Hinduizm'de Evlilik

Hinduizm'de Evlilik
İndus Vadisinde doğan Hinduizm'e inananların büyük çoğunluğu Hindistan'da yaşamaktadır. Dünyanın birçok yerinde de Hindu topluluklarına rastlamak mümkündür. Dünyadaki toplam Hindu sayısı 475 milyondan fazladır.
Hinduların en eski kutsal metinlerine ‘Veda’ denir. Vedalar, Hindistan'da yaşayan Arilerin dini inançlarını açıklayan, Sanskritçe olarak yazılmış ilahiler ve şiirlerdir.
Hinduizm'de evlilik, kadın ile erkek arasında ölüme kadar süren, pratik gayelerle bağlantılı bir formalitedir. Kadının asıl görevi, yaptığı ayinlerde kocasına yardımcı olmak ve neslin devamını sağlayacak bir oğul doğurmaktır 
Kutsal metinlere göre, evlatsızlık büyük suçlardandır. Aynı kastlara mensup bireylerin evlenmesi esastır; fakat buna rağmen aile içi veya yakın akrabalar arasında evlilik yasaklanmıştır. Ancak akrabalar arası evlilik anlayışı, kabilelere göre değişiklik göstermektedir.
Evlilikte bakirelik çok önemlidir. Bekaretlerini evlilik öncesinde ya da evlilikle birlikte kaybedenlerin yeniden evlenmeleri zordur.
Evlilikte kızın babasına, baba yoksa erkek kardeşine ‘başlık’ verilmektedir. Kutsal metinlere göre birden çok kadınla evlilik (polygamy) normal sayılmaktadır.
Dindar bir kadının herhangi bir sebeple kocasını terk etmesi suç kabul edilmektedir. Meşru sayılan sebepler dışında boşanma yoktur. Zina, ciddi bir suç sayılmakta; boşanma sebebi olarak görülmekte, bazı durumlarda ölümle cezalandırılmaktadır.
DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :evlilik - evli - hinduizm - -

Yorumlar