Hıristiyanlıkta Evlilik

Hıristiyanlıkta Evlilik
Hıristiyanlık, Filistin'de, Yahudi toplumu içinde yeni bir dini akım olarak doğmuştur. İnsanlar arasında sevgi ve kardeşliği ö-neren Hıristiyanlık, Hz. İsa'nın yaşamı ve öğretisine dayanır.
Bir milyara yakın Hıristiyan, Musevilerin kutsal kitabına (Eski Ahit-Tevrat) da kendi kitapları arasında yer yerdikleri için, bazı hükümlerde oradan yararlanmaktadır.
Hıristiyanlıkta evlilik, dini bir hüviyet taşımakta ve ailenin temeli olarak kabul edilmektedir. İlk insanlar olan Adem ve Havva evliliğin kaynağı kabul edilmiştir.
Hıristiyanlık inancına göre nesli devam ettirmenin ve namusu korumanın yolu evlilikten geçmektedir. Evlenme, mutluluk verici bir birlenme olarak görülmekte; boşanma kesin olarak yasaklanmaktadır. Evlenen kadın, kocasına, Tanrı'ya bağlı olduğu gibi bağlı olacak ve boyun eğecektir.
Pavlus'un düşüncelerinden yola çıkılarak bakirelik kutsal kabul edilmiştir. Önceki dönemlerde, evlilik çağına gelen kızların bakireliğini takdis için özel yeminler düzenlenmiştir.
Katolik ve Ortodoks Kiliseleri zina dışında hiçbir sebeple boşanmaya izin vermemektedir. Ancak Protestan Kiliseleri bu konuda daha ılımlı bir yaklaşım sergilemektedir.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :evlilik - evli - hristiyanlık - Katolik - Ortodoks -

Yorumlar