Hayvan Hikayeleri

Hayvan Hikayeleri - Ne kadar yükseğe zıplayabilirsiniz?
Fireleri eğitmeye çalışanlar bir yönüyle garip, bir tarafıyla da akla yatkın bir şey gözlemlediler. Üstü kapalı bir kutuya koyulan pireler zıplayıp tekrar tekrar kutunun
tavanına çarpıyorlardı. Fakat bir müddet sonra ilginç bir şey oluyordu. Pireler zıplamaya devam ediyor, ama bu defa tepeye vuracak kadar yükseğe zıplamıyorlardı. Belli ki, tavana vurduklarında canlarının yanması onlan bundan alıkoyuyordu..
İşin ilginç tarafı işte burada başlıyordu. Kutunun üstündeki tavan kaldınldığında pireler zıplamaya yine devam ediyorlardı. Ama hiçbir zaman kutunun dışına atlamaya çalışmıyorlardı. Çünkü isteseler de atlayamıyorlardı. Bunun nedeni ise basitti: kendi kendilerini daha yükseğe zıplaya-mayacaklanna şartlandırmışlardı. Ama bir müddet sonra, şartlandırmadan vazgeçtiklerinde istedikleri kadar zıplamaya yine başlıyorlardı.
Çoğu kez, biz insanlann başına da aynı şey gelmiyor mu? Kendimizi öncelikle kendimiz sınırlıyoruz ve ulaşabileceğimiz hedeflere ulaşamayacağımızı düşünüp bir anlamda kendimizi başansızlığa şartlandırıyoruz. Tıpkı pireler gibi daha yükseğe zıplayamayacağımıza inanıyoruz. Zıplaya-madığımız zaman da "Bak gördünüz mü, ben zaten o kadar yükseğe zıplayamam" deyiveriyoruz.
Yapacağımız şey çok basit: öncelikle kendimizi iyi tanımak, hedefimizi tanımlamak, sonra da ona yetişebileceğimize inanmak. Ve elbette ki var gücümüzle zıplamak!
 DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :hayvanlar - hayvan - hayvan hikayeleri -

Yorumlar