HİKMET ile ilgili sözler

HİKMET ile ilgili sözler
   Hikmetten bir kelime öğrenmek; bütün varlığı ile dün
yadan hayırlıdır.    Hâdis-i Şerif
• Hikmet mü'minin yitiğidir, Onu nerede bulursa o ona daha hak sahibidir.    Hadis-i Şerif
• "Hikmetin başı, Allah korkusudur."    Hadis-i Şerif
•    Selefi Salibin "Hikmeti Baliğa" demişler. Hikmeti baliğa
demek, kulağın yararlandığı şeydir. O; aklın gıdası, ruhun
cilası, kalbin ruhu, amelin zineti, sözün ölçüsü, kalbin sıhhati
ve imanın kök salmasıdır.
   "Hikmet, eşyayı mahiyeti üzere bilmek ve gerektiği gibi
amel etmektir. Muttaki bir kişinin iştahına gelen bir sözdür.
O, sana vaaz eden veya seni kötülükten çekip çeviren veya
seni üstün olmaya davet eden veya seni çirkinden ve ma-
siyetten vazgeçiren her iyi sözdür.    Ibni Düreyd
"Hikmet şu dört şeyden fışkırır:
1. Günaha karşı nedamet;
2. Ölüme hazırlanmak;
3. Midenin boş olması;
4. Dünyaya kapılmayan zahitlerle sohbette bulunmak."
•" Ölüm ganimettir. Masiyet, musibettir. Fakirlik, rahatlıktır. Zenginlik cezadır. Akıl, Allah'tan hidayettir. Cehalet, delâlet ve sapıklıktır. Zulüm, pişmanlıktır. Taat, göz nurudur. Allah korkusundan ağlamak, ateşten kurtuluştur. Gülmek, bedenin felaketidir. Günahtan tevbe eden, günahsız
gibidir.    Hz. Aişe (r.ah.)
• Hikmet; ilim, adalet ve hilmin birleşmesinden doğan değerli bir sıfattır.
• Duyduğun hikmetli bir söz hatırlaman ve onu bir başka muslüman kardeşine öğretmen, ne güzel bir hediye ve ne güzel bir armağandır.    Hadîs
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hikmet ile ilgili sözler - hikmet ile ilgili özdeyişler - hikmet ile ilgili özlü sözler - hikmet ile ilgili güzel sözler - hikmet ile ilgili atasözleri - hikmet ile ilgili deyimler - hikmet ile ilgili anlamlı sözler - hikmet ile ilgili etkili sözler -

Yorumlar