek mantıklı olabilirdi. Ne var ki, "pozitif psikoterapi" yaklaşımı ışığında, bu vakaya farklı yaklaştım. Karısıyla olan ilişkisinde, hastayı karısının onun cinsel isteklerini kabul etmesi dışında hiçbir şeyin harekete geçirmediği dikkatimi çekti. Bu nedenle özellikle yetişmesinin temellerini oluşturan düşüncelerle ilgilendim. Sorunu anlama ve açıklamada yardımcı olabilecek birçok net ipucu vardı.
"Evde asıl olan her zaman temiz ve becerikli olmamızdı. Annem her zaman, 'Erkek kılık kıyafeti ile kabul görür ve ruhuna göre hareket eder,' derdi. Bu beni çok etkilemişti. Bugün bile benim için kravat takmayan, traş olmayan ve düzgün giyinmeyen insanları kabul etmek çok zordur." Hasta, "düzgün giyim" isteğini cinselliğe bile taşımış ve bu düşünceye öyle bağlanmıştı ki, karısının vücuduyla kişiliğinden büyülenme yerine, kauçuk elbisenin dış
 
özelliğinden etkileniyordu. Fantaziye açık olduğunu fark ettiğim için, ilk seansımızda ona "Ziyaretçiler ile Fil" hikâyesini anlattım.
Hasta bu hikâye hakkında derin derin düşündü. Bana sık sık onu düşündüğünü söyledi. Fakat düşüncelerinin sonucunu söylemesi için birkaç hafta geçmesi gerekti. "Karımı parlak siyah seksi kıyafetler içinde görme isteğim, bu isteğe saplanışım öylesine güçlüydü ki onun kişiliği gittikçe ikinci planda kaldı. Aslında gözlerini ve yüzünü artık görmüyordum bile. Bir ölçüde seksi elbiselerin askısı haline gelmişti. Ziyaretçilerin filin sadece bir parçasını görmeleri ve onu beklentileri doğrultusunda şekillendirmeleri gibi, karımın bütünlüğü benim gözümde kaybolmuştu."
 
Hasta, tedavisi için gerekli olan stratejiyi belli bir tarzda kendi oluşturdu. Bu stratejinin özellikleri bir anlamda amaçlarının uzantısıydı: İş arkadaşlarıyla ilişkisinde, kişileri her yönüyle görmeyi istiyordu, sadece nezaketin formel kurallarına bağlılıkları veya kravat takıp takmamaları ö-nemli değildi; karısını sadece seksi kıyafet olarak değil, olduğu gibi kabul etmeyi istiyordu. Hasta o andan sonra karısını, çevresini, iş arkadaşlarını ve meslektaşlarını yeni bir gözle görmeyi denedi. Bu onun için o ana kadar bilinmeyen bir ülkeye yolculuk gibiydi. Sık sık seanslarımıza geldi ve yeni keşiflerini anlattı: Patronuna kendi fikirlerini söylemek ona iyi geliyordu ve hiçbir zararını görmemişti, daha önce sadece iş düzeyinde ilişkiye girdiği arkadaşlarıyla daha canlı ve uyarıcı konuşmalar yapıyordu. Ayrıca karısında ne tür fiziksel özellikler bulabildiğinden, hangi özelliklerine hayran olduğundan ve son zamanlarda geliştirdikleri ortak zevklerden söz etti.

Pozitif süreç anlamında, fetişizmi ve hedonistçe vücudu saran kauçuk elbise takıntısı ikinci planda kaldı. Yani, sorunun tedavi yolu açılmıştı. Fetişizm, tıpkı buzdağının görünen kısmı gibi, daha kapsamlı çatışma durumunun su üstündeki kısmıydı.


DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :ibret alıcı öyküler - ilginç güzel hikayeler -

Yorumlar