Haydi Çalışma Yapalım!

Haydi Çalışma Yapalım!
Öğrenciler tek başlarına, küçük gruplar halinde ya da sınıfın tümü çeşitli projeler üzerinde çalışırlar.  Kullanılan malzeme çok çeşitli uygulamalara olanak verir; çamur, parmak boyası, süngerler, kuş tüyleri, fırçalar, patates, tebeşir, boya kalemleri... Meyva çekirdekleri, deniz kabukları, kumaş, parçalan veya iplik kullanarak kolaj yaparlar.
Plastik direkler ve bağlantı parçalarıyla çeşitli yapılar oluştururlar. Hayvanlar, uçaklar ya da arabalar oluştururlar. Lego parçalan istedikleri şekli yapmalarına olanak verir. Çeşitli kalıplar kullanarak heykeller oluştururlar. Tezgâhta çekiç ve testere ile yumuşak parçaları kesip, tahta çivilerle çakarlar. Plastik tuğlalar metal parçalarla bir araya getirilerek binalar yapılır. Mukavvaya bir köpeğin bacaklarını, kulaklarını, gözler, burun ve dilini kopya ederek, kafa ve vücut için kullandıkları köpük vb. gibi malzemeye monte edilir.
Evcilik köşesi, alışveriş köşesi ve kukla tiyatrosu çocuğun hayal gücünün tamamen serbest kalmasına olanak verir. Çocuk evi dilediği gibi çekip çevirir; alışveriş yapar; kuklalara hikâye anlattırır. "Haydi bulalım" veya "fen" köşelerinde mıknatıs, terazi, büyüteç, kaldıraç ve saat yer alır. Çeşitli yapbozlar, dominolar, küpler ve boncuklar kullanılarak renk, şekil ve desen çalışmaları yapılır.
"Neler olup bitiyor?" adlı günün başlangıcındaki serbest oyun saati şundan oluşur: Bütün çocuklar gelip sınıf tamam oluncaya kadar eğlence için oyun oynama. Şimdiki, çalışma saati belli görevler ve hedefler içerir. Öğretmenin bu gruba ya da tek bir öğrenciye verdiği görev hep bir amaca yöneliktir: Malzemeleri değişik şekillerde kullanarak çocuk bir hedefe doğru ilerlemektedir. Başladığı bir işi bitirmeyi öğrenmektedir. Onu daha iyi yapabilmenin yollarını aramaktadır. Bu süreç içinde, harekete geçmeden önce düşünmenin, yeni fikirleri deneylere aktarmanın ve yönergeleri takip etmenin önemini keşfetmektedir. Başkalarıyla birlikte çalışmayı öğrenmektedir. Neler olup bittiği sorusuna verilecek cevap, çocuğun birçok yönden gelişme gösterdiğidir. Hergün öğretmenin verdiği çeşitli görevleri yerine getirmeye çalışırken fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve estetik yönden gelişme gösterir. Sonuçlar başarılı oldukça, etrafındaki dünyayı daha iyi tanır ve olayları yorumlamayı öğrenir.
Okulun ilk aylarında çalışma saatleri yaklaşık yarım sa-aatlik bir süreyi kaplar. İlkbaharla birlikte süre 45 dakikaya yükselir. Yapılan projelere bağlı olarak 45 dakikanın üstüne çıkıldığı da olur.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :çocuk beş yaşındayken - .çocuk eğitimi - çocuklar -

Yorumlar